"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
TOZO 2

Tozo met drie maanden verlengd. Wel met toets inkomen partner.

Tweede noodpakket voor banen en economie wordt met 3 maanden verlengd. Zo ook de inkomenssteun voor zelfstandigen. Er komen wel meer voorwaarden.

Het kabinet verlengt de Tozo, de inkomenssteun voor zelfstandig ondernemers. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Afhankelijk van de gezinssituatie is dat maximaal € 1.500 per maand.

** UPDATE 1/6/2020: de verlenging van het steunpakket is voor vier maanden en niet drie maanden, zoals eerder aangekondigd. 

Zoals al eerder was uitgelekt, zal de verlengde regeling wel een partnerinkomenstoets bevatten. “Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau” zo zegt het kabinet. Er vindt nog steeds geen vermogenstoets plaats.

Ondernemersorganisatie ONL verbaast zich over deze keuze van het kabinet. ‘Er is geen indicatie dat er zonder partnertoets overmatig misbruik wordt gemaakt van de Tozo’, aldus Hans Biesheuvel. ‘Veel zelfstandigen verkeren in onzekerheid over hun bestaansrecht als ondernemer. Ik hoop dat gemeenten toch snel blijven handelen en dat huishoudinkomens boven het sociaal minimum niet alsnog massaal in financiële problemen komen door te hoge vaste lasten.’

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Ook andere noodmaatregelen voor ondernemingen, waaronder de NOW, worden verlengd. Voor de NOW vervalt de ‘ontslagboete’. De maximale uitkering voor de TOGS (met name voor ondernemingen met fysieke locaties die dicht moeten) wordt verhoogd naar 20.000 euro.

Infographic kabinet

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

6 reacties op dit bericht

 1. Wat is in dezen eigenlijk het ‘inkomen’ van de ZZP? Ik heb wel zakelijke omzet en zakelijke kosten en een toekomstige belastingverplichting. Het ‘inkomen’ is wat eigenlijk pas aan het eind van het jaar duidelijk is.

  Praktisch voorbeeld. Als ik februari op 100% stel, dan is de omzet is van medio maart tot eind mei gedaald naar van 100% naar 0%. Dankzij nieuwe klandizie kom ik vanaf juni op 50% van het ‘oude niveau’. Qua omzet is dat een daling van 50%, maar met doorlopende kosten meegerekend is de bottom line met 70% gedaald (ruwe schatting).

  Die resterende 30% bottom line is wel boven bijstandsniveau, maar wel ruim onder levensstandaard en daar zitten verplichte elementen in (hypotheek, lease, etc).

  Nu kan ik gewoon interen op spaargeld, eigenlijk is dit gewoon een leegloop risico. Met die bijzonderheid dat deze dit keer sterk is veroorzaakt door externe factoren en overheidsingrijpen. Ik doe dus niet zielig, maar stel gewoon de vraag 🙂

 2. Er zijn wel wat bijwerkingen aan de NOW regeling die niet gecompenseerd wordt door de TOZO regeling;

  Ik bied als freelancer (werktuigbouwer) bij een R&D bedrijf als specialist in mijn vakgebied (deze kennis ontbeert deze organisatie) mijn diensten aan. Ik word daar nu weggeconcurreerd door een ingenieursbureau die doodleuk een vergelijkbare specialist kan aanbieden (middels detachering) voor bijna niks; het ingenieursbureau kan hierdoor aantonen omzetverlies te hebben en met de NOW-regeling toch nog winst maken op deze specialist en zo goedkoop een vertrouwensband opbouwen bij dit bedrijf. Ik mag ook bij deze opdrachtgever blijven, maar of ik dan wel even 60% van mijn tarief wil inleveren. Heel fijn zo’n overheid die dit soort ‘concurrentie’ in de markt faciliteert. Ik ben dus uiteraard op zoek naar een andere opdrachtgever. Als dit echter een wijdverbreide praktijk is dan kan ik nog zo kundig zijn, maar dan wordt het wel een lastig verhaal tot de NOW regeling eindigt.

 3. De Raad van State is het niet eens met het invoeren van een partnertoets in Tozo.

  Citaat advies van 14 april over Tozo
  “De toelichting vermeldt echter ook, dat het hierbij kan gaan om beleidsinhoudelijke wijzigingen. Daarbij kan worden gedacht aan het voor de verlengingsperiode stellen van stringentere voorwaarden, het betrekken van het inkomen van de echtgenoot van de zelfstandige bij de inkomenstoets en een kostendelersnorm.

  De Afdeling begrijpt de wens om bij een verlenging van de looptijd waar mogelijk de regeling aan te passen zodat deze beter in lijn komt met de normale regels dienaangaande. Zij acht het evenwel niet passend zulke ingrijpende aanpassingen bij ministeriële regeling door te voeren.”

  Het kabinet gaat daar ten onrechte aan voorbij.