"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Risicoanalyse voortaan vast onderdeel van kwaliteitskeurmerk Bovib

In het Bovib-keurmerk is sinds juli van dit jaar een risicoanalyse opgenomen. Opdrachtgevers krijgen daardoor nog meer zekerheid dat zij met een financieel gezonde broker of intermediair in zee gaan.

Het Bovib kwaliteitskeurmerk is het eerste én enige keurmerk voor intermediairs en brokers die een inhuurketen beheren of activeren namens en voor opdrachtgevers.

Voor opdrachtgevers biedt het keurmerk de garantie dat zij werken met een betrouwbare broker of intermediair die kwaliteit levert, zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving én die financieel gezond is.

Risicoanalyse

Voor dat laatste geldt dat er een belangrijke wijziging is doorgevoerd: vanaf juli 2021 is namelijk de risicoanalyse als vast onderdeel toegevoegd aan de audit.
Voorheen werd er sec gekeken naar enkele KPI’s (current ratio) om de financiële gezondheid van intermediairs te beoordelen. Dat bleek een te beperkt beeld te geven.

Lees ook: Het Bovib-keurmerk is verder verbeterd; dit is waarom

Om een genuanceerder beeld te krijgen, geldt er voortaan een risicoanalyse die vooraf inzicht geeft in de financiële gezondheid.

In die risicoanalyse zijn vier elementen opgenomen:

  1. klantafhankelijkheid,
  2. debiteuren en voorfinanciering,
  3. meerdere financiële ratio’s (KPI’s)
  4. financiering derden.

Dit geeft in samenhang een uitgebalanceerd beeld van de onderneming.

Vroeg problemen signaleren

Deze financiële gezondheid wordt getoetst via een externe audit door een onafhankelijke inspectie-instelling. Uit de audit rolt een score: groen (audit 1 x per jaar), oranje (herhaling na 6 maanden) en rood (herhaling na 3 maanden). Blijft de score rood, dan wordt dit doorgegeven aan het bestuur, die maatregelen kan nemen die zelfs gevolgen kunnen hebben voor het lidmaatschap.

Deze proactievere aanpak voorkomt te laat ingrijpen, stelt Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans. “Je kunt wachten op de jaarrekening, maar die komt niet altijd voor de audit-datum. Beter is het om eerder te signaleren dat een lid in financieel zwaar weer zit of te risicovolle dienstverlening biedt. Als de alarmbellen eerder afgaan, kun je ook eerder ingrijpen en de onderneming helpen in het bijsturen.”

Je kunt wachten op de jaarrekening, maar beter is het om eerder te signaleren dat een lid in financieel zwaar weer zit

Beheersmaatregelen afdwingen

Kracht van het systeem is dat het gecertificeerde Bovib-lid een uitlegplicht heeft; blijkt dat punt A een risico vormt, dan moet een lid uitleggen welke beheersmaatregelen daar dan tegenover staan. “Het is absoluut niet de bedoeling dat wij op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Integendeel, het gaat er uiteindelijk om dat een bedrijf zich bewust is van de risico’s en daar maatregelen tegen neemt, zodat de financiële gezondheid gewaarborgd blijft”, zegt de Bovib-voorzitter.


Tijdens de ZiPconomy & Werf& WebinarWeek sprak Hugo-Jan Ruts uitgebreid met Bovib voorzitter Frederieke Schmidt Crans. Over de route naar een vakvolwassen sector. Daarin komt deze aanpassing van het keurmerk ook uitvoerig aan bod. Dat gesprek is in deze video terug te kijken: 

 

  


Opdrachtgevers, vraag naar keurmerk!

Worden door deze aanpassing van het keurmerk faillissementen voorkomen, zoals het geruchtmakende TCP-debacle in 2019? Schmidt Crans: “Ondernemen is nooit risicoloos. Helemaal voorkomen van faillissementen kan niemand. Waar het om gaat is dat de risico’s beheersbaar zijn. Het Bovib-keurmerk garandeert opdrachtgevers dat zij met een betrouwbare broker of intermediair te maken hebben die een gezond, toekomstgericht financieel beleid voert.”

De Bovib-voorzitter roept opdrachtgevers dan ook op om brokers en intermediairs waarmee zij in zee gaan te vragen naar het Bovib-keurmerk, en niet alleen naar een NEN 4400 en ISO 9001-certificering. “Laat als opdrachtgever zien dat je weet welke dienstverlening je uitvraagt en besef welke mogelijke risico’s er zijn. En ga dus alleen in zee met een broker of intermediair die dit aantoonbaar gewaarborgd heeft. Want er zijn nog altijd partijen die helemaal niet gecertificeerd zijn, dat is heel zorgelijk. Het is uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele inhuurketen.“

Keurmerk in ontwikkeling

De pilot is afgerond en vanaf juli dit jaar is de risicoanalyse definitief als vast onderdeel toegevoegd aan de audit. “Dit is een grote stap vooruit om het keurmerk toegankelijker te maken voor intermediairs en de risicoanalyse vergroot het belang voor opdrachtgevers om brokers en intermediairs hiernaar te vragen”, stelt Schmidt Crans. Het Bovib-keurmerk levert een belangrijke bijdrage aan de zelfregulering in de flexmarkt. Hoewel heldere zzp-wetgeving nog altijd op zich laat wachten – denk aan de omstreden webmodule, zijn veel elementen uit het zzp-dossier opgenomen in het keurmerk, zoals de modelovereenkomst en de beheersmaatregelen.

In beton gegoten is het keurmerk dan ook niet, legt de Bovib-voorzitter uit. “Het is een keurmerk in ontwikkeling. Wij zullen dit blijven aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt, nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe wet- en regelgeving.”

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie