"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Opdracht geannuleerd? Dit kun je doen!

FNV Zelfstandigen publiceert een brochure met tips en adviezen over hoe om te gaan met afgezegde afspraken en geannuleerde opdrachten.

Bij veel zzp’ers zijn de afgelopen weken opdrachten gecanceld en afspraken afgebeld. Negen van de tien zzp’ers had daarover van tevoren geen duidelijke afspraken gemaakt in de offerte of opdrachtovereenkomst.

FNV Zelfstandigen heeft daarom een brochure (zie hier) opgesteld met een aantal tips en adviezen over hoe om te gaan met afgezegde afspraken en geannuleerde opdrachten.

Opzeggen: kan dat zo maar ?

Een veel gestelde vraag is of opdrachtgevers opdrachten wel plots mogen opzeggen.

“Het antwoord op die vraag is niet met een simpel ja of nee te beantwoorden en hangt mede af van de vraag wat je als partijen concreet met elkaar hebt afgesproken in de mondelinge of schriftelijke overeenkomst en (eventueel) de bijbehorende algemene voorwaarden.” Zo legt een zzp-advocaat in de brochure uit. “Vaak staan in zakelijke contracten bepalingen over gevallen waarin de  opdrachtgever de overeenkomst kosteloos mag opzeggen, bijvoorbeeld in de situatie waarin overheidsmaatregelen uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken. Zulke situaties worden dan vaak geduid als ‘overmacht’.”

Helaas blijkt uit de vragen die binnenkomen dat veel zzp’ers zonder overeenkomst werken. “Dan val je terug op het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat een opdrachtgever de opdrachtovereenkomst te allen tijde mag opzeggen.”

Blijf in gesprek

Wat de situatie ook is: probeer met elkaar in gesprek te blijven. Blijf je klanten en opdrachtgever(s) dus informeren. Over hoe jij omgaat met deze crisis. En denk na over manieren waarop je je klanten wél kunt blijven bedienen.

Ook als je contract niet direct duidelijkheid oplevert of een opdracht kosteloos beëindigd mag worden. Vaak hebben partijen er meer baat bij om te zoeken naar een oplossing die in het belang van beide partijen is. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de cursus of het optreden naar een latere datum.

Dat levert je als zzp’er nu weliswaar geen geld op, maar wel op een later moment en je behoudt waarschijnlijk je klant. Bij een juridisch geschil over geld is dat laatste vaak niet het geval.

Meldpunt

FNV zelfstandigen draait momenteel op volle toeren. Marjan van Noort, manager FNV Zelfstandigen: ‘We krijgen heel veel vragen van zelfstandigen. Die gaan voornamelijk over de bijstandsregeling en hoe gemeentes daarmee omgaan op dit moment. We merken dat er heel veel ongerustheid is onder zzp’ers, vooral onder kappers, schoonheidsspecialistes en pedicures. Die sluiten nu ook allemaal, vanwege die 1,5 meter. Ook zij willen graag weten hoe ze gecompenseerd worden.’

FNV Zelfstandigen staat deze dagen in nauw contact met de overheid. Vooral over de manier waarop het kabinet zelfstandigen zo goed mogelijk kan ondersteunen tijdens deze crisis. Daarom is ook dit het meldpunt geopend, waarop zzp’ers hun ervaringen kwijt kunnen.

Van Noort: ‘We hebben goed overleg met de ministeries in Den Haag. De overheid wil graag weten wat er onder zelfstandigen leeft. En juist omdat het zo’n roerige tijd is, veranderen opinies met de dag. We willen daarom een vinger aan de pols houden en via het meldpunt horen hoe zzp’ers er op dit moment in staan.’

FNV Zelfstandigen is binnen de FNV de sector voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we hulp en ondersteuning aan ondernemers zonder personeel, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. Doordat we zijn aangesloten bij de FNV profiteren we optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV als belangenbehartiger van mensen op de arbeidsmarkt. We hebben geen winstoogmerk. Bekijk alle berichten van FNV Zelfstandigen