"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Het impresariomodel voor zelfstandige professionals. Model van de toekomst?

Jeroen Sakkers in gesprek met Albert Allmers over het model achter Finance Factor.

Albert AllmersAlbert Allmers lanceerde 2012 met zijn FinanceFactor een ander concept concept binnen de recruitmentmarkt: hij vraagt een eenmalige betaling bij een geslaagde match aan zowel kandidaat als opdrachtgever. Twee jaar later blijkt het gehanteerde impresariomodel – ondanks de zware crisisjaren – zeer succesvol. FinanceFactor eindigde in categorieën “Beste nieuwkomer” en “Executive Search” op de eerste plaats de ‘zzp-bemiddelaar van het Jaar’-verkiezing van de ZZP Barometer. Jeroen Sakkers in gesprek met Albert Allmers.

Fee aan beide partijen: opdrachtgever en interim professional

In de ‘Zzp-bemiddelaar van het Jaar’-verkiezing eindigde FinanceFactor het hoogst van alle bemiddelaars die de afgelopen drie jaar zijn gestart. “Na decennia van groei hadden we de afgelopen jaren last van economische krimp. Dat heeft grote effecten gehad op de maatschappij, maar ook op organisaties. Organisaties moeten op de kosten letten en tegelijkertijd krijgen ze, als gevolg van de vergrijzing, te maken met schaarste op de arbeidsmarkt van financiële professionals,” aldus Allmers. Met FinanceFactor speelt hij in op deze ontwikkelingen: het hanteert namelijk een eenmalige fee van 5.400 euro bij een geslaagde match, bij zowel de opdrachtgever als de interim professional.

Volledige transparantie

Uit het onderzoek van de ZZP Barometer blijkt dat transparantie volgens zzp’ers, freelancers en interim professionals het belangrijkste criterium is voor goede bemiddeling. De top-5 van belangrijkste criteria wordt gevormd door transparantie (9,0), tarief (8,7), betalingstermijn (8,6), marges (8,4) en aantal opdrachten (8,3). “De prijs voor het realiseren van de plaatsing is onafhankelijk van de hoogte van het uurtarief dat de interim professional zelf overeenkomt met de opdrachtgever of de duur van het contract.” Het traject is zo volledig transparant voor alle betrokken partijen.

“Beide partijen hebben hier voordeel van: de interim professional bepaalt zelf zijn tarieven zonder dat daar een fee van de detacheerder vanaf gaat en is verzekerd van interessante projecten. De organisatie is af van het maandelijks betalen van fees die gedurende het hele project doorlopen en is vrij om het contract te verlengen of de kandidaat in vaste dienst te nemen zonder extra betalingen of concurrentiebeding.

Voor opdrachtgevers die nog niet zijn ingesteld op deze nieuwe tariefstructuur blijft het bovendien mogelijk om een reguliere driepartijenovereenkomst af te sluiten. Een overeenkomst waarin transparant is weergegeven welke kosten en marges er gehanteerd worden door alle betrokken partijen.”

Impresariomodel

Interim professionals die dankzij een geslaagde match een opdracht binnenhalen via FinanceFactor, worden automatisch associate: ze hebben recht op intervisie en krijgen een aantal coachingsgesprekken per jaar. FinanceFactor profileert zich zo als impresario voor de beste, financiële professionals – in tegenstelling tot de klassieke bemiddelingsbureaus zoals Rekenmeesters, waar hij jarenlang directeur was. “Ons streven is om de beste intermediaire organisatie voor financiële professionals in Nederland te zijn. Wij stellen de wensen en behoeften van deze professionals centraal. Net als artiesten die een impresario inschakelen om hun zakelijke belangen te behartigen, zijn wij de impresario van financiële professionals: we ondersteunen hen gedurende hun loopbaan actief met coaching en advies over persoonlijke en professionele ontwikkeling. De financiële professional laat ons zijn marketing en sales doen, en betaalt daarvoor een eenmalige vergoeding.”

“Het waren bittere tijden op de arbeidsmarkt voor financiële professionals, en voor velen nu nog steeds. Natuurlijk zit de economie tegen, maar de professional zal de hand in eigen boezem moeten steken om het tij te keren. Stilstand leidt tot achteruitgang – het antwoord is innovatie: zorg dat je altijd vooroploopt in jouw specialisme. Permanente Educatie geldt niet alleen voor register controllers, het geldt voor iedere professional en op ieder moment. FinanceFactor helpt financiële professionals als impresario de juiste weg te bewandelen.”

Financiële professionals zullen open moeten staan voor de nieuwe wereld en daar hoort ook coaching bij, vindt Allmers. Bedrijven hebben daarnaast hun rol te vervullen in de ontwikkelslag die financiële professionals moeten doormaken. “Ze moeten veel bewuster met talentmanagement en goed opdrachtgeverschap aan de slag.”

Geen 9-to-5, maar 16/7

Traditionele bemiddelingsbureaus zullen op den duur verdwijnen: “Werving kan iedereen met de huidige instrumenten die online beschikbaar zijn. De kritische succesfactor voor een juiste match blijft door waarde toe te voegen in de selectie van de juiste professional gerelateerd aan de opdracht die actueel is bij de opdrachtgever. Het gewoonweg ‘CV schuiven’ is een verdienmodel waarvan wij nu in de markt zien dat hier geen toekomst meer in zit.”

Traditionele werktijden zijn ook niet meer van deze tijd, volgens Allmers. FinanceFactor is daarom niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar: het bedrijf is namelijk 16/7 geopend – ofwel zeven dagen in de week, 16 uur per dag. Hiermee onderscheidt FinanceFactor zich wederom van traditionele bemiddelingsbureaus: “die werken vaak nog met een 9-to-5-mentaliteit,” aldus Allmers. “Het is ons wel eens gebeurd dat er op zaterdag een vraag kwam voor een interim CFO – wij hebben er toen voor gezorgd dat we in het weekend een geschikte kandidaat vonden die maandag direct aan de slag kon. De opdrachtgever had zoiets nog nooit gezien.”

Dankzij de opkomst van sociale netwerken en (online) datastructuren is er veel meer data beschikbaar over zzp’ers. Kunnen bedrijven hiermee op lange termijn zicht krijgen op behoeften en vraagstukken die in de toekomst gaan spelen, met die zogenaamde big data? “Wij zijn de vertrouwenspartner van een organisatie. Veel delicate opdrachten worden gezien het vertrouwelijke karakter niet transparant in de markt uitgezet. Openbare data van opdrachten werken prima in het generieke stuk van de markt, maar vertrouwelijke en ook vaak zwaar inhoudelijke opdrachten en transities verlopen over het algemeen toch via FinanceFactor als vertrouwenspartner.“

Vinden, volgen en verbinden

“Onze visie is: vinden, volgen en verbinden. Wij vinden mensen via het eerder opgebouwde netwerk dat fungeert als een talentpool. Deze talentpool helpt ons ook bij het vinden van nieuwe financiële professionals die toe zijn aan de volgende stap in hun carrière. Dit netwerk groeit iedere dag doordat wij de mensen die we plaatsen blijven volgen. Een plaatsing is voor ons niet het einde van het traject, we denken mee over de volgende stap en de lange termijn. We willen er zeker van zijn dat de professional tevreden is over zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling en blijven continu een vinger aan de pols houden. Kandidaten kunnen een beroep op ons doen voor loopbaanadvies en coaching.”

De laatste jaren zijn er steeds meer opdrachtgevers die het intermediair – het traditionele bureau – de deur wijzen en de recruitment van interim professionals intern oppakken, bijvoorbeeld via LinkedIn. Allmers heeft hier echter zijn bedenkingen bij: “Onderschat als opdrachtgever de toegevoegde waarde van een gespecialiseerd  intermediair in relatie tot het selectieproces niet. Instrumenten als LinkedIn en marktplaatsen zijn vaak ook het riool van de arbeidmarkt. Zeer tijdrovend om de juiste professional met de juiste instelling, drijfveren en goede referenties te vinden.”

“Om de vaak hoge marges van detacheringbureaus te ontlopen kiezen organisaties in toenemende mate voor ‘koude selectie’, waarbij een eerste selectie plaatsvindt op basis van harde criteria met behulp van technologie en centrale resourcing-afdelingen. Ook vindt er uitbesteding aan contractmanagementbureaus of uitzendorganisaties plaats.” Met die aanpak dreigen organisaties volgens Allmers aansluiting te missen met nieuwe professionals. Talentvolle professionals moet je anders benaderen en de kans geven hun unieke talenten en vaardigheden te laten zien. Aandacht voor de vinden, volgen en verbinding dus.

Jeroen Sakkers (1987) is oprichter en eigenaar van Victor Mundi het grootste ondernemersplatform in Nederland met diverse gratis cloudtools voor de kleine ondernemer. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer - de onafhankelijke, structurele onderzoek voor en over de zzp-markt. Ambitie: een revolutie ontketenen in de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van Jeroen Sakkers

6 reacties op dit bericht

 1. Ik heb het artikel met interesse gelezen. Het verdienmodel is vernieuwend en interessant. Maar wat ik me wel afvraag is: Werkt dit bedrijf eigenlijk wel volgens het impresariomodel? Is dat omdat ze de ZP’er goed begeleiden tijdens (en ook na?) de opdracht? Maar wat doen ze dan voor de ZP’er vóór het verkrijgen van een opdracht? Kan iedereen zich aanmelden voor begeleiding of vindt er een selectie plaats?

  Ik vermoed het laatste. Immers alleen met succesvolle matches wordt er geld verdiend. Maar wat blijft er dan over van het adagium ‘Wij stellen de wensen en behoeften van deze professionals centraal’? Hoe hard gaan ze op zoek naar een passende opdracht voor de ZP’er? En hoe groot is die slaagkans?
  En als ik dan de rest van het verhaal lees, dan zijn de behoeften van de opdrachtgevers toch ook erg leidend, wat ik op zich logisch vind, want ze betalen ook mee.
  Kortom, waarom noemen we dit een impresario?

  Overigens, de kwalificatie dat Linkedin en Markplaatsen het riool van de arbeidsmarkt zijn, vind ik beneden alle peil, gelet op de honderdduizenden ZP’ers en bemiddelaars die hier elke dag professioneel mee bezig zijn!

 2. Mark,

  Je maait het gras voor mijn voeten weg 😉 ik had over jouw opmerking al een blogje klaar liggen.

  Ik denk bij een impresariomodel altijd aan dit video clipje: https://www.youtube.com/watch?v=OaiSHcHM0PA

  Het begint met de vraag : ‘What can I do for you’. En die vraag wordt gesteld aan de zelfstandig professionals, niet aan organisatie die iemand zoekt. Dat is m.i. inderdaad de kern van impresariomodel. Inclusief verdienmodel (ZP’er betaalt). Of daar daadwerkelijk ruimte voor is in de markt waag ik overigens wat te betwijfelen, behalve voor heel specfieke groep specialisten.

 3. Beste Mark,

  Dank voor jouw reactie. FinanceFactor werk oprecht vanuit de kandidaat en niet vanuit de opdracht. Iedere ZZP-er kan zich bij ons inschrijven en krijgt een uitnodiging voor een persoonlijke kennismaking. In deze persoonlijke kennismaking staan competenties maar zeker ook persoonlijke drijfveren centraal. Zo zijn wij in staat op het moment dat er een opdracht binnenkomt snel te schakelen en vanuit de drijfveren van een professional en ons eigen opgebouwde netwerk de opdracht in te vullen. Daarnaast gaan wij actief binnen ons netwerk op zoek naar passende opdrachten voor de ZZP-er wederom passend binnen het competentie en drijfveren profiel. Iedereen die zich bij ons aanmeld dient hiervoor een online test in te vullen. Zo brengen wij tevens voor de ZZP-er zijn of haar ontwikkelpunten in kaart. Het Impresario model gaat echter verder. Zo bieden wij ook ZZP-ers die bij ons ingeschreven staan voortdurend opleiding en training aan. Een en ander met als doel een langdurige verbinding met deze doelgroep te realiseren. Mijn opmerking in relatie tot “het Riool” wil ik bij deze nuanceren Mark. Waar ik mij ernstig aan stoor is dat er recruiters zijn, die de deur bij de opdrachtgever nog niet uit zijn en een oproep op linked-in plaatsen met hun vacature. Wat is dan de toegevoegde waarde nog van een recruiter? Ten aanzien van de marktplaatsen komt het momenteel steeds vaker voor dat intermediairs aanvragen plaatsen op marktplaatsen terwijl zij de kandidaat al hebben. Een en ander met als doel om de concurrentie buiten de deur te houden. Een anekdote hieromtrent is een collega organisatie die een aanvraag plaatste op een marktplaats terwijl hij de kandidaat al had geselecteerd. Hij wilde nog een markt oriëntatie doen om er zeker van te zijn dat concurrenten niet met betere kandidaten zouden kunnen komen. Copy-paste van de aanvraag tekst op de marktplaats en de reacties kwamen binnen. Wat hij echter vergeten was is dat hij een zeer vertrouwelijke opdracht in behandeling had en er in de vacature tekst “FTE Reductie” stond. De OR van deze organisatie signaleerde de opdracht en ging een serieus gesprek aan met de directie. Ook wij maken gebruik van met name linked in en overige social media, echter wel op een professionele wijze door deze instrumenten echt in te zetten als search instrumenten. Nogmaals Mark, mijn nuance, echter blijf ik van mening dat er veel goudzoekers zijn die rucksichtslos opdrachten plaatsen en af gaan zitten wachten welke reacties er binnen komen. Met name aan deze laatste categorie, stoor ik mij en ben ik van mening dat de toegevoegde waarde nihil is. Een opdrachtgever kan dit immers ook zelf doen. Graag wil ik jou hierbij het instroom proces aanbieden van FinanceFactor, Mark (inclusief online capaciteiten en drijfveren analyse), zodat ook jij overtuigt bent van onze handelswijze in relatie tot het impresario model.

 4. Dag Albert, ik ben blij met je nuanceringen en uitleg. Er zijn natuurlijk allerlei voorbeelden en anekdotes waarin het fout ging, maar ik denk dat het bij de meeste recruiters en marktplaatsen gewoon meestal goed gaat omdat (bijna) iedereen op een nette en professionele manier zijn werk wil doen.En fouten maken doen we allemaal.

  Bedankt voor de invitatie, daar maak ik als niet-financial- graag gebruik van.
  groet Mark