"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

SP over arbeidsmarkt en zzp: “We willen de economie menselijker maken”

De SP heeft haar concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. We keken alvast naar wat hun plannen zijn voor de arbeidsmarkt in het algemeen en de zelfstandigen in het bijzonder.

Meer zekerheden voor zzp’ers, meer ruimte voor lokale ondernemers om kans te maken bij aanbestedingen en een einde maken aan onzekere arbeidscontracten. Dat zijn een aantal punten in het conceptverkiezingsprogramma van de SP. In ‘Stel een daad’ lezen we dat de SP de economie menselijker wil maken “door de macht van de aandeelhouders te beperken en de werknemers meer zeggenschap te geven in de bedrijven.”

De SP wil dat “zzp’ers en ook overige werknemers met een onzeker contract” meer zekerheid krijgen. “Voor zzp’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. We stoppen met de uitbuiting van werknemers door een einde te maken aan onzekere arbeidscontracten.” De SP wil dat “mensen die gelijk werk doen ook gelijke rechten (hebben)”.

Via het invoeren van (tijdelijke) werkvergunningen wil de SP voorkomen dat “banen tegen lage lonen worden weggeconcurreerd en werknemers worden uitgebuit.” De tijdelijke werkvergunningen zijn een juiste stap naar een beter gereguleerde arbeidsmarkt, aldus de SP.

Voorkomen moet worden dat mensen “gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie (Uber, Deliveroo, etc.)”, zo vindt de SP. Op welke manier de partij dat voor elkaar wil krijgen, wordt niet uitgewerkt.

Mkb

Een gelijkere behandeling van werknemers en zzp’ers sluit aan bij de adviezen van de Commissie Borstlap. Over het andere deel van die adviezen, namelijk het aantrekkelijker maken voor werkgevers om personeel in dienst te nemen en het flexibeler maken van het vaste contract, lezen we weinig terug in het verkiezingsprogramma. Het enige punt dat de partij benoemt is het eerlijker verdelen van de lasten van ziek personeel bij midden- en kleinbedrijven (mkb), zonder dat dat ten koste gaat van de rechten van de werknemers.

“We steunen het midden- en kleinbedrijf (mkb), dat zo belangrijk is voor ons werk en onze economie” schrijft de SP. “Lokale ondernemers krijgen hulp, onder meer door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken’.” Verder lezen we dat de SP garandeert dat bij opdrachten van de overheid grote bedrijven geen voorkeur hebben boven kleine bedrijven, om zo kleine ondernemers meer kansen te bieden. Met een nationale investeringsbank voor het mkb moet het voor kleine en startende bedrijven makkelijker worden om te lenen. De SP wil zo duurzame vernieuwing bevorderen.

Tot slot wil de SP de ‘kleinschaligheidsaftrek’, de investeringsaftrek voor kleinere bedrijven, verhogen. Over de zelfstandigenaftrek wordt verder niets gemeld.

 

Op 17 maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. In aanloop daarnaartoe besteedt ZiPconomy ruim aandacht aan de visies van de verschillende partijen en aan wat ze beloven in hun verkiezingsprogramma op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Wat een vreemde formulering: “zzp’ers en ook overige werknemers met een onzeker contract”. ZZPers zijn geen werknemers en veel ZZPers hebben een heel erg zeker contract. Ik weet precies wanneer mijn opdracht afloopt zodat ik tijdig op zoek kan gaan naar een andere opdracht.