"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Paul Smeulders: “GroenLinks heeft niets tegen zelfstandig ondernemers. Maar doe wel mee aan een collectief, sociaal stelsel.”

ZiPconomy sprak met Paul Smeulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, over de uitgangspunten en dilemma’s rond het zzp-dossier. “Vrijheid van ondernemerschap en collectiviteit in het sociale stelsel moeten samen gaan.”

“Wanneer iedereen mee doet aan ons sociaal stelsel en we een gelijk fiscaal speelveld hebben, dan kun je ook een stuk relaxter kijken naar de vraag wie nu werknemer is en wie ondernemer. Maar op vrijdag je baan opzeggen en dan op maandag voor hetzelfde werk terug komen als zzp’er, dat moet je als maatschappij niet willen”. Paul Smeulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, vindt het zzp-dossier een van de ingewikkeldste onderwerpen waar hij mee bezig is. “Je kan het nooit voor iedereen goed doen” zo merkt hij ook in gesprekken met zzp’ers die lid zijn van GroenLinks.

“We zitten nu met een systeem dat je nooit zo zou ontwerpen wanneer je opnieuw zou beginnen. Dat moet veranderen. Dat besef wordt politiek ook steeds breder gedeeld,” vindt Smeulders. Voor zijn partijen zijn de uitgangspunten helder. “GroenLinks staat voor een stelsel dat gebaseerd is op solidariteit en collectiviteit. Basiszekerheden organiseren rond inkomen, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Voor alle werkenden. Risico’s die we allemaal lopen met elkaar delen en dat via de overheid doen, dat is veel beter. En we staan voor een maatschappij waarin ook zelfstandigen met veel onderhandelingsmacht en een hoog inkomen hun bijdrage leveren aan zo’n stelsel.” GroenLinks voelt dan ook helemaal niets voor de Wet Zelfstandigenverklaring, die minister Koolmees in voorbereiding heeft, de opt-out variant voor zelfstandigen met een uurtarief boven de € 75 per uur.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Smeulders realiseert zich dat met de invulling van die uitgangspunten de ingewikkeldheid begint. “Neem arbeidsongeschiktheid. Ons ideaal plaatje is één stelsel voor alle werkenden. Maar als ik hoor dat dat 10 jaar kan gaan duren, zonder de zekerheid dat het ook haalbaar is, dan vraag ik me af of we daar op moeten wachten.” Smeulders wil een sociaal burgerinitiatief als de broodfondsen ook niet in de weg zitten.

De Stichting van de Arbeid komt binnenkort met een advies over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering apart voor zelfstandigen. Onderdeel van het pensioenakkoord waar ook de handtekening van GroenLinks onder staat. “We moeten eerst hun voorstel maar eens afwachten. Ook om te zien of zo’n verzekering betaalbaar is voor zelfstandigen met een laag inkomen. Dat vind ik cruciaal. Er zijn veel zelfstandigen met een laag inkomen.”

Reden ook waarom Smeulders meer ziet in een beperking van de MKB vrijstelling dan van de zelfstandigenaftrek. “Het gedeeltelijk afbouwen van die aftrek, zoals het kabinet nu doet, raakt zelfstandigen met een laag inkomen onevenredig hard.” Dat er wat aan de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen gedaan moet worden staat voor Smeulders buiten kijf. “Zolang er geconcurreerd kan worden op kosten, zoekt de markt altijd het laagste putje. Daar helpt geen regelgeving tegen.”

Keuzevrijheid voor contractvorm?

Als er dan een gelijk sociaal vangnet is en een gelijk fiscaal speelveld, waarom dan ook nog het stringente ‘werknemer-tenzij’ principe, zoals de Commissie Borstlap dat wil? “We staan in die discussie wel wat anders dan de vakbonden” zegt Smeulders. “Voor ons hoef je echt niet per se werknemer te worden. Ik snap beide kanten van de medaille. Je moet kunnen blijven handhaven tegen misbruik en schijnconstructies. Je wilt daarnaast mensen ook de mogelijkheid geven om op een andere manier te werken. We hebben niets tegen ondernemers. Maar dan moet je ook wel echt ondernemer zijn en niet maar één opdrachtgever hebben. En mee doen aan een sociaal stelsel  gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Daar staan we als GroenLinks voor.”

(foto: Jonas van Impe)

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

6 reacties op dit bericht

 1. Aardige insteek, maar stop met het voorbeeld, wat door Borstlap cs de markt in is geschoten: op vrijdag in loondienst en op maandag werkend als zzper…!!!
  Gaat werkelijk nergens over….nog niet 10, nee nog niet 5 voorbeelden kan men benoemen….en dat op 1.3 miljoen zelfstandigen…..welk een farce…..

  Met Bortslap cs zijn we niet alleen 50 jaar terug in de tijd, maar men gebruikt ook leugens om zaken over de bühne te krijgen….stop daarmee….

 2. Laatste was er een stuk hier gepubliceerd over wat wij als zzp-ers aan belasting betalen, in verhouding tot werkenden. Wordt het niet tijd dat die cijfers ook veel dwingender aan de politiek en buitenwereld bekend en ingeprent worden. Ik word een beetje moe van het feit dat men mij en medezzp-ers bijna als belastingontduikers ziet, terwijl ik toch 25% aan ib en 15% aan ZVW vsn mijn nettowinst betaal ….

 3. “GroenLinks heeft niets tegen zelfstandig ondernemers…. ”
  They could have fooled me…

  Het is dus slechts het verkeerde gevoel van een groot deel van de ZZP’rs , onder de GL noemer van een “collectief, sociaal stelsel” aan alle kanten worden gepakt of verder uitgekleed gaan worden.

  Ik krijg juist precies de tegenovergestelde indruk.

 4. Op vrijdag je baan opzeggen en dan op maandag voor hetzelfde werk terug komen als ZZP’er, is je grootste onzin. Dit geldt misschien voor een kleine groep schijnzelfstandigen van de Deliveroo’s en PostNL -medewerkers die niet werken op basis van ‘persoonlijke arbeid’, maar de buurjongen kunnen sturen als ze een dag ziek zijn. Veruit de meeste ZZP’ers werken wel op persoonlijke titel en als die hun baan opzeggen om even later voor hetzelfde werk terug te komen, ziet de belastingdienst dat gewoon als een verkapt dienstverband én niet als ondernemerschap. Voor het eerste dus loonheffingen en het tweede geen recht op vrijstellingen.
  Ben benieuwd wat de belastingdienst met hun sectorale aanpak op Zorg en Bouw gaan tegenkomen. Ik denk dat we de denkbeelden van Borstlap even moeten laten fermenteren, om te zien hoe de huidige ontwikkelingen hun uitwerking hebben.

 5. Op zich heb ik geen moeite met het volgende:
  “En mee doen aan een sociaal stelsel gebaseerd op collectiviteit en solidariteit.”
  (maar dan wel graag ook de voordelen)

  Met deze zin blijf ik echter moeite hebben (ik kom hem vaker tegen):
  “We hebben niets tegen ondernemers. Maar dan moet je ook wel echt ondernemer zijn en niet maar één opdrachtgever hebben.”
  Als opdrachtgever en opdrachtnemer dat zo willen (serie opdrachten die toevallig bij dezelfde opdrachtgever zijn); wat is er dan tegen?
  (aangenomen dat wordt meegedaan aan het sociale stelsel)