"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Werkloosheidscijfers in OESO zone verder gedaald. Maar wel minder snel.

De werkloosheid in de OESO landen is weer wat verder afgenomen. Maar de daling is minder sterk dan in de afgelopen maanden. 7,3 procent van de beroepsbevolking was in september werkloos. In augustus was dat 7,4%. Voor de uitbraak van de COVID 19 pandemie lag het werkloosheidscijfer iets boven de 5%.

De OESO waarschuwt dat de cijfers wat vertekend zijn. De VS en Canada nemen in de werkloosheidcijfers medewerkers die tijdelijk op non-actief gesteld zijn wel mee in de cijfers. Voor landen in de Euro-zone is dat niet gedaan. De cijfers in de VS laten daarom – na een veel forsere daling – ook een sneller herstel zien.

De cijfers zijn uit september, dus voor de verscherpte lockdown maatregelen in veel Europese landen.

De werkloosheid onder de jongeren (15-24 jaar) is ook gedaald, maar blijft met 14,6% veel hoger dan het totale werkloosheidscijfer.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts