"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib bouwt aan bekendheid keurmerk

Het Bovib-keurmerk staat als een huis, dat nog steeds verder uitgebouwd wordt. Daarnaast wordt hard gewerkt om het de status te geven die het verdient. Patricia Boer van de werkgroep Kwaliteit van de Bovib: “Het zou fantastisch zijn als opdrachtgevers voor de inhuur van flexibele arbeid alleen maar willen samenwerken met brokers en intermediairs die het keurmerk hebben.”

Patricia Boer is met Immens Interim | Finance | Recruitment in Groningen sinds 2018 zelf ook gecertificeerd voor het keurmerk. Voor haar is het een logische keus. “Ik vind dat het bij het lidmaatschap van de Bovib hoort.” En het is een kwaliteitsgarantie in de markt. “Als een broker of intermediair het Bovib-keurmerk voert, dan weet je als opdrachtgever dat je samenwerkt met een betrouwbare partner voor de inhuur van flexibele arbeid. Een partij die financieel betrouwbaar en transparant is en zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving en gedragsregels (zie kader).”

Onderscheidend maken

Toch is het Bovib-keurmerk nog relatief onbekend bij opdrachtgevers. Dat blijkt ook uit het afstudeeronderzoek naar de toegevoegde waarde van het Bovib-keurmerk dat Anouk Zuidland (Hanzehogeschool Groningen) onlangs uitvoerde. Zuidland heeft hiervoor in opdracht van Immens twaalf opdrachtgevers uitgebreid geïnterviewd. De algemene conclusie: opdrachtgevers kenden het Bovib-keurmerk nog niet en vier van de twaalf geïnterviewden wisten niet eens dat er keurmerken bestaan voor partijen die aan arbeidsbemiddeling doen. Wel gaven de geïnterviewden aan dat zij de kernwaarden die de Bovib hanteert belangrijk vinden. En opdrachtgevers zien wel degelijk de meerwaarde in van het ondersteunen van die kernwaarden door middel van een keurmerk.

Ook Boer vindt dat het keurmerk meer naamsbekendheid verdient. “Het keurmerk is nog niet bij alle opdrachtgevers bekend, terwijl betrouwbaarheid en risicobeheersing zo belangrijk zijn. En dat is juist wat het keurmerk borgt. Daarom moet er meer bekendheid komen bij opdrachtgevers en is het goed dat nieuwe leden die het keurmerk willen dragen zich aansluiten om zich in de markt te onderscheiden.” Boer ziet dit in de praktijk al gebeuren. “Af en toe zie je bij een aanbesteding al dat het Bovib-keurmerk als vereiste wordt gesteld. Het zou fantastisch zijn als dat breder gebeurt in de markt. Als meerdere opdrachtgevers voor de inhuur van flexibele arbeid alleen maar willen samenwerken met brokers en intermediairs die het keurmerk hebben.”

De kernwaarden van de Bovib komen overeen met die van ons. Met het keurmerk onderstrepen wij dit. – Patricia Boer (Immens Interim | Finance | Recruitment)

Uitdragen in de markt

Hoe meer brokers en intermediairs het keurmerk gaan voeren, hoe meer opdrachtgevers het zullen kennen en herkennen. Daarom wordt er niet alleen hard gewerkt om alle Bovib-leden te certificeren, ook brengt Boer dit dagelijks in praktijk. “De kernwaarden van de Bovib (zie kader) komen overeen met die van ons. Met het keurmerk onderstrepen wij dit, maken we dit zichtbaar. Wij vertellen dan ook altijd dat we gecertificeerd zijn en via nieuwsartikelen e.d. laten wij klanten van tijd tot tijd weten wat dit inhoudt, wat dit concreet betekent wanneer je met ons zaken doet.”

Ook andere Bovib-leden dragen het keurmerk op die manier uit in de markt. Mike Verheijen, Seven Stars, zegt hierover: “We hechten belang aan het Bovib-keurmerk, omdat het recht doet aan het type dienstverlening van de leden. De leden zijn onafhankelijke inhuur-intermediairs en brokers en het type dienstverlening verschilt daarmee wezenlijk van uitzendorganisaties. Het keurmerk verenigt de belangrijkste elementen van NEN 4400 en ISO 9001 met specifieke eisen passend bij de werkzaamheden van onze branche. Onze opdrachtgevers schakelen Seven Stars in omdat ze 100% compliant willen zijn, niet minder. Ze willen zorgeloos inhuren, alles rondom wet- en regelgeving moet tot in de puntjes geregeld zijn. Het Bovib-keurmerk ziet daar op toe.”

Onze opdrachtgevers schakelen ons in omdat ze zorgeloos willen inhuren, 100% compliant willen zijn, niet minder. Het Bovib-keurmerk ziet daar op toe. – Mike Verheijen, Seven Stars

Volgende stappen

De prioriteit van de werkgroep Kwaliteit ligt op korte termijn op het vergroten van de naamsbekendheid, samen met de andere werkgroepen binnen de Bovib. Maar dat is niet het enige waar de werkgroep Kwaliteit mee bezig is. “Het normenkader van de Bovib is constant in ontwikkeling. We kijken voortdurend of dit aansluit bij de huidige marktontwikkelingen en politieke actualiteit. Dat is altijd work in progress. Zo is het de bedoeling de financiële paragraaf uit te breiden (waarover in een volgend artikel meer, red.).”

Op langere termijn heeft de Bovib als wens om het keurmerk ‘echt onafhankelijk’ te maken, waarmee Boer doelt op officiële accreditatie van het keurmerk. “Dan kan je bijvoorbeeld ook afspraken maken met de Belastingdienst. Zover zijn we nu nog niet, maar het is wel iets voor de verdere toekomst.”

Lees ook: Branchevereniging Bovib werkt toe naar een onafhankelijke status van het keurmerk

Breder belang

Het belang van het keurmerk strekt verder dan dat. De Bovib komt op voor de belangen van intermediairs en brokers in politiek Den Haag. En dat is hard nodig in deze tijd waarin besluiten gaan vallen over nieuwe, ingrijpende zzp-wetgeving. De Bovib wil graag mede invulling hieraan geven op een manier zodat onafhankelijke inhuurintermediairs en zp-bemiddelaars effectief, zorgvuldig en vooral professioneel in de inhuurbehoefte kunnen blijven voorzien. Het Bovib-keurmerk creëert meer draagvlak en biedt een goede basis voor zelfregulering.

Boer: “Juist nu is het belangrijk dat intermediairs zich aansluiten bij de Bovib en het keurmerk voeren. Gezamenlijk hebben we nog meer slagkracht. Hoe groter we zijn, hoe groter onze stem in Den Haag.”

Lees ook: Bovib-voorzitter: ‘betrek ons bij invulling SER-advies’


Bovib-keurmerk

Het Bovib-keurmerk biedt opdrachtgevers de zekerheid dat zij te maken hebben met een intermediair of broker die kwaliteit levert, financieel gezond is en zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Het keurmerk verenigt de belangrijkste elementen van NEN 4400 en ISO 9001 met specifieke eisen passend bij de werkzaamheden van deze specifieke branche (aanvullend Bovib-kader). Dit wordt jaarlijks via een audit door een onafhankelijke inspectie-instelling getoetst.

Bovib-leden die het keurmerk voeren zijn gehouden aan de gedragscode, die is gebaseerd op de kernwaarden integriteit, financiële betrouwbaarheid, transparantie (over het verdienmodel) en kwaliteit (in dienstverlening, waaronder duidelijke contracten).


Kijk hier voor een overzicht van gecertificeerde Bovib-leden.