"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Flexkrachten vinden is lastig (als je geen strategie hebt)

Maar liefst vier op de tien bedrijven vinden het lastig om geschikte flexkrachten te vinden en te behouden. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan strategie bij HR voor recruitment en onboarding van flexkrachten. Total Talent Management (TTM) biedt uitkomst.

De Staffing Groep liet onderzoek doen onder 1.032 Nederlandse HR-verantwoordelijken naar het vinden en binden van flexkrachten. Met een paar opvallende uitkomsten. Zo zegt zelfs 44% van de grote organisaties (> duizend werknemers) moeite te hebben met het vinden van goed flexibel personeel. En dat is een probleem, weet Wessel van Alphen, CEO van De Staffing Groep. “Het Nederlandse bedrijfsleven is voor een groot gedeelte afhankelijk geworden van de flexibele schil. Het vermogen om de juiste flexkrachten te vinden en te behouden is van cruciaal belang geworden voor het toekomstige succes van een organisatie.”

Waardering flexkrachten

Maar van alle ondervraagde HR-professionals geeft 21 procent toe geen duidelijke strategie te hebben voor de inzet van flexkrachten. Slechts de helft van de respondenten zegt wel een heldere strategie hiervoor te hanteren.

Flexkrachten worden binnen veel organisaties nog altijd anders behandeld dan vaste krachten – zelfs door HR, zo blijkt. Slechts 43 procent van de Nederlandse organisaties heeft de uiteindelijke doorstroom van flexwerkers naar een vast contract als belangrijk doel gesteld. En 18 procent van de ondervraagde HR-verantwoordelijken beschouwt werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet als een volwaardig onderdeel van hun organisatie. Een nog groter deel (twintig procent) stelt ronduit dat vaste werknemers van grotere waarde zijn voor hun bedrijf dan flexibele arbeidskrachten.

Dan is het ook niet zo verwonderlijk dat bedrijven moeite hebben met het aantrekken van flexibel personeel. Volgens Van Alphen doen organisaties zichzelf hiermee dan ook tekort. “Wanneer je als bedrijf flexkrachten al niet op waarde schat; hoe kunnen zij dan ooit tevreden zijn over hun eigen inspanningen? Een medewerker – flex of vast – die wordt gewaardeerd en het gevoel heeft écht onderdeel te zijn van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, zal uiteindelijk ook meer bijdragen.”

Onboarding

De gebrekkige aandacht voor flexibel personeel zie je ook terug bij de onboarding. Uit het onderzoek blijkt dat slechts zes op de tien HR-verantwoordelijken stellen dat flexkrachten binnen hun organisatie hierin voldoende worden meegenomen. Gevolg: ruim 40% van de HR-professionals vindt dat flexkrachten niet voldoende op de hoogte zijn van de bedrijfscultuur. Van Alphen: “Veel Nederlandse bedrijven hebben tegenwoordig uitgebreide onboardingprogramma’s voor nieuwe medewerkers. Dit geldt echter niet voor flexkrachten, die het geregeld met een beknopte uitleg en korte inwerkperiodes moeten doen. Uiteindelijk gaat het erom dat talent tot bloei komt, ongeacht hun arbeids- of contractvorm. Cruciaal is daarbij kaders en handvatten te bieden in de vorm van een gedeeld DNA. Niet alleen voelt iemand met een flexibel arbeidscontract zich dan eerder thuis, ook helpt het om over de gehele organisatie een consistent beeld uit te stralen richting opdrachtgevers.”

Een medewerker – flex of vast – die wordt gewaardeerd en het gevoel heeft écht onderdeel te zijn van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, zal uiteindelijk ook meer bijdragen
Wessel van Alphen (De Staffing Groep)

Total Talent Management (TTM)

De oplossing? Total Talent Management (TTM). Van Alphen: “Bedrijven moeten vanuit een holistisch oogpunt naar hun gehele personeelsbestand kijken. Centraal moet daarbij staan hoe ze door de inzet van zowel vaste- als flexibele medewerkers de strategische doelstellingen behalen.” Dit voeren van TTM vereist een heel andere aanpak. Vanuit de behoeften en ontwikkelingen van de organisatie brengt HR in kaart welke talenten, met welke competenties, nu en in de nabije toekomst nodig zijn, zowel vast als flex. (Vaak een vaste kern, aangevuld met gespecialiseerde flexkrachten.) Daarop is vervolgens de sourcing en recruitment gericht, waar er één (geïntegreerd) recruitmentproces is, voor zowel vast als flex. En dat geldt overigens ook voor de onboarding. Het vinden en binden van flexkrachten krijgt binnen TTM wel de aandacht die het verdient.

Praktisch probleem is dat de werving en selectie van vast personeel meestal bij HR ligt en dat de inhuur van flexkrachten (waaronder zzp’ers) vaak door Inkoop wordt gedaan. Twee gescheiden werelden die lastig te verenigen zijn. Investeren in TTM loont echter de moeite, stelt De Staffing Groep, die een whitepaper over TTM heeft uitgegeven. Door te zorgen dat je niet alleen een goede werkgever, maar ook een aantrekkelijke opdrachtgever bent, ben je als organisatie beter in staat talent (vast en flex) aan te trekken en te behouden.