"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Markt interim-managers staat onder druk. Maar minder dan tijdens vorige crisis.

Onderzoek: hoogopgeleide zelfstandigen peinzen niet over een tariefsverlaging als gevolg van het werken vanuit huis.

De markt voor interim managers merkt de gevolgen van de Covid-19 crisis. De bezetting onder interim manager daalt. Maar het overall beeld van de markt is veel minder negatief dan ten tijde van de kredietcrisis, nu ruim 10 jaar geleden. Zo verwachten de meeste interim managers dat de tarieven op peil blijven. Dat blijkt uit de 17e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners. Aan het onderzoek deden 440 interim managers mee. Zij zijn gemiddeld elf jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Vraagverwachting per sector

Bron: Interim Index 17 (Schaekel & Partners)

Driekwart van de respondenten heeft momenteel een opdracht, een daling van 10% ten opzichte van 2019. Vraagverwachting en tariefontwikkeling zijn minder positief dan voorgaande jaren. Er is een sector die afwijkt: de overheid, daar zijn nog duidelijk tekenen te zien van hoogconjunctuur waar het gaat om inhuur van interim managers.

De overheid als sector valt op. Ten opzichte van overige sectoren is er een significant verschil: de overheidssector heeft de langst gemeten opdrachtduur (15,2 maanden) en relatief de minste leegloop. De overheid is als inhuurder van externen op dit moment de enige stabiele markt. Het aantal interim managers actief in de overheid dat aangeeft in opdracht te zijn, is 82%. Bij andere markten is de leegloop fors hoger.

Tarieven

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat thuiswerken -ook onder deze groep- massaal plaatsvindt. Opdrachten veranderen niet of nauwelijks hierdoor. Slechts 7% van de ondervraagden geeft aan dat zij bereid is tot tariefsverlaging als gevolg van het werken vanuit huis. Het overgrote deel laat het tarief ongewijzigd.

Het gemiddelde uurtarief van de totale responsgroep bedraagt € 120,- (exclusief btw). Dit is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren.  De tarieven in de sectoren lopen uiteen. De laagst gemeten uurtarieven zien wij in de sector UTO (€ 113,-), de overheid (€ 112,-) en de zorg (€ 111,-). Evenals een jaar geleden laten de sectoren IDR en FD het hoogste gemiddelde uurtarief zien van € 126,-, resp. € 131,-.

Toekomst

Bron: Interim Index 17 (Schaekel & Partners)

De vergelijking met de vorige crises (kredietcrisis) dient zich aan: toen andere markten voorzichtig opkrabbelden, was het juist de overheidsmarkt die fors terugliep (a.g.v. bezuinigingen) voor wat betreft de inhuur van externen. “Een soortgelijke beweging verwachten wij ook nu weer. Opmerkelijk is wel dat de overheid vooralsnog niet profiteert van de ruimere markt. Je zou verwachten dat, gezien de ruimere markt, dit leidt tot een ander inkoopbeleid: scherper, korter en andere inkoopvoorwaarden. Deze trend zien wij niet terug bij de overheid als inhuurder van deze groep externen”, aldus de onderzoekers van Schaekel & Partners, Piet Hein de Sonnaville en Marleijn de Groot.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie