"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meningen van brancheorganisaties over SER-advies zijn verdeeld

Het SER-advies betekent forse inperkingen van uitzendarbeid, de implicaties van een tariefgrens kunnen groot zijn. Niet alle brancheorganisatie reageren positief.

PZO: Tevreden met erkenning positie van veel zelfstandigen

Platform Zelfstandige Ondernemers is blij met de positie die zelfstandigen krijgen boven het tarief van het maximum dagloon (zo’n 30 à 35 euro per uur). Voor de overgrote meerderheid van de zelfstandigen zorgt dit volgens PZO voor meer vrijheid om te werken zoals zij wensen. Ook zorgt het voor meer duidelijkheid.

Het ontwerpadvies biedt voor zelfstandigen op meerdere fronten meer zekerheden met de broodnodige flexibiliteit. Onder andere de afspraken over de aov voor zelfstandigen, waar PZO aan heeft meegewerkt, zijn overgenomen. “Dat we nu eindelijk de positie van veel zelfstandigen erkennen, is winst”, aldus Margreet Drijvers van PZO.

I-ZO Nederland: Mooie stap richting betere balans op de arbeidsmarkt

Josien van Breda, voorzitter Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland, is positief over de essentie van het SER-advies. “Het voorstel om een knip aan te leggen tussen tarieven onder en boven €30-€35 spreekt aan. I-ZO wil namelijk een betere bescherming aan de onderkant van de arbeidsmarkt en ruimte voor ondernemerschap voor iedereen die niet in die categorie valt.”

Juist door aandacht voor de prijs en kwaliteit van arbeid, wordt de rol van intermediairs erkend. Van Breda: “Dit kan helpen om de kwaliteit van ons vak en onze branche omhoog te krijgen en het kaf van het koren te scheiden.”

ABU: “Het SER-advies sluit aan bij onze kwaliteitsstrategie”

Het advies van de SER heeft een grote impact op uitzenden. De maximale uitzendduur wordt drie jaar in plaats van vijfeneeenhalf jaar en het uitzendbeding wordt teruggebracht van 76 weken naar 52 weken. Uitzendkrachten krijgen vanaf dag één recht op een pakket arbeidsvoorwaarden dat ten minste gelijkwaardig is aan de arbeidsvoorwaarden van werknemers die bij de inlener hetzelfde werk doen. De ABU is overwegend positief over deze aanpassingen.

Jurriën Koops, directeur van de ABU: “De door de SER voorgestelde stap naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden is voor de branche een grote en belangrijke, die past binnen onze kwaliteitsstrategie. Het SER-advies kan in potentie het kaf van het koren in de uitzendbranche scheiden. Dat kan alleen als er een waterdicht certificeringssysteem komt met voldoende capaciteit voor controle en handhaving. Een sluitende aanpak dus waarvoor de ABU al eerder pleitte.”

Er worden drempels opgeworpen voor de ‘cowboys’ in de uitzendbranche. “Uitzendwerk zal duurder worden. Tegelijkertijd blijft de uitzendformule intact met meer zekerheid en duidelijkheid voor iedereen én er komt een rem op de mogelijkheid om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat snijdt malafide uitzenders de pas af en geeft onze leden de mogelijkheid om uitzendwerk neer te zetten op basis van toegevoegde waarde.”

AWVN: “Eerste stap op weg naar grotere hervormingen”

Een advies voor de middellangetermijn, samen bereikt tussen  werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden, dat is voor het eerst in vijftien jaar. AWVN maakte een overzichtelijke opsomming van de hoofdpunten uit het advies en zal later met een uitgebreide toelichting komen. De vereniging vindt het knap dat werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar weten te vinden, zeker aangezien het politieke landschap in Nederland versplinterd is.

Juist nu is een dergelijk akkoord belangrijk. De coronacrisis vraagt om herstelbeleid en de arbeidsmarkt moet anders worden ingericht. Het akkoord is een goede stap op weg, maar daarmee zijn we er nog niet. AWVN kijkt ook verder naar de hervormingen die op termijn nodig zijn: “een sociaal fundament dat gericht is op alle werkenden en dat leren en ontwikkelen als onmisbaar onderdeel van de wereld van werk erkent.”

NBBU: Stevig advies, nu de praktijk nog

De NBBU noemt het SER-ontwerp een “breed en stevig advies”, maar ziet nog wel wat beren op de weg. “Nu kunnen we aan de slag”, aldus NBBU-directeur Marco Bastian.

