"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Doorpakken op een toekomst waarin data, technologie en ook het eigen businessmodel aan bod komen.” Désirée Simons, nieuwe voorzitter RIM.

Désirée Simons van bureau De Roo is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de RIM, de Raad voor Interim Managementbureaus. “Met het stevig fundament dat de afgelopen jaren gelegd is, kunnen we doorpakken op ontwikkelingen die de toekomst domineren, zoals datagericht werken, technologie en de flexibilisering van arbeid.

De Raad voor Interim Management is een netwerkorganisatie die kwaliteit van het vak bevordert in het belang van opdrachtgevers, interim-managers  en de politiek. De RIM-bureaus ondersteunen opdrachtgevers en interim-managers bij het oplossen van complexe organisatievraagstukken. In de afgelopen jaren, onder voorzitterschap van Sietse Bergstra (InterExcellent), is de RIM gegroeid van een ‘gezellige vereniging’ tot een impactvolle netwerkorganisatie. Désirée Simons van bureau De Roo is hem per 1 januari 2021 opgevolgd als voorzitter.

Met de transformatie naar een impactvolle netwerkorganisatie is de RIM  waardevolle content gaan creëren over het vakgebied en zichtbaarder geworden in de markt, bij de politiek en er kwamen meer nieuwe leden bij. De aangesloten bureaus werken samen in drie thematische werkgroepen: Innovatie & Marktontwikkeling, Ons Vak en Governance. Zij wisselen kennis uit over trends en ontwikkelingen, die leden kunnen gebruiken in hun eigen dienstverlening.

“De ontmoeting in kleine werkgroepen levert meer kennisuitwisseling en diepgang op het thema,” zegt Simons. Er ontstaat ruimte om elkaar te leren kennen waardoor open gecommuniceerd wordt. De kracht van de RIM is dat we niet alleen beleefd beelden uitwisselen maar ook toegeven waar het lastig is in de markt.” Voorbeelden van effectieve samenwerking  zijn de gedragscode voor bureaus, de modelovereenkomst en het feit dat de RIM gesprekspartner is in de politieke discussie over de zzp’er.

Data en technologie

Waar zal de RIM zich in 2021 vooral op richten? Simons ziet een duidelijke trend bij opdrachtgevers naar datagericht werken. “Daarin speelt technologie een rol. Ik zie het in het onderwijs, waar operational excellence de uitdaging is. Procedures en processen moeten eenvoudiger waardoor systemen beter op elkaar afgestemd worden en data voor sturing leveren. Voor de RIM betekent dit dat we de werkgroepen mogelijk andere thema’s geven om zich in te verdiepen. Ook zijn deze trends van invloed op de selectie van kandidaten.”

Eerst interim, dan vast

Veel RIM-bureaus combineren hun interimmanagement-dienstverlening met executive search. Het onderscheid tussen interim-management en search vervaagt, zeggen Simons en Bergstra. De eisen die bij executive search gesteld worden aan het profiel, bevatten steeds meer interim-management karakteristieken. Zeker bij complexe vraagstukken leidt dit vaker tot de conclusie dat de zoektocht naar een vaste manager wordt uitgesteld en eerst een interim-manager wordt ingezet. “De combinatie van dienstverlening betekent mogelijk iets voor de vergoedingsvorm en het businessmodel van het bureau. En dat leidt wellicht weer tot het bijstellen van de RIM-gedragscode,” aldus Simons.

Flexibele inzet

Simons en Bergstra zien dat opdrachtgevers vaker op zoek gaan naar flexibele arbeid voor specialistische functies. Nu wordt de flexibele schil gezien als een noodzakelijk kwaad in plaats van de nieuwe werkelijkheid, terwijl het effect van projectmatig werken is dat het vast dienstverband vaak korter wordt en interim-management opdrachten langer. “Jongeren hebben deze mindset van flexibele inzet al,” zegt Simons. “Zij hebben een ander arbeidsethos en hechten aan vrije tijd en zelfontwikkeling. De jonge interim-manager onderkent dat hij vaker een andere context nodig heeft om zich te ontwikkelen en wisselt makkelijker. Dat staat haaks op organisaties die pools van managers opleiden om intern te kunnen rouleren. Zij vergeten daarbij dat mensen in dezelfde context blijven en de slagkracht missen voor grote veranderopdrachten.”

Een interim-manager krijgt complexe veranderingen vaak niet in een jaar voor elkaar, die termijn is een irrelevant criterium

Simons ziet steeds meer wicked problems in organisaties: meervoudige problematiek waarvoor het noodzakelijk is externe denk- en uitvoeringskracht in te zetten, wat de kracht van interim-management is. Door de verandersnelheid in organisaties is de impact die interim-managers leveren groot. Dat staat los van de contractvorm, zegt ze. “Dat is ook mijn bezwaar tegen toekomstige criteria waarop bepaald wordt of iemand zzp’er is, zoals de tijdsduur van een opdracht. Een interim-manager krijgt complexe veranderingen vaak niet in een jaar voor elkaar, die termijn is een irrelevant criterium. Daar zal de RIM voor blijven pleiten.”

Doorpakken

Wat kan de buitenwereld verwachten onder het nieuwe voorzitterschap? “Intern blijven we verdiepen op de trends en ontwikkelingen,” zegt Simons. “Verder ben ik voorstander om van het RIM-lidmaatschap een RIM-stempel te maken, om de onderscheidenheid van een RIM-bureau te laten zien. Een label waaraan de buitenwereld ziet dat het gaat om een kwalitatief hoogwaardig bureau. Zo geven we nog meer betekenis aan wat we doen.”

De afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd van kwaliteit, diepgang en openheid

“De afgelopen jaren is een stevig fundament gelegd van kwaliteit, diepgang en openheid,” zegt Simons. “Nieuwe leden geven nieuwe impulsen. Nu gaan we doorpakken op ontwikkelingen die de toekomst domineren zoals data, technologie en het eigen businessmodel. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren om snelheid en meters te maken. Ik wil het verschil maken met de RIM-bureaus.”

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt