"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rutte III en de arbeidsmarkt: over klein en groot onderhoud

Aan daadkracht heeft het tot nu toe bij het Kabinet Rutte III niet ontbroken als we kijken naar inspanningen die gericht zijn op de arbeidsmarkt. Maar is die arbeidsmarkt er ook echt mee ‘gemoderniseerd’, zo vraagt Jurriën Koops (ABU) zich af in zijn column.

Vorige week heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd. Rutte III is nu halverwege de rit. Over anderhalf jaar staan de verkiezingen alweer voor de deur. Tijd om de balans op te maken. Hoever is het kabinet in zijn ambitie om, zoals in het regeerakkoord staat, ‘de arbeidsmarkt te moderniseren en een nieuwe balans aan te brengen tussen zekerheid en kansen’?

Eerlijk is eerlijk, een flink deel van het regeerakkoord staat in de steigers of is inmiddels opgeleverd. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is per 1 januari 2020 een feit. Er ligt een zwaar bevochten pensioenakkoord met sociale partners. Met werkgevers is een pakket maatregelen rondom loondoorbetaling bij ziekte overeengekomen. En met de aanpak Perspectief op Werk moeten er meer kansen komen voor mensen om mee te doen. Alleen het zzp-dossier wil nog niet erg vlotten.

Aan daadkracht heeft het tot nu toe niet ontbroken. Maar is de arbeidsmarkt er ook echt mee ‘gemoderniseerd’? Nee, dat niet. Het was meer het noodzakelijke klein onderhoud. Voor de fundamentele aanpak is het wachten op de commissie-Borstlap. Die moet dit najaar met een goede analyse en heldere uitgangspunten de richting gaan bepalen voor de regulering van werk voor een volgend kabinet.

Dat wordt voor de arbeidsmarkt vele malen spannender dan deze Miljoenennota. Dan gaat het om het ‘groot onderhoud’ van onze arbeidsmarkt. Om systeemvernieuwingen op het terrein van werken, leren en verzekeren. Hervormingen gericht op het vergroten van de waarde van werk en om Nederland beter te laten werken. Hoognodig ook om de economische groei te versterken en onze welvaart te vergroten.

U snapt dat ik dit jaar met meer spanning uitkijk naar het advies van de commissie-Borstlap dan de Miljoenennota. Benieuwd of dit advies ook eerder uitlekt.

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops