"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verkiezingsplannen SGP: flexibele arbeid mag niet ‘het nieuwe normaal’ worden

SGP wil zzp’ers die bewust kiezen voor ondernemerschap zoveel mogelijk met rust laten. Geen verplicht pensioen, maar ook wat minder fiscale voordelen.

De regering moet ‘gezond zelfstandig ondernemerschap’ stimuleren, maar de vaste baan verdient meer aandacht. Dat schrijft de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) in het nieuwe verkiezingsprogramma.

De partij ziet dat werkgevers en werknemers soms wat meer flexibiliteit nodig hebben. “Flexibiliteit kan vaker dan voorheen de praktijk zijn, maar het moet niet ‘het nieuwe normaal’ worden.”

Flexibiliteit binnen vaste contracten

Volgens de partij blijft een vaste baan van belang voor het welzijn van veel Nederlanders. Daarom moeten vaste contracten aantrekkelijker worden. De SGP wil werkgevers bijvoorbeeld meer ruimte geven voor ‘tussenvormen’: een vast contract dat hij bijvoorbeeld per kwartaal kan aanpassen aan inhoud, tijd en plaats, “rekening houdend met redelijke verwachtingen en wensen van de werknemer.”

Een werknemer zou bijvoorbeeld ‘minimaal per kwartaal’ een vast aantal arbeidsuren gegarandeerd moeten worden. SGP hoopt vaste werknemers op die manier meer inkomenszekerheid te geven, en werkgevers meer flexibiliteit. Platformen die diensten bemiddelen moeten ‘minimale arbeidsvoorwaarden’ garanderen, zoals rusttijden.

Een opvallend voorstel: volgens de SGP moeten werkgevers bij flexibele contracten rekening houden met de vraag of het inkomen bedoeld is als bijverdienste (zoals studentenbaantjes) of als een inkomstenbron voor levensonderhoud. Hoe een werkgever dat moet bepalen en welke gevolgen dat zou hebben, staat niet in het verkiezingsprogramma.

Meer voorlichting voor zzp’ers in spé

Als het over zzp’ers gaat, verschillen de ideeën van de SGP weinig van het vorige verkiezingsplan. De partij wil zzp’ers die bewust ondernemer zijn met rust laten. “Zij verdienen de vrijheid om te ondernemen”, staat in het programma.

Om te zorgen dat meer mensen bewust kiezen, wil de partij zzp’ers in spé beter voorlichten over alles wat er bij ondernemerschap komt kijken.

Tegelijkertijd wil de partij schijnzelfstandigen beschermen. Om dat te doen, wil SGP een duidelijke afbakening tussen de echte ondernemers en verkapte werknemers. Maar waar de grens ligt, blijft onduidelijk, net als vier jaar geleden. “Het onderscheid is wel lastig aan te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door een heldere definitie vast te stellen of door het stellen van criteria.”

Verplicht zzp-pensioen ‘onwenselijk’

Verder wil SGP de belastingverschillen tussen werknemers en zzp’ers kleiner maken. Zzp’ers moeten genoeg overhouden om hun sociale zekerheid te regelen en de startersaftrek moet bijvoorbeeld echt blijven bestaan, schrijft de partij. Zzp’ers moeten genoeg overhouden om hun sociale zekerheid te regelen, maar het verschil mag ook niet te groot zijn. SGP wil voorkomen dat werknemers zelfstandige worden omdat ze dan minder belasting betalen.

De partij vindt dat zzp’ers geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hoeven af te sluiten als zij kunnen aantonen dat ze zelf ‘andere, passende maatregelen’ voor dit risico treffen. Daaronder vallen ook eigen vermogen, kapitaal en broodfondsen.

Verder benadrukt de partij dat gemoedsbezwaarden zich niet hoeven te verzekeren. Het gaat dan om een kleine groep Nederlanders die principiële bezwaren heeft tegen verzekeringen op grond van hun levensbeschouwing.

Tot slot vindt de SGP verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers ‘onwenselijk’. Zelfstandigen moeten wel de mogelijkheid hebben om mee te doen met een collectieve regeling als ze dat willen.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.