"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Commissie Borstlap ziet niets in nieuwe zzp-wetgeving Koolmees

De Commissie Regulering van werk vindt de Wet Minimumtarief en de Wet Zelfstandigenverklaring onwenselijk en onuitvoerbaar.

De Commissie Regulering van werk, ook bekend als de Commissie Borstlap, ziet niets in de wetsvoorstellen die minister Koolmees in voorbereiding heeft ter vervanging van de Wet DBA. Dit schrijft de Commissie in haar eindrapport In wat voor land willen wij werken?  dat morgen gepresenteerd wordt.

Minister Koolmees wil via een minimumtarief de onderkant van de zzp-markt beschermen en via een zelfstandigenverklaring (ook wel de ‘opt-out’) zelfstandigen met een uurtarief boven de 75 euro duidelijkheid geven.

De Commissie heeft grote twijfels bij het effect van deze wetten en maakt zich zorgen over de handhaafbaarheid. Daarmee sluit de Commissie zich overigens aan bij een breed verzet tegen de concept-wetsvoorstellen. Minister Koolmees zal binnen een of twee weken een besluit moeten nemen of hij de wetsvoorstellen toch naar de Kamer stuurt.  Op 12 februari overlegt hij met de Kamer.

Niet handhaafbaar

Over het minimumtarief schrijft de Commissie dat het ‘zeer de vraag (is) of een dergelijke bodem in de uurtarieven van zelfstandigen handhaafbaar zal zijn en het beoogde effect zal hebben, terwijl het wel tot grote administratieve lasten zal leiden.’ De Commissie wil liever strengere ‘afbakeningscriteria’ (wie is wel/geen zelfstandige), waardoor automatisch veel werkenden  ‘onder het arbeidsrecht en, in het verlengde, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gebracht (worden).’

Met betrekking tot de Zelfstandigenverklaring op basis van een tarief verwacht de Commissie dat ‘een dergelijk tarief in de praktijk niet goed te handhaven zal zijn en eveneens zal leiden tot een grote administratieve belasting van diegenen die juist als zelfstandige willen optreden. (…)  Verder ondergraaft een systeem van opt-out de solidariteit binnen het stelsel van  werknemersverzekeringen. De Commissie acht dat niet gewenst omdat dit de houdbaarheid van deze collectieve regelingen potentieel uitholt en het draagvlak hiervoor ondergraaft.’

Dilemma

Met dit advies lijkt elk draagvlak voor de wetsvoorstellen te ontbreken. Maar ook de voorstellen die Borstlap op dit vlak doet, lijken binnen deze coalitie onhaalbaar. Ze vragen bovendien om een nieuw wetgevingstraject. Nu niets doen, betekent nog jaren wachten op meer bescherming aan de onderkant van de markt en blijvende onzekerheid bij opdrachtgevers en zelfstandige professionals aan de bovenkant van de markt.

De Commissie gaat niet expliciet in op de webmodule. Ze schrijft wel dat de “feitelijke uitvoering van de overeenkomst” centraal staat in de beoordeling over er als zelfstandige gewerkt wordt. Dat geeft, zoals ze zelf schrijven, geen ruimte voor het afgeven van duidelijkheid vooraf. Dat is precies wat wel het doel van de webmodule is.

Een volledige overzicht van alle voorstellen van de Commissie Borstlap volgt later op ZiPconomy. 


Meer weten?

Volg het webinar ‘Heet van de naald: de laatste politieke ontwikkelingen rond wetgeving zzp en inhuur externen’.

Op woensdagmiddag 12 februari overlegt minister Koolmees met Kamer over het zzp-dossier. In dat overleg zullen het kabinet kleur moeten bekennen over: het wel of niet doorgaan van wetgeving die de Wet DBA moet vervangen, de webmodule, een reactie op het rapport van de Commissie Borstlap. Een richtingbepalend moment voor zelfstandige professionals, opdrachtgevers en bemiddelaars. Hugo-Jan Ruts praat je twee dagen na dat overleg in dit webinar in een half uur weer helemaal bij over de laatste stand van zaken.

Schrijf je hier in voor dit webinar


 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

  1. Quote Borstlap:
    “Verder ondergraaft een systeem van opt-out de solidariteit binnen het stelsel van werknemersverzekeringen.”

    Ze zien degenen die voor opt-out kiezen dus als werknemers. Anders is solidariteit werknemersverzekeringen niet van toepassing.

    • Dat klopt, door de opt-out zouden ze dan als zelfstandige gezien worden, en dat alleen op basis van tarief hoogte, terwijl deze groep fulltime persoonlijke arbeid verricht, niks meer, dus niet bepaald zelfstandig is, laat staan ondernemer…