"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Amerikaans Hooggerechtshof moet boete betalen vanwege inhuur schijnzelfstandigen.

Het verkeerd interpreteren van fiscale en arbeidsrechtelijke regels komt in de hoogste kringen voor.

De Amerikaanse belastingdienst (IRS) heeft het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat West-Virginia een boete van $227.541 opgelegd. De ‘Supreme Court of Appeals of West Virginia’, het hoogste rechtsorgaan van die staat, had in 2015 diverse zelfstandige professionals ingehuurd. Maar volgens de IRS moesten die ingehuurde krachten gezien worden als werknemers. Het gaat daarbij om uiteenlopende taken als juristen, examinatoren, data specialisten tot beveiligingspersoneel. Er is geen bezwaar tegen de beslissing aangetekend. “The Court welcomed the opportunity to meet its obligations under federal tax law and regrets the errors made. We are fully committed to compliance with our federal tax obligations in the future.”

De discussie over wie nu wel of niet als zelfstandige aangemerkt mag worden is – net als in veel andere landen – een flink onderwerp van gesprek. Wetgeving loopt fors achter. Verschillende overheidsinstanties hanteren andere regels. Met als gevolg dat uitspraken van rechters een grote rol spelen. Die jurisprudentie verschilt dan wel weer per staat. Blijkbaar zijn die regels en jurisprudentie dus ook voor het hoogste rechtsorgaan van West Virginia niet al te duidelijk.

Piketpaaltjes

Aan de andere kant van de VS sloegen de collega’s van het Supreme Court van Californië alvast weer wat nieuwe piketpaaltjes over wie nu wel en niet als zelfstandige ingehuurd mag worden. In die grote staat, met haar high-tech industrie, is de freelance economy bovengemiddeld groot en wordt ook veel via platformen gewerkt. Met als gevolg dat de staat ook vooroploopt in het aantal rechtszaken hierover. Het via ‘class actions’, waarbij een grote groep mensen via een collectieve rechtszaak zijn gelijk probeert te halen, bedrijven aanklagen vanwege wat in de VS ‘misclassification’ heet, is ondertussen ook een lucratieve activiteit van juristen geworden.

ABC test

In een nieuwste zaak komen de rechters van het Supreme Court van Californië tot striktere regels. Een ABC test die, zeer vrij vertaald, er op neer komt dat iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden indien hij/zij:

  • Regelvrijheid heeft ten aanzien hoe je je werk uitvoert en wanneer je dat doet.
  • ‘Niet-regulier’ werk doet, dus niet hetzelfde werk wat werknemers in loondienst bij hetzelfde bedrijf ook doen.
  • Een eigen bedrijf heeft en dezelfde soort werkzaamheden ook voor andere opdrachtgevers/klanten uitvoert.

Met name punt B. wordt gezien als een flinke bedreiging voor een platform als Uber.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts