"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De obstacle run door het landschap van flex

Met het juiste materiaal, voorbereiding, en gevoel voor tempo kan elke organisatie in de publieke sector de hindernisbaan door het landschap van flex aan, zo leert ons een bezoek aan het Congres HRM trends & ontwikkelingen van de Driessen Groep.

Michel van Hoeij, Directeur Business Development bij de Driessen Groep, is een sportief mens. Stiekem al bijna vijftig, maar zichtbaar nog in goede conditie. Een van de redenen: Michel doet aan obstacle running. Hardlopen op een parcours waarin je met regelmaat verwachte en onverwachte obstakels tegenkomt. En dat lijkt aardig op wat de gemiddelde HR- of inkoopprofessional ervaart als zij of hij probeert grip op inhuur te krijgen, zo weet Van Hoeij. Zelf is hij al zo’n beetje z’n halve leven actief in de wereld van flexibele arbeid.

Wetgeving en andere obstakels

Gevraagd naar hun eigen ervaringen weten de aanwezigen op het Congres HRM trends & ontwikkelingen van de Driessen Groep, allemaal werkzaam in de publieke sector, genoeg obstakels op te noemen. Managers die regels omtrent inhuur, als die er al zijn, aan hun laars lappen. Hoe hoger in de organisatie, hoe meer vrijheid ze op dat vlak nemen. Eigen contracten, eigen ideeën over tarieven. Een wervingsbeleid dat niet aansluit op de realiteit van de arbeidsmarkt. De flex-reflex, waarbij lastige (en daarmee leuke) projecten automatisch naar externen gaan en waarmee eigen talent te snel over het hoofd gezien wordt. Geen goede urenverantwoording. Gebrek aan regie. Verschillende vormen van flexibele arbeid in verschillende systemen. Ad hoc inhuur. Geen inzicht in de behoefte aan flexibiliteit op de middellange termijn.

“In de ideale wereld helpt wetgeving je om het organiseren van flexibiliteit op een rechtmatige en verantwoorde manier te doen. Zeker in de publieke sector. Maar helaas”, moest een van de aanwezigen concluderen. Aanbestedingsregels en arbeidsmarktwetgeving maken het deze professionals vaak eerder moeilijker en duurder om de regie op inhuur te pakken. Terwijl kostenbeheersing en voldoen aan wetgeving nu juist een van de aanleidingen is om die hindernisbaan op te gaan.

Obstakels genoeg dus, maar dat maakt de wil om die te overwinnen er niet minder op. De aanwezige HR-adviseurs wisselden ervaringen uit hoe ze zelf de eerste stappen maken richting meer grip op inhuur.  En dat was nu precies het doel van deze workshop.

Inzicht in de wildernis

Als ervaringsdeskundige heeft Van Hoeij zo zijn ideeën over wat je moet doen om een beetje vlotjes over de obstakels heen te gaan. Definities, inzicht en vakmanschap staan daarin centraal.

Om te beginnen: weten wat er in dat wonderlijke landschap van leveranciers te koop is. Van Hoeij wijst daarbij onder andere naar het overzicht van de ZiParena. Het hanteren van de juiste definities om daarmee ook het verschil tussen termen als broker, neutral vendor, MSP en de vele concepten te herkennen en te erkennen. Zeker als je gaan aanbesteden.

Denk vooraf goed na welk probleem rondom inhuur je opgelost/verbeterd wilt hebben, alvorens je kiest voor een dienstverleningsvorm.

Het inzicht hebben over waar je als organisatie staat, start met het stellen van de juiste vragen. Wat is de ‘(on)volwassenheid’ van het huidige inhuurbeleid? Wat is die nu en waar wil je naartoe? Waarbij hoog geavanceerde programma’s, waar bijvoorbeeld vast en flex helemaal in elkaar opgaan, echt niet de beste oplossing hoeven te zijn. Wat is de dynamiek tussen de verschillende vormen van flexibiliteit? Kwalitatief ten opzichte van kwantitatief. Maar ook extern ten opzichte van interne flex, waarbij de mogelijkheden van interne flex nogal eens over het hoofd gezien worden. Nee, die mooie projecten die specifieke vaardigheden vragen hoeven zeker niet per definitie door iemand van buitenaf gedaan te worden.

Om uit de eerste fase van ad hoc inhuur te komen helpt het zeker om in het denken over personeelsplanning ook het onderwerp externe flexibiliteit mee te nemen. Juist gezien de spanning op de arbeidsmarkt. De titel van de lezing van Gerard Evers had niet voor niets de treffende titel “Strategische personeelsplanning in turbulente tijden”.

Van Hoeij vat samen:

  • Maak duidelijk welk probleem je opgelost wilt hebben
  • Wees realistisch hoe volwassen je huidige inhuurbeleid is
  • Kies de beste oplossing voor je eigen organisatie, volg niet zo maar wat populair is in de markt

Geduld en vastberadenheid

Weten waar je staat. Weten wat je te doen staat. Met de nodige kennis als bagage. En dan moet je toch een keer die obstakelbaan op. Denk niet dat je de verschillende fases in recordtempo kan doorlopen, zo waarschuwt Van Hoeij. Het ontwikkelen van een inhuurbeleid en uitvoering daarvan wordt in toenemende mate een apart vak. Naast kennis – zie hiervoor – vraagt dat om oefening. Pilots, leren wat werkt. Ervaring opdoen. Met het juiste materiaal, voorbereiding, oefening, gevoel voor tempo en dan de nodige vastberadenheid, kan elke organisatie die obstacle run door het landschap van flex aan.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts