"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zijn je vaardigheden als interim-manager toekomstbestendig?

Een aantal ontwikkelingen hebben onontkoombaar invloed op de interim-manager, vertelt arbeidsmarktexpert Wim Davidse. Hij geeft inzicht en tips om relevant te blijven in de toekomst.

We moeten langer doorwerken, dat is zeker. Kunnen wij de digitalisering wel bijhouden? Zo’n 30% van de beroepen bestonden tien jaar geleden nog niet eens. Welke ontwikkelingen kunnen we nog meer verwachten? En wat moet de interim-manager doen om relevant en inzetbaar te blijven?

Dat vroegen leden van de Nyenrode Alumni Vereniging VCV Interim Management aan arbeidsmarktexpert Wim Davidse. Zijn bedrijf Dzjeng heeft de slogan ‘energize your enterprise’. Davidse verpersoonlijkt deze energie ten volle zodra hij voor de groep staat.

Davidse zoomt in op ontwikkelingen die volgens hem onontkoombaar gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Hij ondersteunt zijn presentatie met talloze data, grafieken en onderzoeksresultaten. Davidse gaat in razend tempo van Amerikaanse onderzoek naar Davos 2020. Van problemen waar werkgevers wakker van liggen (innovatie en digitalisering) naar de IDFA-documentaire iHuman die de invloed van kunstmatige intelligentie op de samenleving en de arbeidsmarkt in het bijzonder illustreert. Een documentaire overigens die niet blijmoedig stemt, aldus Davidse. Al deze onderwerpen hebben grote impact op de toekomstige bedrijfsvoering en de arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor interim-managers?

Recepten voor de arbeidsmarkt

‘Verrukkelijk vast’, ‘delicious deta(chering)’ of ‘zwierig zzp’. Het lijken titels van recepten, maar volgens Davidse zijn dit de verschillende arbeidscontractvormen die gemeengoed worden op de krappe arbeidsmarkt.

Het is een gouden periode voor interim-managers en bemiddelende bureaus in flexibel personeel. Volgens Davidse groeit de potentiële beroepsbevolking in Nederland nog licht tot 2025, maar daarna volgt krimp. Dus moeten we langer doorwerken. En meer mensen verzorgen met minder werkenden.

Hij schetst een scenario waarbij groeiende ongelijkheid in de Nederlandse economie dreigt. De werkzame beroepsbevolking die laag en middelbaar opgeleid is, kent een lagere arbeidsparticipatie (50 procent). Er is steeds meer werk in de kenniseconomie. Beroepen op niveau 2 (denk aan loodgieters, bedrijfseconomen of administratieve beroepen) worden geautomatiseerd. Technologie versterkt ons, maar is ook een bedreiging. De maatschappij en politiek zullen de handen ineen moeten slaan om iedereen inzetbaar te houden.

Het arbeidsethos van jongeren

Demografie is een belangrijke motor van de economie, maar wordt behoorlijk onderschat. Jongeren hebben een wezenlijk andere arbeidsethos, waarbij transparantie, beleving en flexibiliteit voorop staan. Werk moet bijdragen aan geluk. Zij zijn geen work-aholics, maar happy-holics.

De gemiddelde werkgever heeft niet door dat hij jongeren aan zich moeten binden met andere instrumenten dan hiërarchie en macht. De leidinggevende in een organisatie moet fungeren als een ‘goede conciërge’. Hij moet medewerkers geven wat zij nodig hebben om goed te kunnen presteren.

Dat is huiswerk voor de interim-manager. In de strategie van een organisatie zijn de missie en het doel belangrijk. In de uitvoering daarvan inclusiviteit en diversiteit.

Voorheen moest een (interim-)manager een T-profiel hebben: brede competenties en diepe vakkennis. Daar komt een dimensie bij. In zo’n (liggende) H-profiel zijn drijfveren, behoeftes, gewoontes, verlangens en wensen een noodzakelijke basis.

Het advies van Davidse aan interim-managers: vind jezelf steeds opnieuw uit. En geniet van meerdere cycli van loopbaanontwikkeling na je veertigste. Want pensionering zou nog wel eens lang op zich kunnen laten wachten!

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Daarnaast is zij lid van de redactieraad en auteur bij het (digitaal) vakblad Management & Consulting. Bekijk alle berichten van Joke Twigt