"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Waartoe ben je op aard als interimmanager?’ Jaap Schaveling over vertijdelijking en leiderschap.

Jaap Schaveling is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en doet onderzoek naar en schrijft over tijdelijkheid, tijdelijk leiderschap en interim management. Op basis van zijn promotieonderzoek Succesvol interim-management; meesterschap in een tijdelijke context blijken een aantal factoren van groot belang voor de tevredenheid van de opdrachtgever. Deze factoren zijn als checklijst beschreven in Scoren met interim-management, de weg naar tevreden opdrachtgevers (hier bestellen) en Tijdelijke leiderschap (bestellen).

In deze videoblog bespreekt Jaap een aantal positieve- en negatieve aspecten m.b.t. vertijdelijking en interim management. Zo is er nauwelijks theorievorming over de toenemende tijdelijkheid en flexibilisering en wordt er in organisaties en door (interim) managers te weinig nagedacht over deze ontwikkelingen. Wat voor gevolgen heeft deze vertijdelijking voor het psychologisch contract tussen organisatie en werknemer? Is de keuze voor het ZZP-schap alleen te verklaren door de groeiende impopulariteit van grote, bureaucratische organisaties of speelt een vorm van regressie, terug naar overzichtelijke verhoudingen, hierbij een rol? Wordt interim management meer en meer het klaren van een klus i.p.v. een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de organisatie? Nieuwe uitdagingen die vragen om meer systemisch- en multi perspectief denken. Maar als reactie op de toegenomen complexiteit ziet Jaap Schaveling juist weer het ‘blauwdruk denken’ en ‘Tayloriaanse denken’ toenemen.

Evolutionair gezien loopt de mens achter en zijn we slecht toegerust voor de complexe problemen en uitdagingen die in organisaties spelen. Hier ligt een uitdaging voor opleidingen voor (tijdelijk) leiders, die zouden zich meer moeten richten op het verbinden van ratio en emotie en het stellen van integriteits- en zingevings vragen. Voor Jaap Schaveling is het belangrijkste thema in dit vakgebied voor de komende jaren dan ook: Wijsheid.

Michel Vos was één van de initiatiefnemers van ZiPconomy en tot 2013 betrokken geweest bij het opzet van dit platform. Michel coacht ondernemers/ZiPers, investeert in mensen en bedrijven en begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van nieuwe diensten of strategieën. Hij mede oprichter van VOOR, een nieuwe manier om opdrachtgevers en zelfstandig professionals te verbinden. Bekijk alle berichten van Michel Vos