"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Een kwart van de zzp’ers start noodgedwongen

Bijna een kwart van de zzp’ers is noodgedwongen gestart als zelfstandige. Dat is één van de conclusies uit een nieuw landelijk onderzoek van de Landelijke zzpenquete.nl.

Bijna een kwart van de zzp’ers is noodgedwongen gestart als zelfstandige. Dat is één van de conclusies uit een nieuw landelijk onderzoek van de Landelijke zzpenquete.nl.

In het onderzoek werden de respondenten onder andere gevraagd naar hun motivatie om als zzp’er te starten. Bijna 25% van de respondenten geeft aan uit nood gestart te zijn, bijvoorbeeld door ontslag bij een werkgever. Deze cijfers komen overeen uit eerder onderzoek, zie bijvoorbeeld het onderzoek uit 2012 van Werner Liebregts.
40a28a83fe96f51a2d7c792dc40d3c66 (1)

Een hogere leeftijd, bezuinigingen op het werk, faillissement, ontslag en weinig kansen op de arbeidsmarkt zijn enkele voorbeelden van open antwoorden die in het onderzoek genoemd worden als ‘noodgedwongen’ redenen om zelfstandig te starten. Andere redenen om een eigen onderneming te starten, zijn volgens het onderzoek onder andere zelfstandigheid en vrijheid (70%) uitdaging (36%) en graag eigen baas willen zijn (41%). De meeste respondenten van het onderzoek (38%) zijn zelfstandig werkzaam in de zakelijke dienstverlening.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een groot deel van de ondervraagden meer begeleiding (gehad) zou willen hebben van ervaren ondernemers bij het starten van hun onderneming. Vooral op het gebied van klantenwerving (45%), boekhouding/administratie (42%) en verzekeringen (27,82%) is er behoefte aan begeleiding (meerdere antwoorden mogelijk).

7763d694f9cd8aa7e900f347772ab630

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Landelijke zzpenquete.nl, dat trends in de zzp-markt onderzoekt en behoeftes en ontwikkelingen inzichtelijk maakt. De resultaten zijn tot stand gekomen door middel van een representatieve steekproef van ruim 500 zzp’ers. De Landelijke ZZP Enquête is een initiatief van ikwordzzper.nl, een platform dat startende en oriënterende zzp’ers op weg helpt.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

3 reacties op dit bericht

  1. Klinkt wel heel negativef op deze manier…. Bijna alsof je wil zeggen “zie je wel, van die zzp’ers moeten we af want het is allemaal verkapte loondienst”

    Je had ook kunnen schrijven “bijna 4 op de 5 zzp’ers” kiest bewust voor het zzp schap.

    Over gedwongen loondienst maakt blijkbaar niemand zich zorgen.

  2. Dit geeft natuurlijk wel een enigszins vertekend beeld aangezien er meerdere antwoorden ingevuld konden worden.