"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CoronaWorkArounds: 65 innovatieve en werkbare oplossingen op een rij.

Kennistool gelanceerd met diverse ‘corona workarounds’. “Met slimme werkbare oplossingen kunnen we gezond en productief doorwerken.” Platform doet oproep om kennis te delen.

Opstarten en doorwerken tijdens de coronacrisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om covid-19 heen werken? De NSvP heeft in samenwerking met Siebren Houtman (eelloo) en Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg) alvast 65 innovatieve en werkbare oplossingen in beeld gebracht op de website www.coronaworkarounds.nl, te koppelen aan een beroepenmonitor. De Corona Workarounds zijn fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken.

Om het virus heen werken

Omdat een vaccin tegen Covid-19 waarschijnlijk nog enige tijd op zich zal laten wachten, is het vormgeven van een anderhalvemetereconomie voor het uitbreiden van de economische activiteiten cruciaal. De uitdagende vraag is: Hoe werken we gezond, rendabel en productief om het virus heen? Steeds is het uitgangspunt dat we deze crisis samen oplossen. Daarom hebben verschillende initiatiefnemers belangeloos een kennistool gecreëerd: de site www.coronaworkarounds.nl geeft voor 965 beroepen inzicht in de corona-gevoeligheid op taakniveau. Dit gebeurt op basis van het Amerikaanse Occupational Information Network (O*NET), dat als internationale standaard geldt en door eelloo is omgezet naar een Nederlandse beroepenmonitor. De koppeling tussen beroepen en taken enerzijds en de corona-gevoeligheid anderzijds biedt de mogelijkheid op taakniveau mogelijke oplossingen te bekijken én te delen.

Herontwerp het werk om het virus heen

Het achterliggende idee is dat de corona-gevoeligheid in hoofdlijnen bepaald wordt door twee factoren: de plaatsafhankelijkheid en het vereiste intermenselijk contact. De Corona Workarounds zijn dan slimme fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken. Veel is inmiddels geschreven over looproutes, plexiglas en drive-in evenementen, maar er is vanuit taakherontwerp nog veel meer mogelijk. Hoe bundel je taken zo dat je zo min mogelijk hoeft te reizen? Hoe herstructureer je het werk zodanig dat het in kleine slimme teams kan worden uitgevoerd, en het aantal contacten wordt beperkt? Zijn combinatiebanen mogelijk tussen de Zorgsector en de Horeca, zodat een sterke stijging van de vraag in de ene sector kan worden opgevangen vanuit een andere sector?

Oproep om kennis te delen

Coronaworkarounds.nl is een initiatief van de stichting NSvP : : Innovatief in werk, Siebren Houtman van eelloo en Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg. De kennistool is gevuld met 65 suggesties en workarounds die in dagbladen en vaktijdschriften zijn aangedragen. De initiatiefnemers roepen werkgevers, werknemers en hun organisaties, brancheorganisatie, wetenschappers en vakexperts op hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen om na een intelligente lockdown nu met intelligente workarounds de economie weer zo veilig, gezond én rendabel mogelijk op gang te helpen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Nu beschikbaar: Uw medewerkers veilig terug op het werk met de Social Distance Badge.
    Elke medewerker krijgt een badge. Als iemand binnen 1,5 meter komt dan volgt een alarm (licht en geluid). Snel en simpel in gebruik te stellen, Geen privacy issues (AVG),
    10 cm nauwkeurigheid door UWB.,Snel en simpel in gebruik te stellen
    https://www.socialdistancebadge.nl/