"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Steeds meer uitzendondernemingen bemiddelen zzp’ers

Een groeiend aantal uitzendbureaus bemiddelt ook in zzp’ers. Blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie ABU.

Meer dan 60% van de uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) bemiddelt zzp’ers of geeft aan dat binnenkort van plan te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat de ABU onder zijn leden hield. Een groot deel van de ondernemingen verwacht problemen rond het nieuwe wetsvoorstel Wet Beschikking geen loonheffing (BGL) wat tot minder inzet van zzp’ers leidt. 

zzp door abu
“Bemiddelt u ZZP’ers of bent u van plan dat te gaan doen?”

42% van de ABU-leden geeft aan op dit moment zzp’ers te bemiddelen en 19% van hen laat weten dat op dit moment nog niet te doen, maar is komend jaar wel van plan bemiddeling van zzp’ers als dienstverlening aan te willen bieden. De top 6 van vakgebieden waarin zzp’ers die door ABU-leden worden bemiddeld werken, zijn technisch (40%), bouw (27%), projectmanagement (19%), gezondheidzorg (19%), transport/logistiek (17%) en IT/software development (15%).

Bemiddelaar

De bureaus treden met name op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en de zzp’er en bieden daarnaast meestal administratieve ondersteuning. Ruim een derde biedt dienstverlening in de vorm van advies, werving & selectie, vakbekwaamheid en opleiden. Als het om dienstverlening door de uitzendorganisatie gaat, hebben de zzp’ers met name behoefte aan opdrachten, snelle betaling en administratieve ontzorging. Opdrachtgevers hebben volgens de uitzendbureaus behoefte aan een goede matching van vraag en aanbod, risicodekking en eveneens administratieve ontzorging.

Minder zzp’ers

Het merendeel van de bureaus is van mening dat de VAR goed functioneert. Uitzendbureaus verwachten problemen als gevolg van de voorgestelde Wet Beschikking geen loonheffing (BGL).  Bijna 40% verwacht dat de BGL gaat zorgen voor minder inzet van zzp’ers. Bijna een derde (31%) denkt dat de BGL meer zekerheid zal bieden voor de opdrachtgever, maar ruim een kwart (27%) denkt dat dit juist niet zo is. Ook verwacht 31% duidelijk meer administratieve lasten na invoering van de BGL.

Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Als het parlement volgende maand over de BGL en het IBO-onderzoek (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) naar zzp komt te spreken, dan hoop ik dat ze de discussie willen verbreden. De ABU pleitte eerder dit jaar in het statement Naar een beter werkende arbeidsmarkt voor een bredere studie naar de aansluiting van het sociale stelsel bij de (toekomstige) flexibele arbeidsmarkt. Dat vraagt naar ons idee een bredere aanpak dan alleen een studie naar de (fiscale) kosten en baten van de zzp’er.”

Ondersteuning

Aanleiding voor het onderzoek was dat de ABU signaleerde dat een toenemend aantal bureaus als actief intermediair optreedt voor zzp’ers. Dat leidt in de praktijk tot steeds meer vragen aan de ABU. Dat geeft al aan waarom het merendeel van de ABU-leden het een goed initiatief vindt als de branchevereniging ondersteuning gaat bieden op gebied van zzp-bemiddeling. Het gaat desgevraagd om juridische ondersteuning, productontwikkeling (o.a. voorbeeldcontracten), kwaliteit en lobby.

Het gehele onderzoek kunt u hier vinden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie