"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Column Esther Raats: Time flies when you are having fun….

PZO voorzitter Esther Raats kijkt terug op een bevlogen 2014.

Esther januari Persfoto2013-1De sneeuw valt nog net niet. De eerste kerstbomen staan alweer. Het einde van het jaar nadert. En daarbij komt ook nog eens het einde van mijn tweede voorzitterstermijn van PZO-ZZP in 2015 in zicht. De terugblik over deze periode houdt u van mij tegoed in mijn volgende column.

Een bevlogen 2014

Voor nu kijk ik graag terug op een bevlogen jaar voor zzp’ers in Nederland. Het jaar 2014 is het jaar waarin de rol van de zzp’er binnen de politiek is verschoven van economische knuffelbeer naar die van een ondernemer die met oneigenlijke gebruik van regelgeving het hoofd nipt boven water houdt. Wat mij betreft is deze laatste benadering zorgwekkend. Het overgrote deel van de zzp’ers is hardwerkend, draagt verdraaid veel bij aan de economie en heeft zélf de keuze gemaakt om als ondernemer aan de slag te gaan. Ik zie hier een groep die juist veel respect verdient.

Samen met het team van PZO-ZZP is er hard gewerkt om deze beeldvorming tegen te gaan. Zo zijn er relevante onderzoeken gepubliceerd waaruit het belang van zzp’ers voor de Nederlandse economie blijkt. Ik ben meerdere keren op BNR te beluisteren geweest en wij hebben intense gesprekken gevoerd met beleidsmakers en politici in Den Haag.

Vooroordelen over ZZP’ers blijven hardnekkig

Ondanks alle inspanningen blijft het vooroordeel over zzp’ers hardnekkig. Inmiddels is mij helder waarom men zich inspant om de groeiende groep zzp’ers hoe dan ook in het huidige stelsel te willen wringen. Het knuffelgehalte van een in eerste instantie nog relatief kleine groep is er vanaf gegaan nu men inziet dat deze groep een serieuze nieuwe schakel vormt in het economische beeld. De aaibaarheid is over gegaan naar een groeiende groep die invloed heeft en niet meer te stoppen is. De politiek denkt in werknemer of werkgever en juist in die twee groepen herkent de zzp’er zich niet. Logisch dat de politiek even moet opschakelen om te begrijpen dat zzp’ers een eigen plek in het stelsel verdienen. Juist hierbij treedt PZO-ZZP voortdurend op als gesprekspartner. Het missiewerk is echter nog lang niet voorbij.

De discussie rondom het verleggen van de ooit tijdelijk ingebrachte VAR verklaring dreigt nu een Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) te worden. Ik vind dat de politiek eerst haar eigen IBO onderzoek, naar de bijdrage die zzp’ers leveren, moet afwachten. Of deze verstandige oproep ter harte wordt genomen is nog even afwachten. PZO-ZZP voert indringende gesprekken en heeft belangrijke input vanuit de achterban aangedragen om de politiek te overtuigen dat het essentieel is te wachten met het invoeren van enige maatregel totdat de resultaten van de werkgroep bekend zijn.

Resultaten

Gelukkig zijn er in 2014 ook kansen ontstaan. Groots is het nieuws dat er na jaren hard lobbyen een pensioen oplossing voor zzp’ers is gecreëerd. Een regeling die per 1 januari 2015 actief wordt. Eindelijk kunnen zzp’ers een hen passende oudedag voorziening opbouwen. Er is veel water door de Rijn gegaan. Er moest een wetswijziging komen, een pensioen organisatie en uitvoerder moesten bij elkaar gebracht worden. Om zeker te zijn dat alles in het belang van de zzp’ers wordt uitgevoerd is er een stichting opgericht met als specifieke doel het toezicht te behouden op de uitvoer van de regeling. PZO-ZZP neemt samen met de andere initiatiefnemers zitting in dit belangrijke orgaan en daarnaast is er een deelnemersraad van zzp’ers.

Ook binnen de SER heeft PZO-ZZP haar positie doen gelden. In mijn rol binnen de SER ben ik dit jaar nauw betrokken geweest bij diverse advies aanvragen. Denk hierbij aan de opzet van de pensioen arrangementen. Dit helpt de positie van zzp’ers in ons land verder te verstevigen.

In het begin van 2014 is tenslotte de samenwerking tussen PZO-ZZP, VNO-NCW en MKB- Nederland geformaliseerd. ZZP’ers zijn ondernemers en worden nu vanuit het ondernemershuis met nog meer kracht bediend. Dagelijks ervaart PZO-ZZP de kracht van de Malietoren, beter bekend als de Haagse lobby fabriek, waarbij met de aanwezige expertise ingezet wordt op de lobby voor zzp’ers bij monde van PZO-ZZP. Een nieuwe directeur van PZO-ZZP is benoemd, Louise Beduwé. Zij vervult met het team sinds maart 2014 fantastisch werk door binnen en buiten de Malietoren het PZO-ZZP geluid voortdurend te laten horen.

Ik kijk uit naar de voorzitterswissel in maart 2015. Een prachtig moment om mijn werk over te dragen aan mijn opvolger en daarmee het begin van een volgende fase van PZO-ZZP in te luiden. Ik ben razend trots op alle zzp’ers en het team van PZO-ZZP met wie het is gelukt om de relevantie van zzp’ers zo groots te maken!

Esther Raats Coster, Voorzitter PZO-ZZP

PZO is één van de grootste belangenbehartigers voor zelfstandige ondernemers en heeft de wens het zelfstandig ondernemerschap duurzaam te borgen. Bekijk alle berichten van PZO

2 reacties op dit bericht

 1. Esther, allereerst respect voor veel van de initiatieven die door een aantal belangbehartigers van ZZP’ers in Nederland zijn en worden gedaan.

  Wat mij betreft is er echter meer aandacht nodig voor hoe de overheid en de politiek het (zelfstandig) ondernemen kan stimuleren als onderdeel van de zo vaak openlijk gepredikte participatiemaatschappij. Daarbij is het van belang dat mensen in een veel eerder stadium b.v. leren om hun eigen broek op te houden, zowel binnen grote organisaties als daarbuiten.

  Daarnaast kan de overheid door simplificering van procedures en het reduceren van de papierwinkel de slaagkans van startende ondernemers groter te maken door ze b.v. niet op onnodige kosten te jagen. Zo ben ik zelf binnen 3 jaar als starter als 2x door de De Belastingdienst gecontroleerd waarbij men b.v. bij een gelegenheid zelfs letterlijk alle bonnetjes in de eigen systemen heeft zitten intikken om vervolgens tot een verschil van 101 E in mijn voordeel te komen…..

  Wat mij betreft in 2015 voor zzp’ers meer aandacht voor hoe je je broek op kunt houden, voor je eigen pensioen zorgen op andere manieren dan door een fonds, online en offline geld kunt verdienen en snelle en concrete kostenreductie in tijd en geld, veroorzaakt door overbodige wet- en regelgeving van de overheid en verzonnen door vaak goed willende politici.

  Een prettig 2015.
  Tony de Bree
  Auteur ‘Geld verdienen met jezelf’.
  Twitter: @tonydebree.

  • Beste Tony,

   hartelijk dank voor jouw reactie en aanvullingen ten aanzien wat er in 2015 op de agenda zou moeten staan.
   Belangrijke content omtrent onderwerpen die jij noemt, zullen wij ook op de website van de ZZP Servicedesk laten plaatsen. Dit gaat om neutrale artikelen die meer informatie geven over diverse ondernemerszaken, waaronder je zaken goed geregeld hebben.

   Nogmaals dank en wij nemen jouw input mee bij PZO-ZZP.

   Hartelijke groet,
   Marieke Lips
   Beleidsadviseur PZO-ZZP