"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
tozo

Veelgestelde Tozo-vragen: wat gebeurt er als ik toch ineens omzet draai?

Procesjurist Ewald van Sark van FNV Zelfstandigen beantwoordt veelgestelde vragen over de overbruggingsregeling voor zzp’ers. Tot wanneer kun je bijvoorbeeld Tozo aanvragen? En wat gebeurt er als je een maand toch ineens omzet haalt?

Vakbond FNV krijgt veel vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). En dat is niet zo gek, want de regeling om zelfstandigen door de coronacrisis te helpen is snel in elkaar gezet. De gebruiksaanwijzing voor gemeenten (handreiking) wordt daarom ook ‘groeidocument’ genoemd. Rechtspraak erover volgt, wees daar maar zeker van. Maar op dit moment moeten we het doen met de tekst van de Tozo zelf en de toelichting.

Hoeveel maanden kan ik Tozo krijgen?

De regeling komt erop neer dat zelfstandig ondernemers in de periode van maart tot en met augustus 2020 aanspraak kunnen maken op bijstand voor levensonderhoud. Ze kunnen deze inkomenssteun krijgen voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden.

Dat betekent dat zelfstandigen in een periode van zes kalendermaanden in drie aangesloten kalendermaanden Tozo kunnen krijgen. Het gaat specifiek om kalendermaanden, er wordt dus gerekend vanaf de eerste tot de laatste dag van een maand.

Er wordt dus niet een maand uitgekeerd die duurt van 15 maart tot 15 april.

Kan ik een maand overslaan?

Nee, dat kan niet. Drie aangesloten kalendermaanden betekent dat je niet eens een maand kunt overslaan in die periode van zes maanden.

Hoeveel maanden ondernemers Tozo kunnen krijgen als de regeling wordt verlengd, is nog niet bekend. Dat er een partnertoets komt bij verlenging van de Tozo is al wel uitgelekt.

Wat is de deadline voor Tozo-aanvraag?

Als je Tozo wilt aanvragen, moet je dit doen vóór 1 juni 2020. Dat geldt ook als de drie aangesloten maanden na 1 juni liggen (bijvoorbeeld juni, juli en augustus).

Wat mij betreft kan het niet zo zijn dat over die maanden na de verlenging van de Tozo een partnertoets wordt toegepast.

Stel, ik heb Tozo aangevraagd en gekregen voor drie maanden. Nu blijkt dat ik in één van die maanden plots toch omzet draai. Wat gebeurt er?

Het komt voor dat zelfstandig ondernemers direct na de eerste maatregelen van de overheid geen inkomen meer hadden in maart en april, maar dat zij in mei en juni wel weer wat omzet halen.

Omdat de Tozo een besluit is dat gebaseerd is op de Participatiewet, wordt de Tozo ook conform die wet uitgekeerd. In de Participatiewet staat dat de uitkering wordt ‘bepaald en betaald’ per kalendermaand. Dat geldt dus ook voor de Tozo. Als je in de periode van drie aangesloten kalendermaanden dus één kalendermaand hebt waarin je inkomen boven de bijstandsnorm uitkomt, dan krijg je over die kalendermaand geen Tozo.

Kortom, of een zelfstandig ondernemer recht heeft op een Tozo wordt per kalendermaand bekeken. Het inkomen per kalendermaand wordt aangevuld tot de bijstandsnorm die voor de zelfstandig ondernemer geldt (€ 1.052,32 voor alleenstaanden, € 1.503,31 voor gehuwden/samenwonenden).

Feit blijft dat nu maximaal recht bestaat op drie aangesloten kalendermaanden, het is niet mogelijk om te ‘maandhoppen’. Bij verlenging van de Tozo kan dit mogelijk wijzigen.

Hoe bepaalt de gemeente jouw inkomen?

Het inkomen is de netto beloning van de zelfstandige. Het bedrag van de omzet (het factuurbedrag) min de btw, zakelijke kosten en het forfaitair door de overheid gekozen belastingpercentage van 18%.

Aan welke kalendermaand wordt het inkomen toegerekend?

Het inkomen wordt toegerekend aan de maand waarin je de producten of diensten hebt geleverd. Als je diensten of producten geleverd hebt vóór de periode waarvoor je Tozo hebt gevraagd en betaald wordt in de periode waarvoor Tozo wordt gevraagd, dan wordt die betaling dus niet betrokken bij je inkomen.

Stel, je werkt in februari, factureert het bedrag aan je klant in maart en krijgt ook in maart betaald. Dan wordt de betaling in maart dus niet meegenomen in het inkomen voor maart, omdat er in februari voor is gewerkt.

Het geldt ook andersom. De winst die jij verdient hebt in de periode waarvoor je Tozo aanvraagt, hoort bij die periode. Ook als je pas factureert in de maand waarin je geen Tozo meer ontvangt.

Meer info

Op onze website (www.fnvzzp.nl) is veel informatie te vinden over de Tozo en andere coronamaatregelen. Zodra meer bekend is over de verlenging van de Tozo, zullen we ook daarover berichten.

Auteur: Ewald van Sark, procesjurist FNV Zelfstandigen/ECZ

FNV Zelfstandigen is binnen de FNV de sector voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. Doordat we zijn aangesloten bij de FNV profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk. Bekijk alle berichten van FNV Zelfstandigen

Eén reactie op dit bericht

  1. Informatie die ik eerder had moeten weten, jammer dat mijn gemeente zo’n belangrijk feitje als een maand is dus niet vanaf 15 maart tot 15 april niet bij de aanvraag vermelde. Als het een doorlopende periode van 3 maanden gaat, kun je dan ook het totale inkomen dat je die drie maanden nog hebt kunnen genereren wegstrepen tegen je doorlopende onkosten, of moet dat dan inderdaad per maand?