"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gezocht: Interim communicatie manager – Belastingdienst. #Opdracht i.k.v. #Wet DBA en afschaffing VAR.

Omdat de communicatie rond de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uit de hand is gelopen…

De Belastingdienst, afdeling ‘regelgeving voor  zzp’ers’, is op zoek een (interim) communicatie manager.

Aanleiding:

Staatssecretaris Wiebes heeft akkoord van de Eerste Kamer voor zijn Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Nog voordat deze wet goedgekeurd is, zijn allerlei partijen in het kader van ‘deregulering’ al druk aan het werk gezet door de Belastingdienst om deze majeure stelselwijziging voor te breiden. De Staatssecretaris is echter vergeten om bij deze ‘Deregulering’ aan het polderoverleg heldere kaders vooraf mee te geven.

Het gevolg is chaos in de beeldvorming. Voor iedereen is volstrekt onduidelijk is wat nu precies de reikwijdte en doel van de wet is. Dat zowel de SP als de VVD voor deze wet zijn zegt al genoeg. Adviseurs, journalisten, columnisten schrijven hun vingers blauw met te verkondigen dat deze wet tot doel heeft om zzp’ers te pesten, terwijl de Staatssecretaris het de ‘evidente ondernemers’ juist makkelijker wil maken. Gevolg is veel ruis, desinformatie en onrust in de markt.

Opdracht:

  • Het herstellen van de geloofwaardigheid van de Staatssecretaris.
  • Het overbruggen van het gat van de intenties van Wiebes en de weerbarstige werkelijkheid.
  • Zorgen dat snel duidelijk wordt dat deze wet helemaal niet van toepassing is op het merendeel van de 1,3 miljoen zzp’ers.
  • Zorgen dat snel duidelijk dat deze wet ook voor de rest van de zzp’ers niet het einde van hun onderneming gaat betekenen.
  • Zorgen dat voor opdrachtgevers snel duidelijk wordt dat ze gewoon door kunnen gaat het inhuren van zzp’ers (en hoe), tenzij ze misbruik maken van schijnconstructies.
  • Buiten de officiële opdracht: herstellen van vertrouwen dat de VVD een partij voor (zelfstandig) ondernemers is.
  • Aanvullende ideeën omtrent de doelstelling van de opdracht kunt u kwijt in het reactieveld onder dit bericht.
  • Bij voorkeur ervaring met het organiseren van (werkende webinars…)

Aanvang:

Nog niet bekend.

Verwachting is wel dat het kwartje bij de Staatssecretaris snel valt dat je geen grote stelselwijziging in gang kan zetten zonder goed communicatieplan.

Voorwaarde:

De Belastingdienst doet graag rechtstreeks zaken met zzp’ers, immers  (quote Wiebes): “de  invoering van de Wet DBA mag het proces van desintermediëring niet stokken” . Het vinden van een andere  term voor ‘desintermediëring’ is onderdeel van de opdracht.

Het beleid hoe de Belastingdienst zelf omgaat met de archaïsche wetgeving omtrent ‘gezag’ en ‘persoonlijke arbeid’ vindt u hier.

Reageren:

Open sollicitaties kunt u kwijt op deze website.

ps: voor meer informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie verwijzen wij u graag naar deze informatiepagina. 

3 reacties op dit bericht

  1. Die opdracht wil ik wel aannemen! Vervolgens laat ik mij graag vervangen, want deze opdracht mag uiteraard ook niet persoonsgebonden zijn. 😉