"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Dossier

Formatie 2021

Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart is het formatieproces opgestart. Ondanks verschillende pogingen is er nog geen zicht op een uitkomst, de formatie bevindt zich in een impasse. Wellicht is het stilte voor de storm, zeker als het gaat om mogelijke voorstellen over hervorming van de arbeidsmarkt en ons zzp-stelsel. De SER deed onlangs al een suggestie.

Het nieuwe kabinet zal immers hoe dan ook stevige knopen moeten gaan doorhakken. Dit komt ook doordat het huidige kabinet geen doorbraak heeft kunnen realiseren in zzp-vraagstukken. Wat nog speelt, zijn de besluitvorming rond de webmodule, vervanging van de wet DBA, handhaving van schijnzelfstandigheid, ontwikkeling van een sociaal vangnet voor laagbetaalde zelfstandigen, hervorming van het fiscale stelsel voor zzp’ers en scheppen van meer duidelijkheid. Kortom, het nieuwe kabinet krijgt een aantal uitdagingen. Het zal flink moeten doorpakken in de besluitvorming, zodat de markt de komende jaren vooruit kan.

ZiPconomy geeft overzichten van de belangrijkste onderwerpen in het arbeidsmarktdossier, visies van experts over oplossingsrichtingen, actuele informatie over akkoorden met sociale partners en brancheorganisaties en de laatste stand van zaken.

Belangrijkste informatie over de formatie 2021