"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zelfstandigen krijgen geen betaald ouderschapsverlof: wel de lasten, niet de lusten

Voor betaald ouderschapsverlof komen volgens een nieuw wetsvoorstel alleen werknemers in aanmerking. Zelfstandig ondernemers vallen dus buiten de boot. Dat terwijl ze er wel aan meebetalen. Een gemiste kans, zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat werkende ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind.

Alleen betaald ouderschapsverlof voor werknemers

“Het nieuwsbericht heeft het over werkende ouders, maar uit het wetsvoorstel blijkt dat het alleen om werknemers gaat. Het is een gemiste kans om ook de moeders en partners die als zelfstandig ondernemer werken onder deze wet te scharen. Dat zou een nog fundamentelere stap richting gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn”, zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO.

Betaald ouderschap als wettelijk recht

Veel jonge ouders staan in het spitsuur van hun leven, extra tijd samen met je pasgeboren kind is enorm belangrijk, valt te lezen in het nieuwsbericht. Door betaald ouderschapsverlof als wettelijk recht in te voeren wordt een fundamentele stap voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen gezet, maar ook een beter evenwicht tussen werk en privé. Naast werknemers die betaald ouderschapsverlof krijgen, regelt dit wetsvoorstel overigens dat ook directeuren-grootaandeelhouders en huishoudelijk personeel recht krijgen op aanvullend geboorteverlof.

Zelfstandig ondernemers betalen mee

“Gezien de doelstelling zou het niet meer dan logisch zijn om het wetsvoorstel uit te breiden naar alle werkenden in Nederland. Dat het nu nog niet gebeurd is, is echt jammer”, laat Margreet Drijvers weten. Bovendien wordt deze vernieuwde regeling deels gefinancierd door alle werkende ouders met kinderen tot 12 jaar via een verlaging van de IACK, de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zelfstandig ondernemers dragen daarmee wel de lasten, maar ontvangen niet de lusten. Er is nog flink werk aan de winkel.

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

2 reacties op dit bericht

  1. Dan lijkt het me toch ook logisch dat we daar niet aan mee gaan betalen?

    • Da’s beetje ingewikkeld omdat het wordt verrekend met de combinatiekorting.