"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ABN AMRO: “Veerkrachtige bedrijven vinden na corona sneller weg naar herstel”

Stil zitten is deze crisis is geen optie, zeggen de economen van ABN AMRO. “Wie afwacht, staat zo twee jaar stil – om te ontdekken dat de wereld na de crisis is veranderd.”

De coronacrisis zorgt voor grote verschillen tussen sectoren, vooral in hoeverre ze er wel of juist niet in slagen hun verdienmodel tijdig aan de omstandigheden aan te passen. Dat concludeert ABN AMRO vandaag in haar Sectorprognoses 2021 en 2022. “Bedrijven met een lage kostenbasis en goede financiële buffers hebben beste troeven in handen.” De bank ziet bedrijven in de industriële sector en zakelijke dienstverlening nieuwe inkomsten aanboren tijdens de crisis.

Stevig herstel

Na de forse klap in 2020, voorziet de bank een stevig herstel van de economie in 2021 en 2022. Tegelijkertijd loopt de werkloosheid ook flink op. Per sector zal de mate van herstel wel flink anders uitpakken, zo laten onderstaande cijfers zien.

Flexbranche

De sector zakelijke dienstverlening heeft de schade – ondanks een krimp van 6 procent – weten te beperken. Dat geldt vooral voor uitzendbureaus die goed inspeelden op verschuivingen door uitzendkrachten in te zetten op plaatsen waar de vraag naar arbeidskrachten wel steeg, zoals bij teststraten, distributiecentra en supermarkten.

Vooruitkijkend zijn ook de macro-economische vooruitzichten gunstig voor de flexbranche. Een verwachte economische groei van boven de 2 procent in zowel 2021 als 2022 en de hoge werkloosheid zorgen voor groei. In de onzekere nasleep van een crisis verkiezen veel ondernemers immers flexibele – boven vaste arbeid.

De zakelijke dienstverlening laat wat de bank betreft zien over de veerkracht te beschikken om een uitweg uit de crisis te vinden. Franka Rolvink Couzy, Hoofd Sector Research van ABN AMRO: “Bedrijven die beter zijn voorbereid op nieuwe gebeurtenissen kunnen de schade van een crisis beperken door andere inkomstenbronnen aan te boren. Wie afwacht, staat zo twee jaar stil – om te ontdekken dat de wereld na de crisis is veranderd. Juist in een crisis ontstaan nieuwe behoeftes en bedrijven die erin slagen hierop in te spelen, zullen hier sterker uitkomen. Een lage kostenbasis, financiële en operationele buffers en een goed zicht op wat komen gaat, zorgen voor veerkracht. Dit zorgt niet alleen voor een sneller herstel na corona, maar óók in de toekomst voor meer flexibiliteit.”

Liquiditeitstekorten

De professionele dienstverlening, waar de advocatuur, accountancy en organisatieadviesbureaus onder vallen, zijn volgens ABN AMRO vooralsnog beperkt geraakt door de coronacrisis. “De Zuid-As kantoren sluiten 2020 over het algemeen af met een hogere winst dan het jaar hiervoor. Desondanks werd er in de advocatuur al vroegtijdig stevig geanticipeerd op mogelijke liquiditeitstekorten” zo zegt Jaap Bosman, partner van TGO Consulting, in de sectorprognose. ABN AMRO ziet dat er bij de grotere kantoren in het tweede kwartaal behoorlijk in de uitgaven gesneden is en bij sommige kantoren werden tijdelijk partneruitkeringen ingehouden of verlaagd. Een reactie op de crisis die er mede voor zorgt dat deze kantoren er momenteel goed voorstaan.

Ook bij accountants en organisatieadviesbureaus is de vraaguitval vooralsnog beperkt. Voor organisatieadviesbureaus is dit opvallend aangezien deze normaliter sterk op de conjunctuur reageren. In de kredietcrisis kromp deze branche bijvoorbeeld met ruim 7 procent. Een mogelijke verklaring voor de meevallende schade nu is het feit dat de huidige crisis vooralsnog sterk sectoraal van aard is. Zo zijn bureaus die afhankelijk zijn van de publieke sector en IT in het afgelopen jaar zelfs gegroeid.

Adviesbureaus die zich richten op de private sector, onderwijs en opleidingen hebben het lastiger. Hoewel ook zij zich veerkrachtig hebben opgesteld door onder meer online trainingen aan te bieden, heeft dit het verlies aan omzet niet kunnen compenseren, stelt Ronald van Rijn, voorzitter van de Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA).

In de drie genoemde branches verwacht ABN AMRO dan ook een vertraagde reactie op de conjunctuur, waardoor het komende jaar sprake zal zijn van een lichte vraaguitval door zogenoemde tweederonde-effecten: een hogere werkloosheid, teruglopende bedrijfsinvesteringen en een toename aan faillissementen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie