"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

KVK onderzoek impact corona: een kwart ondernemingen in acute financiële problemen

Bijna 4 op de 10 ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening geeft aan in financiële moeilijkheden te zitten.

Een kwart van alle ondernemingen heeft nu al financiële problemen. Nog eens 20% verwacht die binnen twee weken. Dat blijkt uit de KVK Flitspeiling onder ruim 10.000 ondernemers in de periode van 26 tot en met 30 maart 2020.  Bijna 4 op de 10 ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening geeft aan momenteel in financiële moeilijkheden te zitten.

De gevolgen van het coronavirus hebben de grootste impact op de reguliere werkzaamheden van relatief kleinere bedrijven.

Meer dan de helft van de zelfstandigen geeft aan dat de reguliere werkzaamheden momenteel helemaal niet doorgaan. Onder micro-mkb is dat iets minder dan de helft. In diverse sectoren is het percentage dat aangeeft dat de reguliere werkzaamheden helemaal niet kunnen doorgaan, verhoudingsgewijs veel hoger, namelijk: persoonlijke dienstverlening (88%) Horeca (73%) en Cultuur, sport en recreatie (70%).

Zelfstandigen hebben meer last van de corona-crisis dan bedrijven met werknemers. Deze cijfers bevestigen wel het beeld uit een eerder onderzoek van ZiPconomy (zie hier), namelijk dat zelfstandigen die werken voor particulieren of die producten verkopen, harder getroffen worden dan de zelfstandig professionals die ingehuurd worden vanwege hun expertise.

In welke mate kunnen de reguliere werkzaamheden van je bedrijf op dit moment doorgaan?

In welke mate kunnen de reguliere werkzaamheden van je bedrijf op dit moment doorgaan?
Bron: KVK

Verdeeld oordeel over informatievoorziening overheid

Ongeveer een kwart van de ondernemers vindt de informatie over overheidsregelingen (zeer) duidelijk, meer dan een derde vindt de informatie (zeer) onduidelijk en een ander derde deel is neutraal. Uit de toelichtingen van ondernemers blijkt dat de onduidelijkheid veelal samenhangt met: veranderende informatie, gebrek aan overzicht, onduidelijkheid over de voorwaarden om in aanmerking te komen (SBI-code), etc. Ondernemers die aangeven de informatie duidelijk te vinden, merken daarbij op dat het wel lang duurt, dat actie nodig is en dat er veel informatie op ondernemers wordt afgevuurd.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie