"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

UNLEASH World 2019: HR wordt belangrijker dan ooit

Vorige week vond UNLEASH World plaats in Parijs, het grootste HR congres ter wereld met meer dan 4.000 bezoekers en 250 sprekers. Wat voor nieuws was er onder de zon, welke buzzwords kwamen er voorbij en wat zijn de trends voor de komende jaren? Hier volgt een recap van twee inspirerende dagen.

De meest gehoorde buzzwords tijdens UNLEASH waren employee engagement, people analytics (de snelst groeiende markt in HR technologie), learning, productivity en wellbeing. Met als gemene deler: de (potentiële) werknemer staat centraal. Wie nu nog niet luistert naar wat werkend talent wil en in beeld heeft wat deze doet, is gedoemd om terrein te verliezen in de huidige arbeidsmarkt. Volgens HR Thought Leader Josh Bersin is vrijwel alle hedendaagse HR technologie er dan ook op gericht om werk toegankelijker, makkelijker, beter en aantrekkelijker te maken voor talent. ‘Let’s make work better’, was zijn boodschap.

Bij Siemens gebeurt dat volgens Janina Kugel (CHRO) bijvoorbeeld door middel van ‘jobtagging’. In plaats van de geijkte doorgroeipatronen die door HR zijn bepaald, kunnen werknemers van Siemens nu zelf in een speciaal hiervoor ontwikkelde tool hun favoriete functies binnen het bedrijf taggen. Via die tags komen ze bij interne vacatures in aanmerking voor rollen die ze leuk vinden, ongeacht of ze daarvoor volgens HR geschikt zijn. Dat laatste is van secundair belang.

Of het nu blockchain betreft om de CV’s van kandidaten veiliger te kunnen distribueren (daarover in een volgende column meer), AI en Bots die worden ingezet om het engagement van werknemers te versterken of nudging, dat bijvoorbeeld wordt ingezet om de fysieke, mentale en emotionele wellbeing van werknemers te bevorderen: alles draait om het individu, de klant en de maatschappij. Van daaruit kan pas een verdienmodel voor organisaties zelf worden gecreëerd. En dus niet meer andersom.

Skills en learning

Ook veel gehoorde buzzwords op UNLEASH: skills en learning, meestal in combinatie met elkaar. Zo ging Future Of Work Strategist Heather McGowan in haar keynote in op het gegeven dat gedrags- en communicatieve skills zoals flexibiliteit, time management, samenwerking, effectief communiceren, creativiteit, innovatievermogen en integriteit belangrijker worden dan techskills als development, data analyse en machine learning. Deze ontwikkeling – die onder meer blijkt uit recent onderzoek van IBM – is zeker intereressant. We dachten daar immers in 2018 toch nog echt anders over.

Uitzender Adecco vertelde in een mooie case onder andere hoe ze data-analyses en assessments inzetten om de skills van hun workforce in kaart te brengen, te meten en dit in te zetten richting hun klanten. Enerzijds gebruiken ze de uitkomsten voor een betere match met hun behoeften, anderzijds zetten ze de uitkomsten in richting hun medewerkers, voor bewustwording en trainingsdoeleinden om persoonlijke groei te realiseren. Tevens wordt de data intern gebruikt om skillscenario’s voor de toekomst te voorspellen, zodat ze skillgaps kunnen overbruggen middels training of het werven van ander talent. Een noodzakelijke voorbode voor het uitzendbureau van de toekomst.

Rol van HR veelbesproken

Ook veelbesproken op UNLEASH was de positie van de CHRO. Waar vroeger alleen vaste medewerkers tot de scope behoorde en het veiligstellen van productiviteit de primaire focus was, is deze nu verschoven naar het verbeteren van de productiviteit van de kenniswerker, aldus Laurent Choain, Chief People Officer bij Accountantsbureau Mazars.

De relatie met de medewerker wordt steeds losser (tijdelijk en gig) en vormt een gevaar voor de HR positie als die dit niet weet te faciliteren.

De relatie met de medewerker wordt steeds losser (tijdelijk en gig) en vormt een gevaar voor de HR positie als die dit niet weet te faciliteren. De uitdaging ligt daarbij onder andere in de verdeelde en niet gedeelde verantwoording van HR en Inkoop. Of zoals Katelin Holloway, VP People & Culture bij Reddit het verwoordde: “Je kunt geen fatsoenlijke workforce planning maken als meer dan 25% van je populatie onder Procurement valt.”

De rol van van HR en Recruitment is volgens Katarina Berg, Chief Human Resources Officer bij Spotify, complexer dan ooit: “HR is de spil én haarlemmerolie in elke organisatie, die zich meer en meer zal begeven op de terreinen van corporate strategy, marketing, thought leadership, branding, finance, data analytics, politiek, diversiteit, well-being, inkoop, legal en IT.” Een hele mond vol dus.

Volgens Laurent Choain focussen veel HR-afdelingen nog steeds te veel op efficiency en niet op resilience en resourcefulness, termen die ook veelvuldig te horen waren op het event. Veerkracht en vernuft zeg maar, het vermogen om je continu te kunnen aanpassen aan de veranderende buitenwereld. De wereld van werken draait namelijk meer dan ooit om intrinsieke motivatie, volgens Joy Xu, Head Of Resource Management bij Sandoz: “Door meer inzicht te hebben in de intrinsieke motivatie van medewerkers kan de focus veel makkelijker verlegd worden van efficiëntie naar effectiviteit.”

Technologie

Deloitte’s thought leader Josh Bersin begon zijn verhaal op mainstage met de boodschap dat iedere grote organisatie tegenwoordig wel bezig is met het bouwen van HR technologie. Van oudgedienden SAP en IBM tot grootheden van vandaag als Google, Facebook, Amazon en nieuwe heersers in de HR markt als LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Salesforce en Workday. Iedereen ontwikkelt HR technologie. Hiermee wilde hij maar het belang van HR voor organisaties van nu duiden.

Er wordt steeds meer geïnvesteerd in HR technologie en het aantal start ups explodeert. Rewarding, payroll, talent acquisition, people analytics, career management, gig-platformen, automation, productivity en wellbeing. Allemaal gebieden die open liggen voor technologische innovatie. Volgens uitzender Manpower is de arbeidsmarkt op zijn krapst sinds 50 jaar, dus we gaan alleen maar meer en meer tooling nodig hebben.

Gigwerk

De tijdelijke workforce kwam helaas weinig aan bod. En dat terwijl Josh Bersin in zijn keynote nog duidde dat in de Verenigde Staten inmiddels 42% van de jongeren als freelancer werkt. Talent management is volgens hem dan ook een achterhaald begrip: “De toekomst draait niet om het managen van (vast) talent, maar om het faciliteren van de work experience van kenniswerkers (vast en tijdelijk).”

Gary Bolles van de Singularity University zag in zijn presentatie hoofdschuddend toe hoe organisaties hun pool aan talent nog steeds als een doos blijven zien. Met het doel om die doos te beveiligen voor invloeden van buitenaf, zich te focussen op intern talent en deze te managen voor efficiency doeleinden. De realiteit van nu is echter dat het juist buiten die doos gebeurt. ‘Open Talent’ noemde Chris Long van de Australische overheidsorganisatie NSW dat. Hij was één van de weinigen die dit begrip in de mond nam: “Onze personeelsplanning omvat al het talent dat bijdraagt aan productiviteit binnen de organisatie. Van vaste medewerkers tot contractors, gig-workers, crowdworkers, microworkers, businesspartners. Zelfs de augmented technologie die interacteert met werknemers wordt als talent beschouwd en in kaart gebracht.”

Geen nieuws, wel urgentie

Echt heel veel nieuws onder de zon was er niet te zien en te horen bij UNLEASH 2019. Wat wel overal doorheen sijpelde was de boodschap van urgentie. De boodschap om die enorme pool van talent die overal en nergens in allerlei contractvormen of vrijwillig rondloopt aan je te binden. Doe je dat niet in een tijdperk waarin de krapte op de arbeidsmarkt op een hoogtepunt is en talent bewuster dan ooit van zijn of haar keuzes? Dan ben je gezien.

Jeroen Moerenhout is zelfstandig Arbeidsmarktstrateeg bij Leefvermaak. Hij analyseert de arbeidsmarkt en helpt organisaties strategische uitdagingen op het gebied van werving & selectie te overwinnen. Jeroen spreekt en schrijft over de arbeidsmarkt en de toekomst van werk. Bekijk alle berichten van Jeroen Moerenhout