Onderdelen van het SER-advies komen overeen met het voorstel van de NBBU in de vroegtijdig door de FNV, CNV en De Unie afgebroken cao-onderhandelingen. In essentie keurt de NBBU het goed dat uitzenden zijn aparte positie behoudt waarin flexibiliteit gewaarborgd is. Maar volgens een zinsnede uit het SER-rapport moeten de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten vanaf dag één gelijkgesteld worden aan die van werknemers. Dit levert zowel praktische complicaties op als fiscale. Marco Bastian vindt dat de voordelen niet via premies of belastingen in de schatkist van de staat moeten belanden: “Met andere woorden, een goed idee, zolang de loonsom hetzelfde is als bij het inlenende bedrijf.”

Ook is de NBBU nog niet overtuigd van de meerwaarde van verplichte certificering voor uitzendbureaus. Om malafide praktijken te voorkomen, zou juist handhaving nodig zijn.

VZN: Het draagvlak onder zelfstandigen wordt ondermijnd

De Vereniging Zelfstandigen Nederland sloot eerder een alternatief akkoord, samen met AVV en ONL. Dit alternatieve akkoord werd door de SER niet bij het advies betrokken. Cristel van de Ven, voorzitter van VZN: “Hierdoor ligt er wederom een SER-akkoord waarbij vooral gesproken wordt over in plaats van met zelfstandigen. Dat ondermijnt draagvlak voor hun voorstellen onder de grote groep werkenden die het betreft.”

Als het aan de SER ligt komt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers er, wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd en moeten zelfstandige ondernemers gaan bijdragen aan een vangnet bij vraaguitval (gebaseerd op de Tozo-regeling). Meer plichten dus voor zelfstandigen. Waar VZN vooral over valt, is het minimumtarief.

Cristel van de Ven vertelt: “Zelf kunnen onderhandelen over je tarief zien wij juist als belangrijk criterium voor zelfstandig ondernemerschap, evenals het hebben van een financiële buffer om op eigen wijze sociale en ondernemersrisico’s af te dekken”. In de praktijk levert een minimumtarief moeilijkheden op. Opdrachtgevers gebruiken het als maximum, sjoemelen met urenregistraties of gaan uit van een stuksprijs.

Naast het minimumtarief, is ook de afbouw van de zelfstandigenaftrek een doorn in het oog. VZN wil in plaats daarvan een fiscale stimulans om buffers op te bouwen, zodat zelfstandigen ook sociale zekerheid hebben. VZN blijft open staan voor een gesprek.

Werkvereniging: De traditionele polder is niet de enige die beslist

Roos Wouters, directeur van de Werkvereniging, ziet dit als een goed moment om de handen ineen te slaan: “We nodigen zowel de nieuwe als de traditionele polderpartijen uit voor een groot overleg waarin wij ons richten op de gedeelde belangen.”

Er moet niemand worden buitengesloten: “Wat ons betreft sluit je ons allemaal op in een hok totdat we eruit zijn. Een akkoord is namelijk pas sociaal als het gesloten wordt namens – en dan vooral in het belang van – alle werkenden, zowel de traditioneel als de Modern Werkenden. De tijd dat alleen de traditionele polder beslist over alle werkenden, is in elk geval voorbij.”

De vorige twee kabinetten hadden volgens Roos Wouters te weinig aandacht voor de belangen van alle werkenden, met geflopte zzp-wetgeving als gevolg: “Een traditionele polder die alleen beslist over alle werkenden, zeker over modern werkenden, dat kan echt niet meer.”

NVJ: Minimum beloning voor freelancers is baanbrekend

De Nederlandse Vereniging van Journalisten is juist zeer te spreken over de nieuwe drempels voor inhuur van zzp’ers onder 35 euro per uur: “De NVJ is verheugd over het feit dat haar langdurige inspanningen voor billijke minimumtarieven voor freelance journalisten hiermee worden beloond.”

Eerder maakte de NVJ zich al sterk voor een gelijkwaardige beloning van freelancers, schrijft Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ: “Dat dit nu vervat is in een akkoord waar alle werkgevers en werknemersorganisaties zich willen committeren mag gerust baanbrekend worden genoemd.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. En opnieuw is daar de traditionele polder…!!!!

    Vooral met gelijkgestemden zaken afregelen en nieuwe partijen / belangenbehartigers min of meer buitenspel zetten….!!!

    Gedoemd om te mislukken…..

    We missen Hans de Boer sowieso en nu nog meer…..!!!!