"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zijn zzp’ers zielig? Of trekt de politiek de verkeerde lessen uit de corona-crisis?

Mathijs Bouman sprak voor Nieuwsuur met Hugo-Jan Ruts. Over feiten en fabels. En het gevaar dat op de hoek ligt dat deze corona-crisis door de politiek gebruikt wordt om het de zzp’ers eerder lastiger dan makkelijker te maken.

“Gaat het wel zo slecht met de zzp’ers. Of valt het reuze mee?” Die vraag legde Mathijs Bouman van Nieuwsuur voor aan ZiPconomy hoofdredacteur Hugo-Jan Ruts. Voor groepen zelfstandigen is de impact van deze crisis natuurlijk groot. Toch lijkt het er op dat velen zich ook prima door deze moeilijke tijd heen ondernemen, zegt Hugo-Jan Ruts. Het aantal uren dat zelfstandigen in 2020 gewerkt hebben is wel iets gedaald, maar niet dramatisch. Het percentage zzp’ers dat gebruik gemaakt heeft van een van de regelingen uit het economische steunpakket ligt flink lager dan bij MKB bedrijven en het grootbedrijf. “Wellicht weten ze de weg niet te vinden, de regelingen zijn ook strenger. Maar ze zijn ook gewoon wendbaarder.” Bouman legt nog terecht de vraag neer of de politiek nu niet – met de adviezen van de Commissie Borstlap in de hand -de verkeerde lessen trekt. “De meest kwetsbare groepen zzp’ers nu zijn degenen die producten verkopen of voor particulieren werken. Dat zijn toch al de groepen met gemiddeld lagere omzetten. Die groepen bereik je niet met de arbeidsmarkthervormingen zoals Borstlap die voorstelt”, zegt Ruts.

“Over het algemeen houden zzp’ers, ondanks dat ze weinig steun krijgen, goed stand” zo concludeert Bouman. “Ik krijg ook de indruk dat het standpunt van veel politieke partijen, die de zzp’er weer terug in zijn hok wil dringen, niet aansluit bij de problemen die zzp’ers zelf ondervinden. De belangrijkste reden dat een zzp’er een zzp’er is, is omdat hij het leuk vindt. Niet omdat hij een probleemgeval is. Bij de formatie zal het daar echt nog wel even over moeten gaan.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. In de conclusie raakt Mathijs Bouman een belangrijk punt. Een ZZP’er is zelfstandig en ondernemend omdat het werk wat hij/zij doet leuk vindt en ‘onafhankelijk’ is. In deze tijd zie ik wel in mijn omgeving dat inderdaad de kwetsbare groepen zzp’ers, degenen zijn die leven van diensten als het geven van een op een vaardigheden zoals muziekles schilderslessen of personal training. En toch zie ik daar ook een bepaalde wendbaarheid en dat ze niet bij de pakken neer zitten maar met andere activiteiten hun omzet op peil proberen te houden. Martin Spanjers, oud-voorzitter FNV Zelfstandigen, heeft meer dan 10 jaar geleden de ‘Dynamische driehoek’ geschreven. Daarin legt hij uit hoe hij de rol van een ZZP’er zag in de komende arbeidsmarkt. En deze ZZP’er speelt nog steeds een rol in de arbeidsmarkt.

  2. De “zielige ZZP-er” is een archetyp dat voornamelijk vanuit de vakbond wordt gekoesterd.

    Dat komt voort vanuit een eenzijdige focus op werkenden in de onderste helft van de inkomenscurve. Er zijn niet heel veel notarissen en medisch specialisten lid van het FNV. Als je vooral de “onderkant van de markt” in je vizier hebt, dan zullen je conclusies een bias bevatten.
    Ook is het uitdragen van dit archetyp niet zonder eigenbelang. Vakbonden zijn in dit dossier partijdig. Het liefst willen ze alle vormen van arbeid richting het klassieke model van de vaste baan dwingen. Dat versterkt de positie.

    In Den Haag hebben sommige politici de zwangenzang van de vakbeweging overgenomen. Maar ook daar spelen andere belangen. De goedverdienende ZZP-er is budgetneutraal in de werknemersverzekeringen. Geen premies, geen uitkeringen. De goedverdienende werknemer is echter budget-positief. Men zoekt wegen om het UWV te spekken ten koste van de mensen die nu met succes als zelfstandige werken.