"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“In Nederland ontstaat steeds meer een anti-zzp-klimaat”

Op 21 november overlegt de Stichting van de Arbeid met zzp-organisaties over het verplichte AOV voor zzp’ers. Onder andere met Roos Wouters van de Werkvereniging. Bij het online radioprogramma Hoofdzaken bespreekt Wouters deze en andere ontwikkelingen rondom zzp’ers en diverse activiteiten die zij hiervoor onderneemt.

“Ik ben de Werkvereniging gestart uit frustratie”, steekt Wouters van wal. “Dat het vaste contract nog steeds als het ideale uitgangspunt wordt genomen waardoor nieuwe werkvormen en de nodige arbeidsmarkt vernieuwing wordt tegen gewerkt, maakte dat ik samen met o.a. Fedde Monsma de handschoen oppakte. We kunnen daar boze stukjes over blijven schrijven, maar veel effectiever is het om mensen samen te brengen die dezelfde visie hebben.” Dat is volgens Wouters dan ook het doel van de Werkvereniging, een belangenplatform voor modern werkenden. “Er bestaat een vakbond voor de traditionele werknemer en een vakbond voor traditionele werkgevers en het MKB, maar wat als je je daar niet meer door vertegenwoordigd voelt of meerdere werkvormen combineert? Dan kun jij je aansluiten bij de Werkvereniging.”

Zzp’ers zullen niet snel op het malieveld gaan staan, maar zijn inmiddels wel voldoende in een hokje gedrukt dat ze iets willen ondernemen.

– Roos Wouters – Oprichter Werkvereniging

Wouters houdt het wel graag ‘luchtig’ als het gaat om het bijstaan van het ideaal en kiest daarom voor de termen aanjagers, opjutters en medestanders. “We hebben inmiddels een groeiende groep organisaties aan ons weten te binden, als ook ongeveer 200 deelnemers en nog eens ruim 300 mensen die hun stem kenbaar maken via korte online vragenlijsten. Daarmee brengen we de behoeften van Modern Werkende in kaart en koppelen die terug naar politiek, media en dienstverleners. Iedereen probeert zijn zegje te doen, de Werkvereniging is een mooie kapstok om de belangen te behartigen.”

Mythe van het vaste contract

“Op dit moment wordt er veel wetgeving opgetuigd om het vaste contract in ere te herstellen. Ik maak mij daar veel zorgen om, want – hoewel gedacht wordt dat het zaligmakend is – het voldoet niet meer”, zegt Wouters. Zij benadrukt dat het niet haar doel is om haar standpunt aan het licht te brengen, maar om de dialoog over gewenste werkvormen te voeren op basis van feiten. “Door de vakbonden wordt van alles beweert, maar niet op basis van de feiten. Dit is een soort framing, waarvan ik graag de andere kant wil laten zien. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het werkgeluk van zzp’ers vaak veel hoger ligt. Onder werkenden met een vast contract is het percentage met een burn-out van 11 naar 17 procent toegenomen. Daarnaast blijkt dat zij tussen 2007 en 2017 veel autonomie hebben ingeleverd. Uit onderzoek is gebleken dat er een correlatie is tussen de afname van autonomie en de stijging van burn-outs.”

Schijnzelfstandigen zijn mensen die uitgebuit worden door werkgevers. Ze maken het ‘ons’ probleem, terwijl het bij de opdrachtgevers ligt.

– Roos Wouters – Oprichter Werkvereniging

Keuzevrijheid staat voorop

Eerder stond het onderwerp ook centraal in een debatavond van ZiPconomy en NextConomy. Roos Wouters nam zitting in het panel, waarin besproken werd hoe er ruimte gegeven kan worden aan individuen, maar tegelijkertijd ook de kwetsbare groepen beschermd kunnen worden? Wat mogen we van de EU verwachten en waar beperkt de EU zich juist in het ontwikkelen van een modern arbeidsmarktbeleid? “Het vaste contract wordt gezien als het maatschappelijk ideaal: de vaste baan is een ‘echte’ baan en echte banen geven je toegang tot zekerheden. Hoewel het vaste contract inderdaad zorgt voor de meeste zekerheden, is het de vraag of het vaste contract mensen ook duurzaam inzetbaar houdt”, legt Wouters uit. Zij vervolgt: “verstandiger lijkt het mij als je zekerheden koppelt aan het individu in plaats van aan de werkvorm. Zo heeft iedereen een basis aan zekerheden en kan je ondernemerschap stimuleren, omdat deze werkvorm beter aansluit bij de uitdagingen die de toekomst van ons vraagt. Keuzevrijheid is het allerbelangrijkste. Als de zekerheden aan mensen en niet aan hun werkvorm gekoppeld worden dan kan het hebben van zekerheden geen reden meer zijn om niet voor ondernemerschap te kiezen.”

Magazine van de Vernieuwing

De Werk vereniging heeft ook een nieuwe uitgave van het Magazine van de Vernieuwing uitgebracht. Eerder dit jaar – in maart 2019 – verscheen de eerste editie, Wouters zegt hierover: “We kwamen op het idee om een aantal vernieuwers te vragen om hun visie op de arbeidsmarkt voor ons uiteen te zetten, vanuit hun verschillende achtergronden. Een visie die eerst beschrijft waar de behoeften van Modern Werkenden volgens hen liggen, die vervolgens ingaat op de mogelijke oplossingen, en die pas als laatste beschrijft welke belemmeringen er weggenomen moeten worden op de weg daarnaartoe.”

 

Bezoek de website van ZP Radio voor eerdere uitzendingen van HoofdZaken.

HoofdZaken van ZP Radio is hét radioprogramma voor en over de Zelfstandig Professional. Wij bieden informatie en inspiratie voor ZP’ers én opdrachtgevers die hen inhuren. Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen gaan iedere week in gesprek met spraakmakende experts over interessante onderwerpen gerelateerd aan ondernemerschap. HoofdZaken wordt mogelijk gemaakt door kennisbemiddelaar HeadFirst. Bekijk op de website van ZP Radio ook eerdere uitzendingen van HoofdZaken. Bekijk alle berichten van Hoofdzaken

Eén reactie op dit bericht

  1. Het valt mij op dat alle partijen gebruik maken van gekleurde “feiten” die het best passen bij hun eigen boodschap en doelgroep. Mevrouw Wouters schermt met onderzoeken die aan zouden tonen dat het werkgeluk bij zzp’ers veel hoger ligt. Welnu er zijn ook onderzoeken die aantonen dat er ook een groep zzp’ers is die mede door de onzekerheden, lage uurtarieven, periodes van geen opdrachten of werk et cetera helemaal niet zo’n hoog werkgeluk voelen. Hoe hoog is het werkelijke percentage zzp’ers met burn-out eigenlijk? Misschien blijven zzp’ers met burn-out (signalen) wel doorwerken en doen een periode minder opdrachten of werken parttime. Wordt burn-out wel ergens correct geregistreerd opdat we een correct beeld van de werkelijkheid krijgen? Er zijn ook, zo blijkt uit onderzoek, nogal wat zzp’ers die te weinig verdienen per uur en zelfs onder de armoede grens komen. Uit onderzoek blijkt ook dat een significant deel van de zzp’ers indien mogelijk toch graag terug zouden willen naar de “vaste” job met de daarbij horende “zekerheden”. Helaas kijken mensen altijd vanuit hun referentiekader naar zaken en kijken dan met een gekleurde bril naar zaken. Hetgeen de zaken verkleurd weergeeft. Het ondernemerschap is niet enkel zaligmakend en zeker niet geschikt voor iedereen. De “vaste” job ook niet. Op een aantal vlakken heeft ze zeker een punt. Ook ik ben voor een moderne arbeidsmarkt met alles er op en er aan en waarin een ieder kan werken in de vorm die voor hem of haar past op dat moment. Een deftig (passend) basis inkomen zou een en ander zeker positief beïnvloeden. Echt objectief is helaas geen enkele partij. Wel heel goed dat ze mensen en groepen met dezelfde visie en belangen bij elkaar brengt.