"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

94% zelfstandigen wil blijven ondernemen. Veel behoefte aan TOZO 3.

Veel zzp’ers die gebruik hebben gemaakt van het eerste steunpakket, hebben ook dit najaar inkomensondersteuning nodig. Dat blijkt uit een enquête van verschillende belangenorganisaties betrokken bij de evaluatie van de TOZO.

Zelfstandig ondernemers hebben behoefte aan het derde steunpakket, blijkt uit de uitkomsten van een uitgezette enquête onder ruim 6000 zelfstandig ondernemers. Van deze groep geeft bijna 50 procent aan een beroep te willen doen op de inkomensondersteuning van de overheid. De derde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3) begint vanaf 1 oktober 2020. De enquête is uitgevoerd door PZO, ZZP Nederland, ONL en FNV Zelfstandigen. Ze vormen een klankbordgroep voor het vervolg van de Tozo, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

  • Lees hier alles over TOZO

De belangenorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben de enquête in augustus uitgezet. Uit de vragenlijst blijkt dat 94 procent van de respondenten ondernemer wil blijven en daar ook goede mogelijkheden voor ziet, onder andere door de inkomensondersteuning vanuit de overheid.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan Tozo 1 aangevraagd te hebben. Tozo 2 is door iets meer dan 35 procent van de ondervraagden aangevraagd. Op de vraag op welk gebied de ondernemers de komende periode hulp zouden kunnen gebruiken, antwoordde bijna 50 procent dat zij (meer) inkomensondersteuning nodig hebben.

Uit gegevens van het Ministerie blijkt dat ongeveer 1 op vier zelfstandigen gebruik gemaakt heeft van de Tozo 1 regeling. Tozo 2, die aangevraagd kan worden tot 30 september, is tot nu toe aangevraagd door een kleine 100.000 zelfstandigen. Flink minder dus dan wat de respondenten in deze enquête aangeven.

Merendeel zoekt mogelijkheden

Uit de enquête blijkt ook dat de meeste zelfstandigen veerkrachtig zijn in tijden van crisis. Op de vraag wat de ondernemer nodig heeft om financieel onafhankelijk te worden, stelt ongeveer 64 procent van de respondenten dat ze zelf op zoek gaan naar nieuwe kansen. Bijna 40 procent zegt zijn of haar ondernemerschap te willen versterken en 38 procent gaat zich oriënteren op een andere weg als ondernemer dan wel als werknemer in loondienst.

Volgens PZO kan het kabinet ondernemers dus vooruit helpen door te focussen op de versterking van de ondernemersvaardigheden. Zzp’ers kunnen ook hulp gebruiken bij het vinden van nieuwe kansen.

‘Scholing is belangrijk’

Dat het kabinet naast de tijdelijke overbruggingsregeling inzet op die heroriëntatie en ontwikkeling door de regeling NL Leert Door is volgens de belangenorganisaties dan ook een goede zaak. De behoefte aan ontwikkelingsadviezen en omscholing voor ondernemers die door de crisis minder perspectief op de toekomst hebben is al gebleken: binnen een maand was het maximum aantal aanvragen al bereikt.

Het is belangrijk dat het ministerie van SZW dan ook blijft inzetten op deze ontwikkeladviezen en het latere scholingstraject, aldus PZO. Op die manier heeft iedereen die het nodig heeft de mogelijkheid in zijn inkomen te voorzien. Plannen voor een extra budget zijn er, concrete afspraken nog niet.

Inkomensondersteuning tijdens de coronacrisis

In juli 2020 werd bekend dat zzp’ers die door de coronacrisis in zwaar weer kwamen Tozo konden aanvragen. Naarmate de crisis vorderde, besloot de overheid tot een Tozo 2. Daar werden een aantal strengere eisen aan toegevoegd, zoals de partner- en de vermogenstoets. Inmiddels komt er een derde steunpakket, waar ondernemers van 1 oktober 2020 tot juli 2021 gebruik van kunnen maken, als hun vermogen niet hoger is dan 46.520 euro.