"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uitgaven aan externe inhuur bij gemeenten iets afgenomen

De inhuur van extern personeel bij gemeenten daalde van 20% naar 18%. Inhuur zzp verdubbeld. Vooral payrolling nam fors af.

In 2019 besteedden gemeenten 18 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Dit is een daling van twee procentpunten ten opzichte van 2018. Daarmee lijkt de stijging van uitgaven aan externe inhuur sinds 2014 in 2019 af te vlakken. Dat staat te lezen in de Personeelsmonitor Gemeenten 2019.

Bij de kleinste gemeenten (onder 20.000 inwoners) is de externe inhuur met 19% gelijk gebleven aan 2018. In de andere gemeentegrootteklassen daalden de externe inhuur vergeleken met 2018. De daling was het grootste bij grotere gemeenten. In vergelijking: de uitgaven aan externe inhuur bij de Rijksoverheid bedroeg in 2019 10,3% van de totale loonsom. Groot verschil is wel dat bij de gemeenten ook medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van max. 1 jaar worden meegeteld.

Wanneer gekeken wordt naar de ‘numerieke’ bezetting, dus de aantallen mensen in plaats van de kosten, dan liggen de cijfers in lijn met de cijfers over de uitgaven: in totaal had 18% van de werkenden bij gemeenten een vorm van flexibel contract (uitzend, detachering, payroll, zzp of tijdelijk dienstverband). Een zelfde percentage dus als de uitgaven. Bij de G4 gemeenten lag het aantal werkenden met een flexibel contract op 16%; de uitgaven lag op 18%.

Twee derde gemeente wil externe inhuur (verder) terugdringen

Ruim twee derde van de gemeenten gaf dan ook aan dat ze trachten actief de externe inhuur terug te dringen. Dit doen ze onder andere door flexibele inzet van (eigen) medewerkers, het omzetten van flexibele in vaste banen en het aanbieden van tijdelijke dienstverbanden.

Aandeel flexibele bezetting gelijk gebleven

Net als een jaar eerder betrof 18 procent van de bezetting in 2019 flexibele bezetting; medewerkers die op basis van een uitzend-, payroll- of detacheringsovereenkomst werkzaam zijn, ZZP-ers en medewerkers met een tijdelijke aanstelling van maximaal een jaar (exclusief proefaanstellingen). Daarmee is de toename van flexibilisering in de periode 2015-2017 stopgezet.

De helft van de gemeenten geeft aan het flexibele deel van de bezetting te willen verkleinen. Bijna een derde wil deze gelijk houden. In het licht van de huidige coronacrisis, en de daarmee gepaard gaande uitdagingen die op gemeenten afkomen, kan het zijn dat in 2020 externe inhuur en flexibele bezetting toch weer toenemen.

Meer zzp, veel minder payrolling

Een derde van alle inhuur vindt plaats via detachering. Het aandeel zzp’ers nam relatief gezien het meest toe. Van 4% naar 9%. Opvallend is de afname van payrolling als veelgebruikte flexibele contractvorm. Opmerkelijk hierbij is dat de meeste gemeenten in de enquête aangeven dat de payrolltoeslag niet van invloed is op de inzet van payrolling.

Bron (inclusief alle gebruikte afbeeldingen): Personeelsmonitor-2019.pdf

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie