"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Denis Maessen (PZO): ‘Kabinet, neem de fiscus bij de hand en vertaal de moderne arbeidsmarkt’

Bij de aanpak van schijnzelfstandigheid laat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) te veel over aan de Belastingdienst. Dat is een groot probleem, betoogt Denis Maessen (PZO).

Denis Maessen (PZO)

“Judast minister Wouter Koolmees de zelfstandig ondernemers? Dat vraagt mijn achterban zich af. Het lijkt alsof de minister de kwestie rondom schijnzelfstandigheid van zich afschuift en overlaat aan de uitvoering en interpretatie van de Belastingdienst. En dat is een groot probleem.”

“Ik mis reflectie op waar de vorige wet DBA is vastgelopen. Namelijk bij de uitvoering van de Belastingdienst. Het idee van de modelovereenkomsten was op zich goed, maar bij de beoordeling van die overeenkomsten ging het fout. Er werd gedacht vanuit werknemerschap, niet vanuit ondernemerschap.

Moderne arbeidsmarkt

“De Belastingdienst bleek niet in staat op een moderne manier naar werk te kijken. De organisatie van de fiscus staat er dramatisch voor. Daar kunnen de inspecteurs weinig aan doen. Binnen de organisatie wordt op een andere, moderne manier denken namelijk aangemoedigd. En dat heel negatieve invloed op de aanpak van schijnzelfstandigheid.”

“We zagen bij de implementatie van de wet DBA dat de Belastingdienst vooral bezig was mogelijke gezagsverhoudingen aan te tonen. Ze willen het bestaande systeem in stand houden en denken vooral vanuit werknemerschap, niet vanuit ondernemerschap. We leven in een netwerkeconomie die behoefte heeft aan andere werkverhoudingen.  De economie heeft behoefte aan ondernemers en steeds meer mensen hebben behoefte aan ondernemerschap. Bij ruim 80 procent van de zzp’ers is geen sprake van schijnzelfstandigheid, zij zijn gezonde ondernemers.”

Mensen echt helpen

“Voor een klein percentage van de zzp’ers is er een probleem. Zij verdienen weinig of zijn gedwongen ondernemer. Onderbetaling, armoede dat moeten we niet willen. De oplossing zit niet in de aard van het contract, maar draait om gezond ondernemerschap. Dat kun je oplossen door een ondergrens te benoemen voor het verdienvermogen, zeg 22.000 euro per jaar. Als je daaronder zit, is er geen sprake van gezond ondernemerschap. Help die mensen. Dat is sociaal.”

“Het oude denken domineert helaas bij de fiscus. Goed je werk doen als ambtenaar betekent het systeem in stand houden, niet denken op een nieuwe manier. Daardoor is deze Belastingdienst niet in staat nieuwe signalen op te pikken en te vertalen naar de praktijk. Daar heeft de fiscus hulp bij nodig. Het kabinet moet de fiscus daarbij helpen, niet andersom.

Kabinet, zorg voor vernieuwing

“Zoals het er nu voor staat met de wet DBA, zie ik geen reden waarom dat een andere uitkomst zal hebben dan voorheen. Gelukkig zien vertegenwoordigende partijen dit. De brandbrief van BOVIB verwoord onze gedeelde zorg goed, want de nieuwe criteria voor de Belastingdienst van Koolmees geven nog meer onduidelijkheid. Sterker nog, het oude systeem wordt ermee verdedigd. Het zijn criteria die uitgaan van een dienstverband, niet van ondernemerschap.”

“Hopelijk wordt de politiek wakker. Trek de discussie naar je toe, volksvertegenwoordigers! Geleidelijk vernieuwen is belangrijk. Zorg daarbij voor een werkbare vertaling naar de praktijk. Het helpt als je de regels niet alleen laat opstellen door wetenschappers en ambtenaren met langdurige contracten, maar ook door mensen die snappen hoe de nieuwe economie werkt. Stel werk centraal, niet de aard van het contract.”

Lees ook:

Brancheverenigingen unaniem over uitstel wet DBA: ‘dit is een slechte zaak’

 

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

3 reacties op dit bericht

 1. 1 Afschuiven door minister Koolmees? Een minister kan het niet afschuiven, immers de Belastingdienst is een uitvoeringsorgaan. Ze passen de geldende regels toe. Ook een rechter doet dat, bijvoorbeeld in de 2e uitspraak van 15 januari 2019 over Deliveroo.

  2 De wet DBA is vastgelopen? De VAR is door die wet per 1 mei 2016 komen te vervallen en daar maakten de 1e en 2e Kamer een duidelijke begrijpelijke keuze. De politiek heeft er ook voor gekozen de Belastingdienst even op de rem te laten trappen in de handhaving van betalers van schijnzelfstandigen.

  3 Oorzaak en gevolg. Zit het probleem niet vooral bij de – door u geschatte (100-80 =) – 20% van 1 miljoen mensen die claimen zzp’er te zijn en aangifte doen als ondernemer, doch geen echte ondernemer zijn? Ieder jaar 200.000 foute aangiften Omzetbelasting én Inkomstenbelasting!! En dat vergeet ik nog even de vele duizenden onjuiste aangiften loonheffingen door de betalers voor die arbeid. Dat de Belastingdienst daar vermoedelijk geen capaciteit voor heeft lijkt voorspelbaar.

  4Oplossing. De politiek zoekt een oplossing. Maar hoe en op welke manier bij dit enorm lastige en vooral grote dossier? Is het redelijk dat u hen om hulp vraagt? Ja.
  Maar daar gaat toch een vraag aan vooraf ? Kan de medeverantwoordelijke arbeidsmarkt – als ze het écht wil – het niet zélf oplossen? Binnen de ruimte die de wetgever in Nederland en de EU biedt?

  Uw achterban is medeverantwoordelijk voor de omvang van deze foute aangiften. Ik begrijp de rest van uw verhaal. Maar ik mis wat. Waar blijven de concrete zinvolle oplossingsvoorstellen aan het Parlement van uw medeverantwoordelijke achterban?

  Zodat dat Parlement zorgvuldige besluiten kan nemen die passen bij de Nederlandse arbeidsmarkt, de inwoners en de stemmers? Besluiten die ook uitgevoerd kunnen worden door Belastingdienst, Pensioenfondsen en rechters?

 2. @Terry, even over je punt 1. : je opmerking dat de BD een uitvoeringsinstantie is, klopt natuurlijk. Maar dat is gelijk ook de kern van de kritiek van verschillende kanten: de BD bouwt bij gebrek aan hernieuwde regels voort op verouderde regels. Het kabinet was/is van plan om de regels te vernieuwen (waartoe ook rechters oproepen), maar daar is het nog niet van gekomen.

 3. @Hugo-Jan. Als een uitvoeringsorgaan zoals de Belastingdienst de wetgeving correct uitvoert is dat voldoen aan hun taak, dat is dé norm. (Ook al is die norm ‘oud’ en zijn de omstandigheden gewijzigd.)
  Dat is gewoon hun werk, dus behoeft geen compliment. Maar ik vind het heeeeeeeel vreemd om ze daarvoor in de media te bekritiseren. Begrijp daar geen snars van.

  Immers, dit is toch gewoon ons rechts-systeem: de trias politica? Met de scheiding van de drie machten: 1e Wetgevende Macht, 2e Uitvoerende Macht en 3e Rechterlijke Macht: die de uitvoering toetst aan de wet.

  Begrijp ik nu dat u vindt dat er ook nog een Vierde Macht is (?). Of betreft dit ‘de beste stuurlui die aan wal staan’ of iets te enthousiaste belangenbehartiging? Waarbij u uw aandacht richt op de verkeerde macht.

  Tot slot: de rechter op 23 juli 2018 in het Deliveroo-arrest gaf overigens aan op wie u uw peilen moet richten. Als u echt wat wilt veranderen.