"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Van ‘gig economy’ naar ‘passion economy’. Denken in relaties in plaats van ‘klussen’

Vacature- en opdrachtomschrijvingen worden steeds persoonlijker en ‘purpose’ is op de arbeidsmarkt een begrip geworden. Opdrachtgevers kiezen voor zelfstandigen die uitstralen dat ze persoonlijke binding met hun vak hebben. Ze doen er ook goed aan om te laten zien dat ze meer te bieden hebben dan die ene klus die geklaard moet worden.

De term ‘passion economy’ is afkomstig uit Sillicon Valley en bedacht door angel investor Li Yin. Zij investeert in tech entrepreneurs, zodat ze de financiële ruimte hebben om hun originele ideeën te ontwikkelen. Ze merkte op dat mensen vanuit hun individualiteit een schare klanten verwerven en die omzetten naar trouwe volgers. Dus geen IKEA-stoelen, maar ambachtelijk geproduceerde niche-producten, met passie gecreëerd en geleverd. Dit kunnen ook diensten zijn. Essentieel is de persoonlijke binding: men wil een persoonlijke toon ervaren.

Van ‘gig economy’ naar ‘passion economy’

Interessant is dat Jin een onderscheid maakt tussen de passion economy en de gig economy. Beiden worden gedragen door technologie, toch zijn er grote verschillen. De gig economy richt zich vaak op diensten die een gemeengoed zijn. Bijvoorbeeld koeriersklussen: het maakt niet uit wie ze levert. In de passion economy daarentegen, is degene die het product of de dienst levert cruciaal. Jin ziet dit onderscheid als volgt:

Gig economy Passion economy
Inkomstenmodel Eenmalige omzet Structurele omzet
Aangeboden diensten Gemeengoed Variëteit aan creatieve producten en diensten
Software On-demand platformen die aanbieders uniform maken Netwerken die individualiteit benadrukken

SaaS-platformen die zelfstandig ondernemerschap faciliteren

Arbeidsrelatie Beperkte mogelijkheden voor interactie Stimulans van directe interactie en trouw tussen degenen die de dienst leveren en afnemen
Middelen voor groeipotentieel Meer doen, meer tijd spenderen, meer opdrachten uitvoeren Meer volgers verzamelen, product/dienst meer onderscheiden ten opzichte van anderen

 

De manier van werken is in de passion economy dus anders dan in de gig economy. De aangeboden diensten zijn anders, de arbeidsrelatie en de economie die eromheen draait. Het draait in de passion economy uiteindelijk om de specifieke talenten en passies van een individu.

Passie en purpose

Dit onderscheid is relevant voor opdrachtgevers van freelancers. Immers ook bij die freelancers neemt ‘purpose’ in toenemende mate een plaats in. Voor opdrachtgevers is dit een factor om rekening mee te houden, zeker in sectoren waar sprake is van schaarste. Geïnteresseerde kandidaten kunnen vanuit hun enthousiasme je organisatie gaan volgen, zelfs als ze niet direct worden ingehuurd. Ze kunnen binding opbouwen met je organisatie, een proces dat ondersteund wordt door social media. Als ze vervolgens ook anderen in hun netwerk attenderen op de mogelijkheden die je biedt, dan worden ze als het ware ambassadeurs van je organisatie.

Een voorbeeld van een opdrachtgever die inspeelt op deze trend, is Philips. Met het eigen freelance platform heeft Philips een talent pool gecreëerd. De leus van het platform appeleert aan de bestaansreden van professionals:

“Werk niet zomaar aan een opdracht. Werk aan opdrachten die je leven veranderen. Vervul je doel bij Philips.”

Met andere woorden, deze opdrachtgever biedt opdrachten die je in de kern raken.

Een andere mindset

Als purpose een element is van een opdrachtomschrijving, zal de opdracht andere gegadigden aantrekken dan een puur zakelijke omschrijving. Zelfstandigen selecteren die hun vak uitoefenen vanuit passie, is een andere mindset dan mensen inhuren die simpelweg uitvoeren wat ze gevraagd wordt. Dergelijke keuzes maken op de lange termijn veel uit. Juist bij freelance opdrachten kan een enkele professional vanuit zijn of haar intrinsieke gedrevenheid een essentiële bijdrage leveren aan een organisatie. Een professional die vanuit persoonlijke interesse werkt, heeft een andere aanpak dan een willekeurige kandidaat die die ene klus komt doen.

Eén reactie op dit bericht

  1. Hallo Annemarie,
    dank voor het delen.
    Het draait m.i. om lifte time talent relaties en zoals het bij een goede relatie werkt is dat tweerichtingsverkeer. Niet alleen halen, maar ook brengen. Dat laatste gaat makkelijker als er een extra dimensie is. Of dat nu passion en purpose is, laat ik in het midden. Het gaat om de verbinding. Wat verbindt ons …..
    Grt.
    Alexander