"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verkiezingen: ben je er al uit? Een overzicht van de standpunten

De verkiezingen zijn gestart, het wordt tijd om een partij te kiezen. Een laatste overzicht voor de nog zwevende zelfstandige professional. Met kort de standpunten en met verwijzingen naar achtergrondverhalen voor de o zo belangrijke nuances.

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus en op 15 en 16 maart is er extra stemgelegenheid voor kwetsbare groepen. Alle partijen hebben duidelijk gemaakt wat hun standpunten zijn, ook met betrekking tot de arbeidsmarkt. Maar wat moet je nou kiezen? Als keuzehulp heeft ZiPconomy een aantal vergelijkingen gemaakt:

Actuele discussiepunten

De arbeidsmarkt in het geheel, en de positie van de zelfstandigen daarin, kreeg betrekkelijk weinig aandacht in de afgelopen weken. Daar waar er discussie was, ging het vooral ook over hoe een onderscheid te maken tussen ‘echte’ zelfstandigen en schijnzelfstandigheid. De verschillen daaromtrent zijn groot. Ook over hoe meer kwetsbare zelfstandigen te beschermen – bijvoorbeeld in de platformeconomie – en in hoeverre je dan rekening moet houden met de groep voor wie het werken als zelfstandige wel een bewuste keuze is.

De Commissie Borstlap stelde een indeling in drie ‘rijbanen’ voor: uitzendwerk alleen voor piek en ziek, ondernemerschap voor echte ondernemers en de rest valt onder vaste werknemers. Dit is het ‘werknemer, tenzij…’ principe, met als uitgangspunt het vaste contract. De partijen verschillen van mening over die Borstlap-adviezen.

Er wordt momenteel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers ontwikkeld. Dat er ‘iets’ moet komen, daarover zijn vrijwel alle partijen het eens. Het verschil zit hem in de uitwerking daarvan, bijvoorbeeld hoeveel ruimte er moet komen voor een ‘opt-out’. Een aantal partijen wil aanvullend ook een verplicht pensioen voor zzp’ers.

Een overzicht van de standpunten per partij:

VVD over de arbeidsmarkt

 • Eigen rechtspositie voor zzp’ers
 • Neem zzp’ers serieus, plaats in de SER
 • Ruime opt-out aov
 • Variatie in contractvormen, maak vast flexibeler

Lees meer over het programma van de VVD en lees het interview met VVD-kamerlid Judith Tielen

PVV over de arbeidsmarkt

 • Flexibilisering tegengaan
 • Afblijven van ontslagvergoeding
 • Meer coronasteun verlenen aan ondernemers
 • Betaalbaar maar niet verplicht pensioen en aov voor zzp’ers

Lees meer over de PVV

CDA over de arbeidsmarkt

 • Investeren in flex, vast contract als norm
 • Eerst meer duidelijkheid over de regels, daarna handhaven
 • Flexibiliteit en leerrechten voor alle werkenden
 • Contract neutrale arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw voor alle werkenden

Lees meer over het programma van het CDA en lees het interview met CDA-kamerlid Hilde Palland

D66 over de arbeidsmarkt

 • Maak vast aantrekkelijker, kleinere verschillen tussen werkenden
 • Keuzeruimte om te kunnen kiezen voor gewenste contractvorm
 • Webmodule alleen voor probleemgroepen/sectoren
 • Doorlobbyen in Europa voor zzp-minimumtarief
 • Zzp’ers eigen rechtspositie, plaats in SER en meer ruimte voor cao-afspraken

Lees meer over het programma van D66 en lees het interview met D66-kamerlid Steven van Weyenberg

GroenLinks over de arbeidsmarkt

 • Vaste contract als norm, opvolgen advies van Commissie-Borstlap
 • Strengere aanpak schijnzelfstandigheid
 • Sociaal stelsel voor alle werkenden, inclusief verplicht pensioen
 • Iedereen dezelfde belastingkorting
 • Minimumtarief voor zzp’ers
 • Geen partnertoets bij TOZO

Lees meer over het programma van GL en lees het interview met GL-kamerlid Paul Smeulders

SP over de arbeidsmarkt

 • Einde onzekere arbeidscontracten, gelijk werk = gelijke rechten (en dus ook gelijk contract)
 • AOV en betere pensioenrechten voor zzp
 • Bescherming van flexkrachten via werkvergunningen
 • Meer kansen voor mkb’ers, verhoging kleinschaligheidsaftrek
 • Gelijk werk = gelijke rechten

Lees meer over de SP

PvdA over de arbeidsmarkt

 • Vast blijft vast, minder onzekerheid
 • Aanpak schijnconstructies van platformbedrijven, vergunningsplicht uitzendbureaus
 • In principe voorstander van een minimumtarief
 • Alle werkenden betalen mee aan het sociale stelsel, verplicht pensioen
 • Flex minder flex; geen nieuwe onzekerheden voor wie vast contract heeft

Lees meer over het programma van de PvdA en lees het interview met PvdA-kamerlid Gijs van Dijk

ChristenUnie over de arbeidsmarkt

 • Navolging Borstlap; vaste contract als norm
 • Basiskorting voor alle werkenden, afhankelijk van gezinssamenstelling
 • Duurzame arbeidsrelaties i.p.v. uitbesteedcultuur
 • Afschaffing zelfstandigenaftrek
 • Zzp’ers recht op pensioenopbouw via pensioenfonds (geen verplichting)

Lees meer over ChristenUnie

Partij van de Dieren over de arbeidsmarkt

 • Welzijn i.p.v. welvaart, omscholing van beroepen
 • Eenvoud op de arbeidsmarkt d.m.v. zelfstandigencontract
 • Zzp’ers toegang tot pensioen en aov, maar niet verplicht

Lees meer over de PvdD

Forum voor Democratie over de arbeidsmarkt

 • Meer flexibilisering, meer vrijheid
 • Vervanging wet DBA door regeling soortgelijk aan VAR
 • Zzp’ers geen verplichte verzekeringen, wel hogere belastingvrije voet

Lees meer over Forum

Volt over de arbeidsmarkt

 • Europese afstemming van fiscaal beleid
 • Kleinere inkomensverschillen, zwaardere belasting topinkomens
 • Zekerheden koppelen aan persoon i.p.v. contract
 • Flexcontracten minder aantrekkelijk, maar combinatie contractvormen makkelijker

Lees meer over Volt

Overige partijen over de arbeidsmarkt

Veel succes bij de keuze voor een partij!