"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Aanpassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen beperkt interim tarieven. Hoe erg is dat?

Via een uitbreiding van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen wordt tarieven interim managers aan banden gelegd.

Op 1 januari 2013 trad de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking. Met de WNT zijn de salarissen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector genormeerd. In de volksmond bekend als de Balkenende norm.

Na een lange discussie ligt er nu een ontwerpbesluit klaar om de WNT verder uit te breiden richting ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’. Of te wel richting interim managers & professionals.

Concreet houdt de uitbreiding van de WNT in dat ook voor zelfstandigen,  vanaf de eerste dag van de opdracht, regels gelden ten aanzien van het maximum tarief. Zo mag na inwerkingtreding van de regeling in de eerste zes maanden niet meer dan 144.000 euro worden gedeclareerd. Nu geldt daarvoor nog geen maximum. Voor de volgende zes maanden geldt een maximum van 108.000 euro. Dit komt neer op een gemiddelde maandnorm van € 24.000 respectievelijk € 18.000 (bij een fulltime opdracht, 40 uur, is dat een tarief van € 138,-). Ook geldt een uurtarief van maximaal €175.

Oproep om te reageren

Tarieven van (top) interimmers: dat doet altijd de nodige stof opwaaien. Wat is redelijk? Hoe lastig is het een vergelijking te maken tussen vast salaris en interim tarief? Prof Arjan van den Born rekende in zijn artikel ‘De Rutte norm‘ eens uit dat de totale loon- en overige kosten van MP Rutte neer komt op €250,- per uur. Dat kan ook een uitgangspunt zijn. De nu gestelde maandnorm is overigens zo ongeveer de helft van wat Boer & Croon interim-manager Pieter Cloo maandelijks declareerde bij zijn veel besproken opdracht bij het Ministerie van Justitie.

Hans Bos, partner bij het interim bureau AIM4, kan zich gezien de uitwassen in het verleden wel iets voorstellen bij een normering. “In de publieke sector werk je nu eenmaal met belastinggeld dat door de Nederlandse burger wordt opgebracht. En volgens mij vindt niemand het leuk om belasting te betalen. Dus moet je zuinig en terughoudend met gemeenschapsgeld omgaan. Het voorgestelde maximumtarief van € 175,- per uur klinkt me niet apert onredelijk in de oren. En als je ervan uitgaat dat een interim manager meestal gemiddeld 4 dagen per week werkt, dan ligt het genoemde maximum van € 24.000,- per maand ook redelijk in lijn. Maar waarom een interim manager na 6 maanden opeens een kwart minder moet gaan verdienen, begrijp ik niet zo goed.”

De overheid roept mensen, via deze website, om te reageren op dit voorstel. Met bijvoorbeeld de vraag in hoeverre deze regeling uitvoerbaar is plus de vraag of met deze norm voldoende gekwalificeerde en deskundige topfunctionarissen ingehuurd kunnen worden. Ga uw gang, zou ik zeggen… Reageren hieronder mag ook, dan verzamelen we die en sturen wij ze in.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts