"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Analyse 30.000 interim opdrachten in 2017: veel IT, aandeel HR daalt. Flinke verschillen vraag en aanbod.

Van alle opdrachten voor interim professionals die in Nederland online verschijnen, is ongeveer de helft een IT-opdracht. De groei van het aantal professionals is bij lange na niet genoeg om de groei van de vraag bij te houden, blijkt uit de meest recente Planet Interim Index.

Dat het met name IT’ers zijn voor wie veel interim opdrachten verschijnen is geen uniek Nederlands verschijnsel. Wereldwijd is ook ongeveer de helft van alle opdrachten voor interim professionals een IT-opdracht, zo laten recente cijfers van Staffing Industry Analysts zien.

Bijna alle online opdrachten op hbo+-niveau

In die cijfers is het aantal creatieve opdrachten, op IT na, het meest voorkomend. Denk aan opdrachten voor tekstschrijvers en grafisch ontwerpers. Maar dat zijn vaak kortere opdrachten; niet het type klussen dat terug te vinden is in de cijfers van Planet Interim, dat voor zijn regelmatig verschijnende index zoveel mogelijk online opdrachten in ons land op hbo-niveau en hoger inventariseert, registreert en matcht.

In die index vormt het aantal finance-opdrachten (met afstand) de grootste categorie binnen het non-IT-segment, vóór de categorieën Bouw & Techniek, en Directie, Strategie, Beleid en Programmamanagement.

HR-opdrachten in de min

Vergelijken we het eerste halfjaar van 2017 met dezelfde periode een jaar eerder, dan valt op dat er een stevige daling is in het (relatieve) aantal HR-opdrachten, van 14 naar 10 procent van het totaal. Waar in andere categorieën een flinke stijging van het aantal getelde opdrachten te zien is, blijft HR daar bij achter. Ook daalt het tarief dat opdrachtgevers aanbieden bij die HR-opdrachten. En met 49 euro per uur (gemiddeld) was dat tarief sowieso al het laagst van alle groepen die Planet Interim meet.

Waar in andere categorieën een flinke stijging van het aantal getelde opdrachten te zien is, blijft HR daar bij achter

Minder IT-beheer en architectuur

Binnen het totaal aantal IT-functies zijn er relatief minder opdrachten voor systeem- & netwerkbeheerders en ook minder IT-architectuur-opdrachten. Voor IT-managers en -directeuren, webdesigners en databasebeheerders zit het aantal opdrachten echter behoorlijk in de lift, al gaat het hier wel relatief om kleinere aantallen. Het gemiddelde uurtarief dat opdrachtgevers aanbieden lag in de eerste helft van dit jaar 1,15 euro hoger dan in de vergelijkbare periode in 2016, en komt nu op 70,10 euro uit.

De gap: nieuwe aanmeldingen ten opzichte van nieuwe opdrachten

Planet Interim brengt nieuwe opdrachten in beeld, maar er schrijven zich ook elke periode weer nieuwe interim professionals in. De index kijkt ook naar hoe de groeicijfers van zowel aanmeldingen als opdrachten zich tot elkaar verhouden, vanuit de veronderstelling dat hoe meer mensen zich in een vakgebied inschrijven, hoe meer energie ze (moeten) steken in het vinden van een nieuwe opdracht. Het zegt niet direct iets over een mogelijk tekort (misschien waren er al veel aanmeldingen…), maar het is wel een indicatie van hoe de markt ervoor staat.

Veel nieuwe opdrachten in Bouw & techniek

Met name in het segment ‘Bouw & Techniek’ blijken er dan veel meer nieuwe opdrachten te zien ten opzichte van het aantal nieuwe inschrijvingen. Dat geldt in iets mindere mate ook voor het finance-segment. Ook daar lijkt er een ‘skills gap’ te zijn, waarbij er meer vraag is dan aanbod. Binnen Marketing & Sales zien we juist een omgekeerd beeld. In dat segment (en alleen in dat segment) waren er in de eerste helft van het jaar juist meer nieuwe inschrijvingen dan nieuwe opdrachten te noteren: bijna anderhalf keer zoveel zelfs.

Onderwijs: (te) weinig VO-docenten, (te) veel directeuren

Binnen het onderwijs-segment is een grote groei te zien in het aantal opdrachten voor docenten in het voortgezet onderwijs. Die groei is veel groter dan de groei van het aanbod in deze categorie. Aan projectmanagers en directieleden lijkt dan weer bepaald geen gebrek in het onderwijs: de groei van het aantal aanmeldingen in deze categorie was in het tweede kwartaal 40 procent hoger dan de groei van het aantal nieuwe opdrachten.

Aantal IT’ers blijft achter bij de vraag

Net als het landelijke tekort aan vo-docenten is ook het tekort aan IT’ers goed in de nieuwe cijfers terug te zien. Weliswaar zit het absolute aantal ingeschreven IT-professionals fors in de lift, met een stijging van 23%, maar dat is bij lange na niet genoeg om de vraag te bedienen. Het aantal geïnventariseerde opdrachten voor IT-professionals steeg met liefst 82%.

Het totaal aantal geïnventariseerde opdrachten voor de Planet Interim Index lag in het eerste half jaar van 2017, ten opzichte van een jaar eerder, zeker 60% hoger. In 2017 werden het eerste half jaar ruim 29.000 opdrachten via Planet Interim gepresenteerd, in 2016 stokte de teller in dezelfde tijd nog op 18.000.

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman