"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Partij voor de Dieren Verkiezingen 2021

Partij voor de Dieren pleit voor drie arbeidscontracten: vast, tijdelijk en zzp

In het nieuwe verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren pleit de partij voor eenvoud en keuzevrijheid op de arbeidsmarkt. Zzp’ers moeten makkelijker toegang krijgen tot pensioen en aov, maar de partij wil die zaken niet verplichten.

De Partij voor de Dieren wil dat er een eind komt aan ‘de wildgroei van verschillende arbeidscontracten’. Dat staat in het concept verkiezingsprogramma van de partij. In plaats daarvan pleit de partij voor drie contractvormen:

  • Het vaste en het tijdelijke contract voor het reguliere werk;
  • Het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers;
  • Het zelfstandigencontract voor zzp’ers.

Schijnzelfstandigheid tegengaan

Hiermee sluit de partij aan bij het advies van de Commissie Borstlap. Het verschil is dat de Partij voor de Dieren geen duidelijke voorkeur heeft, zoals de Commissie voorstelt. Borstlap wijst ‘vast’ als preferente route aan (werknemer, tenzij…) en werpt voor flex (uitzenden) en zzp tal van blokkades op. De partij van lijsttrekker Esther Ouwehand doet dat niet.

De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin mensen zo veel mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hoe ze hun leven inrichten en hun inkomen verdienen, staat in het partijprogramma. Verder pleit de partij ervoor dat ‘schijnzelfstandigheid moet worden tegengegaan’ en ‘medewerkers niet gedwongen mogen worden zzp’ers te worden’. Hoe de partij daarvoor wil zorgen, wordt niet duidelijk.

Over het algemeen pleit de Partij voor de Dieren vooral voor een systeemverandering: niet economische groei en winst moeten centraal staan, maar het welzijn van natuur, dier en mens. De partij wil zelfs een ‘breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst minder behoefte aan is, bijvoorbeeld in de luchtvaart, fossiele industrie en vleessector’.

Geen verplicht pensioen en aov

Er staat verder weinig over flexibele arbeid in het partijprogramma. In het vorige programma pleitte de partij nog voor een flinke verandering van de zelfstandigenaftrek. Het urencriterium moest vervangen worden door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp’er te werken.

Dit heeft de Partij voor de Dieren niet voor elkaar gekregen. Het komt niet terug in het nieuwe programma.

Wat wel terugkomt, zijn de standpunten over pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De Partij voor de Dieren wil die voorzieningen niet verplichten, maar het wel eenvoudiger maken voor zzp’ers om zich te verzekeren of te sparen voor hun oude dag. Zzp’ers moeten toegang krijgen tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.