"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur via een gemeente marktplaats. Lessen uit de praktijk.

De inhuur van extern personeel bij een gemeente via een online marktplaats. Kees de Weert (Den Bosch) vertelt lessen uit de praktijk met voor en nadelen.

De inhuur van extern personeel via een online marktplaats is een instrument dat de afgelopen jaren veelvuldig ingezet wordt door gemeenten. De ZiPconomy-marktplaatsenkaart kleurt rood met gemeenten die werken met een marktplaats om aan externe personeel te komen.

Zo ook de gemeente Den Bosch. Kees van Weert, personeelsmanager, vertelde tijdens de inspiratiesessie Grip op Inhuur van Yacht openhartig over de voor- en nadelen van het werken met een marktplaats. “Sinds we werken met een marktplaats wordt de organisatie gedwongen om scherper na te denken over wat ze nu precies nodig heeft.” Bijvangst noemt Van Weert dat. En misschien wel de belangrijkste winst voor zijn gemeente.

inhuur den bosch

Bijvangst

Vijf jaar geleden startte Van Weert een pilotproject voor een marktplaats binnen zijn eigen sector Stadsontwikkeling. Zo waren de lijntjes kort, want heel veel animo om te werken met een centraal aangestuurde marktplaats was er nog niet. De sterk gedecentraliseerde sectoren werkten liever op hun eigen manier.

Het belangrijkste argument voor de gemeente Den Bosch om het inhuurproces anders in te gaan richten, was de rechtmatigheidskwestie. Na de geslaagde pilot werd de methodiek drie jaar geleden organisatiebreed uitgerold.

Vijf jaar ervaring geeft Van Weert een duidelijk inzicht in de voor- en nadelen van het werken met een marktplaats. “De kosten zijn structureel gedaald, al zal het zeker ook kunnen dat de economische crisis een rol heeft gespeeld. Maar de prijs was niet eens het belangrijkste.”

Lijnmanagers krijgen veel helderder en duidelijker op papier wie ze nu eigenlijk zoeken

Lijnmanagers zagen ook de kwaliteit van de ingehuurde professionals toenemen en als belangrijkste neveneffect noemt hij de betere opdrachtomschrijving door leidinggevenden. “Ze kregen veel helderder en duidelijker op papier wie ze nu eigenlijk zochten.” Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat een aantal opdrachten na de plaatsing werd geherformuleerd. “Vroeger waren we dan gewoon in zee gegaan met iemand die we eigenlijk niet nodig hadden.”

De oorspronkelijke doelstelling ‘rechtmatig’ inhuren is ook behaald. Van Weert heeft het over “minder aanbestedingsgedoe”. Waar aanbestedingen voor preferred suppliers steevast leiden tot ellenlange vragenlijsten en bezwaarschriften, is dat bij marktplaatsen nooit het geval.

Sinds kort is de marktplaats van Den Bosch onderdeel van een samenwerkingsverband met een aantal omliggende gemeenten, de inhuurdesk Werken in Noordoost-Brabant. Met een nieuw tool werd de website ook veel toegankelijker voor inschrijvers. “Bij de start keken we vooral naar de interne gebruikersvriendelijkheid. Met deze tool is ook veel meer aandacht voor de gebruikersvriendelijkheid voor leveranciers en kandidaten. Het aantal zzp’ers dat zich aanmeldt is ook gelijk gestegen.”

Marktplaats arbeidsmarktproof?

Heeft een marktplaats alleen maar voordelen? Van Weert kijkt er genuanceerd naar.

Het werken met een marktplaats vraagt tijd, aandacht en energie. Bij de implementatie maar ook bij het operationele beheer. Zijn eigen medewerkers moeten de vraag ophalen, aanscherpen en uitzetten. De inhurende manager is meer tijd kwijt met de formulering van een vraag en de beoordeling van voorgeselecteerde kandidaten. Meer in ieder geval dan in een situatie waarbij de aanvraag van een interimmer opgelost werd met één telefoontje naar een bemiddelingsbureau.

In deze arbeidsmarkt loopt het aantal respondenten per aanvraag terug

Ook bij de behaalde kostenbesparingen plaatst Van Weert een kanttekening. Het economisch tij heeft daar natuurlijk bij geholpen. Nu de markt weer wat meer in evenwicht komt, ziet Van Weert het aantal respondenten per aanvraag teruglopen. Hij maakt zich met name zorgen over lastig in te vullen profielen. Ook gezien het feit dat gemeenten geen geweldig arbeidsmarktimago hebben. De marktplaats blijft zeker ingezet worden, maar voor sommige functies gaat de gemeente Den Bosch waarschijnlijk toch ook gebruik maken van preferred suppliers.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

 1. De essentie van het artikel zit in de laatste 2 zinnen. De marktplaats is zeker geen panacee voor alle inhuurvraagstukken, een zorgvuldige afweging van wanneer je dit instrument inzet en wanneer niet is noodzakelijk. Maar belangrijker nog, als je een marktplaats gebruikt houd dan ook rekening met de belangen van de leveranciers (intermediairs en zzp’ers) en maak er niet zo’n intransparant en eenzijdig instrument van zoals nu te vaak -helaas- het geval is.Gebruik je marktplaats tweezijdig, voor je eigen belangen én die van je leveranciers!

 2. Beste Mark,

  Herinner je nog mijn vorige bijdrage waarin ik al aankondigde dat de marktplaats weer zou verdwijnen zodra de economie zou aantrekken?
  Jij vond dat toen zo’n vreemde opmerking, .. de marktplaats “was here to stay”. In dit artikel zie je precies wat er gebeurt: Er wordt steeds minder op aangeboden. Het is een ineffectief systeem. Daar waar de heer Van Weert misschien ervaart dat er minder rompslomp zit aan het uitzetten van aanbestedingen, is dat ook logisch want die hele last is nu neergelegd bij de leveranciers en ZZP-ers. Het kost soms een halve dag om te kunnen voldoen aan alle eisen om uberhaupt aan te kunnen bieden om dan vervolgens een dag later een e-mail in je e-mailbox te krijgen dat de aanvraag is ingetrokken. En dat gebeurt niet 1 keer, nee .. ik kan gerust zeggen dat dit per week minimaal 5 keer gebeurt dat een aanvraag via een marktplaats wordt ingetrokken. Zou je op al die aanvragen ingegaan zijn ben je in ieder geval al 2,5 dag per week ineffectief. Daarbij komt dat de slagingskans erg klein is met zoveel partijen (en dan hebben we het nog niet over alle aanvragen waarop je meedoet, die in de achterkamertjes al zijn beklonken door bureaus die de betreffende manager bij de Gemeente in de broekzak hebben zitten. Hierbij deze anekdote: Zo ging een bepaalde recruiter steevast met rode kleding en rode pumps langs bij een bepaalde Gemeenteambtenaar. Jarenlang won zij elke aanvraag op haar vakgebied. Dat zou statistisch gezien natuurlijk nooit kunnen. Het was zelfs zo erg dat collega’s van de Gemeente ambtenaar deze persoon hierop aanspraken dat het wel vreemd was dat alle opdrachten steeds bij hetzelfde bureau uitkwamen, maar kennelijk was deze persoon zo van haar gecharmeerd dat zelfs na deze duidelijke waarschuwing de opdrachten nog steeds aan dit bureau gegund werden) En ik ben er van overtuigd dat elk recruiter die in dit vakgebied werkt, wel een soortgelijk verhaal kent. Wat nou transparant?

  Even in herinnering: Regio Professionals reageerde op een artikel waarin een jubelzang gehouden werd over marktplaatsen. Hierbij gaven wij een reactie waarin wij ons praktijkvoorbeeld met Staffing Management Services aanhaalden. Zo boden wij een kandidaat aan die 100% aansloot op de vooraf gestelde criteria. De kandidaat werd beoordeeld en goed bevonden door de eindklant en de bevestiging van de start werd toegezonden. 2 uur voor aanvang werd die gunning ingetrokken. Inmiddels had Regio Professionals natuurlijk al een contract gesloten met de kandidaat en moest zij natuurlijk deze kandidaat gewoon betalen. Van terugtrekking kon natuurlijk geen sprake meer zijn. De terugtrekking werd ook niet ingegeven door een criterium dat vooraf was vastgesteld maar op het laatste moment werd een niet gepubliceerd criterium toegevoegd en dat kan natuurlijk niet na bevestiging. Na veel over en weer e-mailverkeer, het inschakelen van juristen, heeft Regio Professionals na ruim een half jaar Staffing Management Services op de knieën. Een deel van de factuur is betaald en nu wordt een schadeclaim ingediend voor alle gemaakte kosten en het restant van de factuur voor wat betreft de marge en natuurlijk de verstoorde relatie wat ons geld heeft gekost en in de toekomst nog zal kosten.

  In haar nieuwjaarsboodschap staat het volgende te lezen:

  Staffing Management Services, Een dienstverlener met idealen. Geïnspireerd om de arbeidsmarkt structureel te verbeteren en een wereld te creëren waar, de best gekwalificeerde professional altijd in beeld komt en een eerlijke prijs wordt betaald voor opdrachtgever en kandidaat door in te zetten op het volledig transparant maken van vraag naar en aanbod van arbeid.

  In deze wereld verdedigt Staffing MS uw belangen!

  1. de best gekwalificeerd professionals komt altijd in beeld. Dat is pertinent niet waar. Zodra iemand niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de kandidaat niet doorgestuurd naar de eindklant. Voorbeeld: minimaal 2 jaar ervaring in de laatste 3 jaar lees je regelmatig in aanvragen. Wat gebeurt er met de consultant die in de laatste 3 jaar, 1,5 jaar actief geweest is in de specifieke gewenste richting. Maar in de 8 jaar voor die 3 jaar alleen maar in dat vakgebied gewerkt heeft? Iemand die slechts 2 jaar werkervaring heeft, maar toevallig in de gewenste richting, scoort hier wel aan de minimale eisen en wordt doorgestuurd. In dit systeem krijgen generalisten sowieso geen kansen meer. Misschien ben je door jouw brede kijk en ervaring wel de beste kandidaat, maar omdat de criteria hierop niet opgesteld worden, zijn generalisten nooit meer de beste.

  2. Volledig transparant maken van vraag en aanbod. Wat we hier in ieder geval over kunnen zeggen: Voor leveranciers en ZZP-ers is de marktplaats een blackbox. Er is totaal geen controle op. Hoe weten wij of onze kandidaat wel wordt doorgestuurd naar de betreffende manager? Wat als er bij die marktplaats iemand werkt, die een vriend of vriendin heeft met een eigen bureau? Het komt te vaak voor dat je met een 100% aansluitende kandidaat niet eens wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Zo heb ik via een marktplaats bij een Gemeente een 100% aansluitende kandidaat aangeboden voor EUR 100,-. Deze werd niet uitgenodigd voor een gesprek. Later hoorde ik dat een con-collega deze opdracht gekregen had. Zijn kandidaat koste 150,- per uur. Maar omdat zij hier al mensen hadden zitten, was de zaak al beklonken voor de aanvraag werd uitgezet.
  3.In deze wereld verdedigt Staffing onze belangen? Mag ik even heel hard lachen? Staffing stelt samen met de eindklant criteria op. Vervolgens bied je een 100% aansluitende kandidaat aan. Deze wordt door de eindklant beoordeeld en bevestigd. Vervolgens wil de eindklant deze bevestiging weer intrekken. Als Staffing onze belangen had behartigd -zoals zij dat hadden moeten doen- dan hadden zij tegen de eindklant moeten zeggen: Sorry, u heeft zelf de criteria opgesteld en de kandidaat bevestigd. Wilt u de bevestiging intrekken, dan zal dat moeten gebeuren op basis van de criteria die u heeft opgesteld. Kunt u dat niet op basis daarvan doen, dan zult u in ieder geval onze leverancier moeten compenseren voor gemaakte kosten en marge. Maar nee, wat doet Staffing? .. Eerst zeggen ze toe dat als je kosten gemaakt hebt, dat ze die zullen vergoeden. Als je dan je factuur indient wordt er geprobeerd om te ontkennen dat er een overeenkomst tot stand gekomen is, vervolgens dwingt zij je tot het aangaan van extra kosten omdat een jurist ingeschakeld moet worden, door hun houding maken zij de klantrelatie voor je kapot en als na 6 maanden er eindelijk toegegeven wordt dat de fout bij hen ligt door betaling van een deel van de factuur, is de sfeer dusdanig verziekt, dat je al die tijd geen zaken hebt kunnen doen met alle andere opdrachtgevers en je voor de toekomst natuurlijk geen enkel vertrouwen meer kunt hebben in een objectieve beoordeling van nieuwe kandidaten die via jouw bureau worden aangedragen.

  Kortom: compleet onbetrouwbaar!

  Zo, .. gaan jullie nu weer net als vorige keer mijn reactie aanpassen omdat Staffing MS een sponsor van deze site is of geven jullie eindelijk toe dat jullie de verkeerde partij de hand boven het hoofd houden?

  Richard van Beem