"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Het politiek handelen van de interim-manager

Als een interim-manager een opdracht uitvoert waarbij meerdere belangen op het spel staan, is het voorzichtig manoeuvreren. Of juist niet?

Een interim-manager wordt invloed en gezag in de organisatie toegemeten, afhankelijk van de context van de opdrachtsituatie. Hoe de interim-manager zich opstelt, is afhankelijk van de fase van de organisatie.

In tijden van crisis wil men competent handelen en helderheid. In tijden van consolidatie en herstel liever wederkerigheid. Bij aanvang van de opdracht is dit aftasten, want de opdrachtgever weet ook niet altijd waar de grenzen van invloed en gezag liggen.

In het speelveld van de interim-manager is contact leggen essentieel. Ga je de confrontatie aan of toon je voorbeeldgedrag en spiegel je juist aan je opponent?

Politiek handelen

Het samenspel van communicatie wordt ook wel politiek handelen genoemd, met als uiteindelijk doel om iets besloten of uitgevoerd te krijgen. Wie leiding geeft maakt keuzes en neemt beslissingen in het belang van de organisatie. Ook impopulaire beslissingen horen daarbij, met gevaar dat dit als machtsmisbruik wordt ervaren, als deze opgelegd worden.

Toch valt dit wel onder de verantwoordelijkheid van de interim-manager. Die dient zich voortdurend bewust te zijn van zijn of haar positie en de mate van macht en invloed. Door reflectie op zijn of haar eigen gedrag, door aanspreekbaar te blijven op beslissingen die genomen worden en transparantie, is het risico van machtsmisbruik gering.

Exit-macht

De klassieke term ‘exit-macht’ is er één die nog wel eens toegedicht wordt aan interim-managers. Elke interim-manager zou moeten handelen vanuit het gegeven dat hij de organisatie weer verlaat. Borging van het resultaat staat dan op één.

Dat betekent geen vrijwaring van gedrag. Als eigenbelang, angst en repressie centraal staan in het handelen van de interim-manager, maakt hij inderdaad gebruik – zelfs misbruik – van zijn status om behoefte aan eigenwaarde te bevredigen. Een interim-manager is niet aangesteld om eigen belangen te dienen, maar een doorbraak te forceren naar positief herstel in een organisatie.

Integriteit

Kleine stappen en de successen vieren brengen vertrouwen en empowerment. Soms is hard saneren nodig, maar altijd vanuit integer politiek handelen.

Een goede interim-manager maakt constructief gebruik van de stromingen in een organisatie. Hij is bekwaam in sociale vaardigheden en weet veel te bereiken, oprecht en met het einddoel van de opdracht voor ogen. Exit-macht wordt interventiemacht binnen een gelegitimeerd kader.

Tekst: Joke Twigt


Auteur Joke Twigt is programmamanager van de Interim Challenge, een initiatief van ZiPconomy en een aantal bureaus die bemiddelen in interim-management: BLMC Supply Chain & Logistics, Leeuwendaal en Finance Factor.

De Interim Challenge heeft als doel het vakgebied interim-management positief te positioneren, onder andere met de verkiezing van de interim-manager van het jaar. De initiatiefnemers zijn aanjagers van de beweging die zij Reviving Interim-Management noemen. ABN Amro faciliteert deze beweging als thought leader in trends en ontwikkelingen van de interim-management markt binnen het brede spectrum van HR dienstverleningsconcepten.


Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt