"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Van klussen naar skills: zo kunnen platformen cv’s verrijken (en andersom)

Matching op basis van skills in plaats van diploma’s is de toekomst, denken partijen als UWV en TNO. De platformeconomie kan daar een belangrijke rol bij spelen, bleek tijdens de workshop Skills in de kluseconomie.

Om een betere match te maken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoeken grote organisaties zoals UWV, Rabobank en diverse internationale recruiters manieren om cv’s te verrijken met ‘skills’. Ze zijn het erover eens dat technische competenties en sociale vaardigheden meer kunnen zeggen over iemands geschiktheid voor een baan dan diploma’s en titels.

Tijdens de online workshop Skills in de kluseconomie presenteerden UWV, TNO en softwarebedrijven SkillLab en Actonomy hun oplossingen. Dat het een actueel en urgent thema is, bleek wel uit de diverse lijst deelnemers. Platformondernemers als YoungOnes en Verloning.nl, werkgevers, vakbonden, onderzoekers en publieke instanties dachten mee.

De workshop is onderdeel van een onderzoeksproject van platformexpert Martijn Arets. Hij onderzoekt hoe reputatie- en transactiedata van klusplatformen kunnen bijdragen aan de positie van werkenden. Ook ontwikkelt hij met zes platformondernemers een ‘digitaal cv’: het kluspaspoort. Ontdek daarover meer in deze blog. Tijdens de workshop wilde Arets verkennen welke rol skills kunnen spelen in dit digitale cv.

Meer matches dankzij focus op skills

Arbeidsmarktadviseurs Jeroen Schuil en Frank Verduijn van UWV legden uit dat skills helpen vraag en aanbod te matchen. “Daarom is dit onderwerp erg interessant voor ons”, vertelde Verduijn. “Als we inzichtelijk kunnen maken wat iemand echt kan, kunnen we daar veel meer banen aan koppelen. Dat jij bijvoorbeeld een goede verkoper bent, komt zowel van pas in een winkel als in een callcenter.”

Volgens onderzoeker Joost van Genabeek van TNO geven skills veel meer informatie dan diploma’s en werkervaring. “De werkervaring van een verkoper bij een multinational is heel anders dan die van een verkoper bij een klein bedrijf”, zei hij. “Een diploma geeft snel verouderde informatie, omdat je je ontwikkelt als professional.”

Zelflerende systemen en blockchain

Het UWV werkt samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO aan een zelflerend systeem om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te matchen. Dat systeem wordt ook de basis van een ander project van TNO: het ‘skills-paspoort’. Dat is een alternatief cv dat niet gebaseerd is op opleidingen, diploma’s en werkervaring maar op wat iemand echt kan. “Het idee is dat een werkende een eigen kluisje krijgt met daarin zijn skills, werkervaring en diploma’s”, vertelde Van Genabeek. “Hij kan gericht gegevens delen met potentiële werkgevers.”

TNO werkt samen met onder andere Rabobank, omdat de bank al een tijdje bezig is met een vergelijkbaar project: de zogenaamde ‘Career Wallet’. Deze blockchain-app heeft hetzelfde doel als het skillspaspoort, namelijk bijdragen aan de arbeidsmobiliteit van werkend Nederland.

Van skills naar loopbaan

Er zijn ook diverse softwarebedrijven bezig met de ontwikkeling van systemen om werkzoekenden en werkgevers te matchen op skills. Tijdens het webinar vertelde Christoph Bretgeld over SkillLab, dat sinds 2018 software bouwt die ‘skills vertaalt naar een loopbaan’. Denk daarbij niet alleen aan banen, maar ook korte klussen, mantelzorg en hobby’s.

“Mensen vinden het van nature lastig om hun skills te identificeren”, zei Bretgeld. “We denken al gauw dat bepaalde ervaring niet relevant is, omdat we er niet voor betaald kregen of omdat het lang geleden was. Wij bouwen een app die op basis van interviews iemands skills destilleert. Zo krijg je een volledig cv, dat je met kunstmatige intelligentie kunt matchen met talloze taken en beroepen.”

Een ander voorbeeld is het Vlaamse softwarebedrijf Actonomy. Recruitmentbedrijven zoals Adecco, Accent en Job Leads maken gebruik van deze software. Ceo Filip De Geijter legde uit hoe zijn systeem profielen analyseert en vertaalt naar termen uit vacatureteksten. Daarnaast voegt de software informatie toe die een kandidaat zelf niet opschrijft, maar die het systeem kan afleiden uit de tekst. “We weten bijvoorbeeld dat een onderhoudstechnicus skills heeft die ook passen bij andere jobs”, vertelt De Geijter. “Het systeem ontdekt op basis van analyse dat als je A kunt, je ook B kan.”

Kunnen fietsen versus de Tour de France winnen

Met het koppelen van skills aan taken ben je er nog niet, merkte Bas van de Haterd op. Hij is adviseur over de invloed van technologie op werk. “In de techniek die nu gebouwd wordt is een skill 0 of 1, je kunt iets of je kunt het niet”, zegt hij. “Zo werkt de wereld niet. Dat ik kan fietsen, betekent niet dat ik de Tour de France kan winnen. En hoe lang je iets gedaan hebt, zegt ook niet veel. Als dat zo zou zijn, zou ik met mijn 25 jaar rijervaring een betere coureur zijn dan Max Verstappen.”

Daarom vindt hij rating en reviews op platformen zo interessant. Als voorbeeld noemt hij platform Upwork, waarbij gebruikers beoordeeld worden op betrouwbaarheid, kwaliteit en communicatie. “Zulke platform-skills kun je weldegelijk gebruiken om aan te tonen dat je ook geschikt bent voor andere taken”, zegt hij. “Het maakt weinig uit of jij goed beoordeeld bent op je communicatieve vaardigheden als IT’er, oppas of taxichauffeur.”

Flexibiliteit en gelijke kansen

Tijdens de workshop werd duidelijk dat rating- en reviewsystemen van platformen van grote toegevoegde waarde kunnen zijn bij matching op basis van skills, concludeert Martijn Arets. “Juist de grote hoeveelheid klussen in combinatie met de ratings, zegt echt iets over kwaliteit”, zegt hij. “Dit wordt alleen maar belangrijker, bleek tijdens de workshop. Grote organisaties zien matching op basis van skills als de toekomst. Het kan zorgen voor een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen.”

Klusplatformen zijn de ideale partijen om aan de slag te gaan met zo’n digitaal cv, zegt Arets. “Allereerst omdat ze digital first zijn, ze denken nu al in data en automatisering. Verder zijn ze in staat het probleem klein te maken. Ze hoeven niet de hele arbeidsmarkt in kaart te brengen, maar beginnen bij hun eigen niches en breiden vervolgens uit naar andere sectoren. Platformondernemers denken veel meer dan traditionele intermediairs aan het faciliteren van eigenaarschap van data voor de kandidaten.”

Bovendien hebben de platformen deze innovatie nodig, benadrukt hij. “Zo’n digitaal cv is kostenefficiënt, juist voor platformen die werkenden koppelen aan korte klussen”, legt hij uit. “Het is logisch dat een recruiter eerst een gesprek voert met een manager die jij wilt inzetten voor een grote veranderopdracht in je organisatie. Maar als iemand via een app één korte opdracht uitvoert, is zo’n selectiegesprek veel te duur en tijdrovend. Automatisering kan dat oplossen. Zo komt een kluspaspoort op basis van skills zowel de arbeidsmarkt, als de platformen ten goede.”

Over dit onderzoek: Deze workshop is onderdeel van een onderzoek naar manieren waarop reputatiescores duurzaam kunnen worden verankerd op platformen die vraag en aanbod van arbeid met elkaar verbinden. Door sterk te focussen op het ontwikkelen van concrete, relevante adviezen, draagt dit onderzoek bij aan de verdere volwassenwording van de platformmarkt én aan het versterken van de positie (‘empowerment’) van de opdrachtnemer die van platformen gebruikmaakt. Dit onderzoek is een initiatief van Martijn Arets en wordt ondersteund door: UWV, FNV, YoungOnes, Seats2Meet, Freshheads, de Zweedse Employment Service, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de European Trade Union Institute (ETUI). Meer informatie vind je op www.kluspaspoort.nl