"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rijk blijft meer extern personeel inhuren: 110 miljoen extra in 2018

Uitgaven aan extern personeel bij Rijksoverheid stijgt licht van 10,3% naar 10,7%.

De ministeries gaven in 2018 in totaal 1,4 miljard euro uit aan extern personeel. Dat is 10,7% van de totale uitgave aan personeel. In 2017 was dat nog 10,3%, Dat blijkt uit de jaarstukken van de verschillende departementen, die vandaag op ‘Verantwoordingsdag’ aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. De Rijksoverheid streeft naar een maximum van 10% aan externe inhuur (de ‘Roemer-norm’), een percentage dat de afgelopen jaren nooit gehaald is.

Geen grote verschuivingen

De uitgave extern personeel bij de Rijksoverheid wordt onderverdeeld in ‘beleid’ (5% van totale uitgaven aan inhuur: interim-management, advies), beleidsondersteuning (38%: met ICT als grootste post) en ondersteuning bedrijfsvoering (54%: uitvoerende functies, veelal uitzendkrachten).

Het totale overzicht, zoals hieronder te zien is, geeft een mooi inzicht in de verschillen tussen de soorten inhuur en de verschillen per ministerie. Grote verschuivingen ten opzichte van de afgelopen jaren zijn er niet echt te zien. De groei is gelijk verdeeld over de verschillende typen inhuur.

Twee ministeries waar de uitgaven aan externen het hardst daalt zijn de traditionele ‘big spenders’: de ministeries Infrastructuur & Waterstaat en Onderwijs. De ministeries waar de groei externen het hardste is gegroeid zijn Defensie en Justitie & Veiligheid.

 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht