"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Modern Werkenden staan niet op het netvlies van politiek en polder

De corona-crisis maakt meer dan eens duidelijk dat het oude arbeidsmarktdenken in hokjes niet meer passend is, zo stelt Roos Wouters. Daarom komt de Werkvereniging met een nieuwe toekomstvisie. “Een klein boekje voor een grote hervorming”.

Politiek Den Haag, de traditionele polderpartijen en ons huidige stelsel gaan uit van werkenden die in overzichtelijke hokjes te plaatsen zijn met bijpassende maatregelen. Je bent of werkgever, of werknemer of ondernemer met of zonder personeel. De overgrote meerderheid van de Modern Werkenden – zij die niet de ambitie of de mogelijkheid hebben om 40 jaar voor dezelfde werkgever te werken –  voelt zich niet vertegenwoordigd door politiek en polder.

Nu, in de corona-crisis, blijkt extra duidelijk dat die indeling velen niet meer past, net zomin als de koppeling van oplossingen aan die drie categorieën. Er vindt een mismatch plaats tussen goedbedoelde oplossingen en de praktijk waarin een steeds grotere groep werkenden buiten de boot valt omdat ze niet in een van die overzichtelijke hokjes passen. Dat vinden we als Werkvereniging zorgelijk.

Toekomstvisie

Inmiddels zijn er zo’n 3 á 4 miljoen Modern Werkenden. Hun motivatie, energie en toewijding zijn van onschatbare waarde, zowel sociaal als economisch. De samenleving heeft er veel bij te winnen om deze Modern Werkenden op het netvlies te hebben en actief te steunen. Daarom hebben wij als Werkvereniging de toekomstvisie ‘Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken’ opgesteld waarin we de behoefte en wensen van Modern Werkenden in kaart brengen en met een aantal oplossingsrichtingen komen die kunnen bijdragen aan een stelsel voor werk en zekerheid dat iedereen in staat stelt om continu mee te bewegen op een snel veranderende arbeidsmarkt.

Uit recent onderzoek van de Werkvereniging blijkt dat 88% van de deelnemers zich niet vertegenwoordigd voelt door de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de politiek. Daarnaast geeft 40% van de ondervraagden aan dat er volgens hen geen enkele politieke partij is die voor de belangen van Modern Werkenden opkomt.

Verder zeggen Modern Werkenden behoefte te hebben aan:

 • Meer ruimte en vrijheid voor zzp’ers en ondernemerschap

 • minder regels, meer handhaving

 • geen verplichtingen, wel toegang tot aov en pensioen op vrijwillige basis

 • meer autonomie voor alle werkenden

 • arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

Oplossingen

De Werkvereniging vindt deze wensen begrijpelijk en gerechtvaardigd. Om Nederland door de crisis te helpen en straks een goede nieuwe start te maken presenteert de Werkvereniging ook oplossingsrichtingen die gericht zijn op het bewerkstelligen van:

 • bestaanszekerheid voor alle werkenden onafhankelijk van hun contractvorm

 • meer rechtsgelijkheid voor iedereen

 • simpele en lonende manieren om samenwerkingsvormen aan te gaan met als uitgangspunt de wil van partijen

Met deze oplossingsrichtingen hoopt de Werkvereniging werkgevers te verlossen van de starre zorg last die hen nu de flexibiliteit ontneemt om op deze crisis in te spelen, vaste krachten minder gevangen te houden,  opdrachtgevers en opdrachtnemers te helpen om weer samen aan de slag te gaan, en flexkrachten en zelfstandigen minder vogelvrij te maken.

 

Roos Wouters
Roos Wouters (1974) is spreker, dagvoorzitter en aanjager bij de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Daarnaast spreekt, adviseert en inspireert ze het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van arbeid- en organisatievernieuwing. Vernieuwingen die leiden tot minder werkstress en betere prestaties van de organisatie en de medewerker, nu en in de toekomst. Bekijk alle berichten van Roos Wouters

4 reacties op dit bericht

 1. Mooie strategie….

  Wel grappig is dat de man die met zijn rapport teruggreep naar “ouderwetse en niet werkende oplossingen” het voorwoord mag schrijven in een dergelijk vooruitstrevend boekwerk….
  Het kan verkeren….conclusie: je kunt je altijd nog bekeren….:)

 2. Goed initiatief Roos! Wat het voorwoord betreft, inderdaad Arie, maar ook wel gedurfd van Roos. Dit biedt perspectief dat dhr. Borstlap wellicht tot nieuwe inzichten is gekomen na de publicatie van zijn rapport. Een rapport dat ook een aanzwengel was tot discussie. En, hopelijk, heeft hij ook het boekje van Roos heeft gelezen.

 3. Onze overweging om Borstlap voor het voorwoord te vragen is vooral ingegeven door het feit dat de politici en ambtenaren – waarvoor we deze toekomstvisie vooral hebben geschreven – Borstlap en het commissie rapport hoog hebben zitten. Ik heb veel contact met Hans Borstlap gehad en weet dat hij het heel belangrijk vindt dat ook de Werkvereniging betrokken wordt bij het herinrichten van ons stelsel. Daarbij komt dat wij van wc-eend wel kunnen zeggen dat we erg voor wc-eend zijn, maar juist van iemand die niet direct een fan van wc-eend is en dit toch aanraad, nemen wc-eend sceptici veel meer aan. Waar het ons om gaat is dat Modern Werkenden op het netvlies komen staan van politiek en polder zodat we allemaal wendbaar en weerbaar worden en blijven!

 4. Mooi Roos

  Vooral de laatste zinsnede …. ik hoop van harte dat die wendbaarheid geld voor alle partijen….op naar de “Nieuwe Polder”