"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CDA wil investeren in flexibiliteit van alle werkenden, met het vaste contract als uitgangspunt

Het CDA wil werkenden meer bescherming, flexibiliteit en weerbaarheid bieden, staat in het verkiezingsprogramma. Daarom moeten zzp’ers en werknemers evenveel belasting betalen en krijgen ook zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen.

‘Zorg voor elkaar’ is het thema van het verkiezingsprogramma van het CDA. De plannen sluiten goed aan bij de waarden van Hugo de Jonge, vertelde de CDA-lijsttrekker aan BNR nieuwsradio. De Jonge wil werken aan een sterke samenleving, een beschermende overheid en een ‘politiek van het midden’. Het programma is al met al wat linkser dan voorgaande jaren.

De economie moet ‘eerlijker, innovatiever en weerbaarder’ worden, staat in het CDA-programma. Wat betekent dat voor zelfstandig ondernemers?

‘Flex en vast niet weerbaar genoeg’

Volgens het CDA betaalden flexwerkers tijdens de coronacrisis ‘een hoge prijs voor hun vrijheid op de arbeidsmarkt’. “Tienduizenden zelfstandigen en werkenden met een flexibel contract fungeerden als een stootkussen dat de klappen van de crisis moest opvangen. Zij verloren van de ene op de andere dag hun opdrachten en hun inkomsten.”

Maar ook mensen met een vaste baan verloren hun zekerheid. Het CDA wil daarom dat alle werkenden wat weerbaarder worden. En dat moet lukken met de plannen van de Commissie Borstlap, verwacht de partij.

In opdracht van het kabinet bracht deze commissie onder leiding van Hans Borstlap advies uit over hoe de regels rond werk er in Nederland uit moeten zien om toekomstbestendig te zijn. In het eindrapport stond onder andere dat de verschillen tussen vast en flex kleiner moeten worden.

Investeren in flex, vast contract als norm

“We verkleinen ongerechtvaardigde verschillen tussen contractvormen en investeren in de flexibiliteit en weerbaarheid van alle werkenden”, belooft het CDA in het verkiezingsprogramma. “Een grotere wendbaarheid maakt dat werkenden met meer zekerheid op de arbeidsmarkt staan.”

Het CDA wil alle werkenden ‘leerrechten’ geven, zodat zij hun hele loopbaan kunnen bij- of omscholen als het nodig is. Ook wil de partij zorgen dat een vast arbeidscontract weer de norm wordt, net zoals Borstlap voorstelt.

Dat wil het CDA doen door vast iets minder vast te maken en flex iets meer vast. “De voorkeur voor een vast contract betekent dat we meer zekerheden en minder financiële en fiscale voordelen verbinden aan de keuze om een werknemer flexibel in te huren via een uitzendcontract of als zelfstandig ondernemer.” Wat dit nu precies betekent voor de fiscale voordelen die zelfstandigen nu hebben, laat de partij in het midden.

Lees ook: ‘Zzp’er betaalt de helft minder belasting’: klopt dat wel? ZIPfactcheck

Bonus voor je eerste werknemer

De belasting op arbeid moet minder afhankelijk zijn het type contract. Daarnaast wil het CDA regelingen voor ontslagvergoeding versimpelen en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte korter maken. Werkgevers die een eerste werknemer aannemen op een vast contract, krijgen bovendien een bonus.

Verder wil de partij een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw voor alle werkenden, ongeacht of zij werken als zzp’er, uitzendkracht of werknemer. Dat moet het ook makkelijker maken om te wisselen van baan of een tijdje als ondernemer te werken.

Soepele overgangen

CDA-kamerlid Hilde Palland vertelde in een interview met ZiPconomy begin dit jaar dat haar partij ervoor staat dat mensen zelf kunnen bepalen op welke manier zij hun werk doen. “De tijd dat je 40 jaar bij dezelfde baas werkte, is voorbij”, zei ze. “Op dit moment is ons systeem er nog totaal niet op ingericht om overgangen soepel te laten verlopen. We lopen achter op de ontwikkelingen. Met een collectieve basisregeling kun je soepeler schakelen.”

Het CDA wil ook zorgen dat ondernemers en werknemers minder last hebben van ‘onnodige regels’ en administratieve lasten. Als minister van Volksgezondheid presenteerde De Jonge eerder dit jaar al een plan om de boel te vereenvoudigen in de zorg. “Net als in de zorg gaan wij ook in andere sectoren schrapsessies houden om onnodige regels en administratieve lasten terug te dringen”, staat in het partijplan.

Lees ook: Minister Hugo de Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer welke acties hij onderneemt om het aantal flexwerkers en zzp’ers in de zorg terug te dringen

Investeren en samenwerken

Verder wil het CDA investeren in innovatie. De partij prijst de veerkracht van ondernemers die nieuwe manieren bedachten om hun zaak te redden. Het CDA wil dat ondernemers meer inzetten op duurzaamheid en ‘goed ondernemerschap’. Dat houdt in dat zij ‘willen groeien met hun bedrijf, maar ook goed zorgen voor hun werknemers en bijdragen aan de samenleving als geheel. Het is het Rijnlandse model van samenwerking en verbinding tegenover het Angelsaksische model van concurrentie en strijd’.

Met een crisis- en herstelpakket zet CDA vooral in op woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Daarnaast wil de partij regelgeving voor ondernemers eenvoudiger maken en de dienstverlening van de Belastingdienst verbeteren.

‘Wegwerpbanen’ in de platformeconomie

Er is volgens het CDA ook een bedrijfstak waar juist meer regels nodig zijn: de platformeconomie. De partij wil partijen als Uber, AirBnb en Amazon aanpakken, omdat hun klanten en werknemers meer bescherming nodig hebben. “In de platformeconomie zien we nog te veel wegwerpbanen, slechte werkomstandigheden en andere misstanden. De ontwikkelaars en marketeers verdienen het geld, terwijl de fietskoeriers en magazijnmedewerkers onderbetaald het zware werk doen.”

De oplossing is volgens de partij extra handhaving en transparantie in gebruikersvoorwaarden. Verder wil het CDA de opkomst van ‘nieuwe coöperatieve platforms’ stimuleren die een alternatief kunnen bieden voor de grote techreuzen.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.

3 reacties op dit bericht

  1. Gaat het CDA er niet aan voorbij dat ZZPers veel uren maken zonder vergoeding? Terwijl werknemers dat niet doen? Denk aan acquisitie, netwerken, administratie.

  2. Grappig weer: wegwerpbanen bij platformen wil CDA gaan aanpakken. Ik zou zeggen, begin eerst maar eens met de wegwerpbanen van arbeidsmigranten bij bestaande bedrijven, zoals de aspergeplukkers of de bagagisten op Schiphol….

  3. Aanhaken bij de sommissie Borstlap is helemaal niet in overeenstemming met dat andere stuk dat het CDA wil nl. een sterkere positie op de arbeidsmarkt voor alle werkenden èn minder adminitsratieve lasten en regelingen, in tegendeel. Er moet bij “Borstlap” net meer geregeld worden en toezicht zijn (bv. het functioneren van de WW). Zzp-ers zijn in het algemeen de dupe, hun belastingaftrek gaat naar de vaantjes en zij krijgen met meer verplichtingen te maken. Als het CDA hun doelstellingen serieus wil nemen zouden zij pleiten voor een onvoorwaardelijk basisinkome. Dat zou de positie op de arbeidsmarkt pas echt versterken voor de werkenden, maar dat is schijnbaar te ver van het CDA-bed.