"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Dossier

Goed Opdrachtgeverschap

Goed Opdrachtgeverschap: het zorgen voor de juiste randvoorwaarden waardoor de samenwerking met een interim professional optimaal wordt. Het is niet zo gek dat dit onderwerp een van de centrale thema’s is van ZiPconomy. Al een aantal jaar komt het thema terug in veel artikelen en tijdens bijeenkomsten. Hieruit spreekt de overtuiging dat wanneer organisaties en zelfstandig interim professionals elkaars motieven en drijfveren beter begrijpen, de samenwerking tussen die twee partijen fors verbetert.

Onderzoek

Er is traditioneel veel aandacht voor de relatie tussen werkgever en werknemer (Goed Werkgeverschap), waarnaar ook het nodige onderzoek is verricht. Er was echter nauwelijks aandacht voor de relatie tussen grote opdrachtgevers en opdrachtnemers, oftewel Goed Opdrachtgeverschap. Dat is overigens wel aan het verschuiven. Zie hiervoor bijvoorbeeld de visie daarop van Roger Muys van PostNL. Bij organisaties verschuift de aandacht van een focus op ‘inkoop’, naar inhuur, zoals recruitment en de inzet van externen en de rol van managers. Misschien gewoon eens beginnen het het schrappen van de term ‘flexschil’.

Aandacht voor Goed opdrachtgeverschap is hard nodig (zie bijvoorbeeld interview Arjan van den Born). Niet alleen vanuit fatsoen, maar simpelweg ook voor de toekomst van je organisatie. We zien een verdere individualisering van de arbeidsmarkt. En een wens en noodzaak van organisaties om te flexibilisering. Wanneer deze twee trends – op zich twee losse ontwikkelingen – elkaar treffen, dat zijn ligt er een positief scenario: het benutten van de positieve kracht van zowel die individualisering als van de flexibilisering. Goed opdrachtgeverschap speelt daar een belangrijk rol in.

Wat goed opdrachtgeverschap nu precies is, en wat het vooral niet is, is zeker nog onderwerp van verder onderzoek. Hoogleraar Ondernemerschap Arjan van den Born heeft daar op ZiPconomy al een aantal keer over gepubliceerd. Met Hugo-Jan Ruts heeft hij daar ook uitvoerig onderzoek naar gedaan, wat resulteerde in dit uitgebreid rapport naar dit fenomeen. Wat zijn nu precies de do’s and don’t’s voor opdrachtgevers en zelfstandigen? Luister ook naar deze radiouitzending terug op BNRadio over dit rapport of de reactie van Prof Aukje Nauta.

Banner goed opdrachtgeverschap

Er is duidelijk een aantal parallellen te trekken met het HR-beleid voor medewerkers in vaste dienst. De 10 stappen naar goed opdrachtgeverschap komen althans dicht in de buurt van wat je als organisatie toch al hebt ingericht.  Zaken die voor vaste medewerkers geregeld zijn, zoals de zin van beloning/tariefonboarding, waardering en beoordeling, zouden toch ook moeten werken in de richting van interim professionals? Zie hiervoor de Maslow piramide voor zelfstandig professionals. Met een beetje ‘gewoon’ doen, komt je al een heel eind, zoals blijkt uit het artikel “Leiderschap: je krijgt wat je geeft. Ook aan interim professionals!”.

Maar wat is ‘gewoon’? Luister om te beginnen naar hoe interim professionals zelf tegen dit onderwerp aankijken. In deze serie interviews komen ze uitgebreid aan het woord.

Bestseller auteur Daniel Pink zetten in Harvard Business review zijn tips voor goed opdrachtgeverschap en het management van interim professionals op een rij.

Rol bemiddelingsbureaus

Ook de (betere) bemiddelingsbureau’s spelen natuurlijk een rol bij goed opdrachtgeverschap. Of althans, zouden dat kunnen doen. Een goed bureau zorgt er voor dat de zp’er optimaal kan functioneren. Natuurlijk een goede match, maar ook kennisoverdracht, informatievoorziening en de eindklant scherp houden. Transparantie tussen opdrachtgever, bureau en zp’ers lijkt, althans voor deze auteurs, het fundament van goed opdrachtgeverschap.

Goed Opdrachtgeverschap

Geen goed opdrachtgeverschap zonder goed opdrachtnemerschap . It takes two to tango, ook bij goed opdrachtgeverschap. Zo schreef Prof Aukje Nauta. Verschillende auteurs bogen zich over de vraag wat goed opdrachtnemerschap nu precies is. Wat kan, mag en moet een zelfstandige zelf doen. Zie hier voor deze artikelen

Keerzijde

Een keerzijde, of op zijn minst een waarschuwing, is ook op zijn plaats. De afstand tussen externen en organisaties wordt vaak kleiner (denk ook aan ‘near employees‘), maar gooi zelfstandigen en werknemers niet op een hoop. Heb als organisatie oog voor de verschillen, en zorg ervoor dat je de kracht van de buitenstaander niet te niet doet.

Nieuwsgierigheid en uitproberen

Nieuwsgierigheid, belangstelling en de dialoog. Dat is waar het bij goed opdrachtgeverschap om draait. Niet per se de beste willen zijn, maar weten wat goed is, zo stelde Roger Muys van PostNL . Dat is goed voor de organisatie en goed in de ogen van interim professionals. Daarvoor moet je er dus achter zien te komen wat goed is. Ga op onderzoek uit en stel vragen, er is informatie genoeg. Kruip in de huid van de zelfstandige die bij jou actief is, zoals ook ABN AMRO deed in een onderzoek onder hun zzp’ers. Ga de dialoog aan en zorg voor een goed gesprek tussen twee ondernemers(of op zijn minst tussen ondernemende mensen): de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap gaan immers hand in hand.