"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
waarborgsom uitzend

Koolmees overweegt waarborgsom tegen flitsfaillissement uitzendbureaus

Meer regulering om malafiditeit bij uitzendbureaus terug te dringen.

Minister Koolmees Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid zegt ‘positief’ te staan tegenover een suggestie voor een waarborgsom voor uitzendbureaus. Dat zei Minister Koolmees van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid gisteren in een overleg met de Kamer. De Kamer besprak een initiatiefnota van de SP en ChristenUnie (zie hier) om misstanden in de uitzendsector met arbeidsmigranten aan banden te leggen.

Een probleem is dat soms uitzendbureaus snel opgeheven, via een flitsfaillissement, als er een boete van de inspectie dreigt. In de nota wordt zo’n waarborgsom bepleit. Als een uitzendbedrijf failliet gaat, dan kunnen daaruit de lonen en premies aan werknemers van dat bedrag betaald worden. Het kabinet overweegt ook strengere eisen te stellen aan de verplichte registratie van uitzendbureaus. Er zijn kamerbreed zorgen dat de zelfregulering in de uitzendbranche tekort schiet.

Branchevereniging ABU stelde eind vorig jaar al een waarborgsom van 100.000 euro voor om frauduleuze uitzendbureaus tegen te gaan. Dit als onderdeel van een ‘stevige kwaliteitsimpuls uitzendbranche.’ Er zijn volgens de ABU ‘Te veel uitzendbureaus en te veel malafiditeit.’ De NBBU noemt het idee van een waarborgsom een ‘schijnoplossing’. “Het biedt geen oplossing voor het gestelde probleem. Voor malafide ondernemers vormt een waarborgsom amper een belemmering om malafide praktijken (toch) aan te vangen en aan de andere kant vormt zo’n som juist een drempel voor toetreding van bonafide, jonge, nieuwe, startende mkb-ondernemingen.” De NBBU wijst er verder nog op dat 100.000 voor wat grotere uitzenders niet toereikend is om aan de verplichtingen te voldoen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie