"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meer dan een kwart van opdrachtgevers verwacht afname van inhuur interim-management

In het ZiPconomy trendonderzoek ‘Inhuur externen. Trends in 2021-2022’ is opdrachtgevers gevraagd naar de mate waarin zij gebruikmaken van externen. In dit artikel zoomen we in op de verwachte inhuur van interim-management.

Minder inhuur

Een prangende vraag is of opdrachtgevers verwachten meer of minder interim-managers te gaan inhuren. Van de respondenten verwacht 42% stabiliteit in de inhuur en 27% een afname, 6% verwacht een sterke afname. Slechts een klein deel verwacht een lichte toename (6%), niemand verwacht een forse toename. Bij 19% van de ondervraagden is er geen sprake van inhuur van interim-management.

Inhuurproces interim-managers verschilt

Het totaalonderzoek besloeg verschillende categorieën van inhuur: zelfstandige professionals, detachering, interim-management, consultancy & SOW (statement of work), en uitzendarbeid. Of de inhuur van interim-managers anders verloopt dan dat van andere professionals? 51% van de respondenten zegt van wel. Zij zeggen dat het niveau van interim-management zorgt voor een ander inhuurproces.

 

Dat proces vindt plaats door gebruik te maken van een eigen netwerk (48%) of van een bureau, vanwege de complexiteit van de opdracht (36%). Bij interim-management leunt 34% van de respondenten zwaarder op het advies van een bureau ten aanzien van de selectie van de juiste kandidaat. Ruim 41% verwacht dan ook inhoudelijke ondersteuning van een bureau tijdens de opdrachtuitvoering.

 

Op de stelling dat inhuur van interim-management en executive search steeds meer in elkaar overlopen, is slechts een derde van de respondenten het eens.

Wie huurt in?

Interim-management zien we als het inhuren van een manager (of specialist) in de bovenste één à twee managementlagen van een organisatie. Op de vraag of de inhuur van interim managers binnen de scope van de afdeling inhuur/inkoop of hr valt, antwoordt bijna 80% van wel. Ruim 8% zegt dat dit niet zo is, maar dat dit geldt voor alle inhuur.

De respondenten zijn afkomstig uit al deze functies: 36% van de respondenten heeft een hr/recruitment-functie, 34% een directie/management-functie, 24% inkoop en 6% is finance of ICT-manager. Niet alle respondenten hebben de vragen over interim-management beantwoord. Degenen die dat wel deden, waren voornamelijk bestuurs-/directieleden van kleinere bedrijven (tussen 100-500 fte).

Dit is een deelpublicatie van het ZiPconomy trendonderzoek ‘Inhuur externen. Trends in 2021-2022’ . Aan dat onderzoek hebben rond de 200 bedrijven en organisaties meegedaan die structureel gebruikmaken van extern personeel. De respondenten zijn afkomstig uit zowel profit als non-profit bedrijven, van verschillende omvang. Bedrijven met minder dan 50 medewerkers en de zorgsector zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. Meer over het trendonderzoek van ZiPconomy is hier te lezen.

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt