"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vrouwelijke zp’er voelt sneller de impact van de coronacrisis: 39% verliest alle opdrachten

Vrouwelijke zelfstandige professionals merken eerder de gevolgen van de coronacrisis dan mannen, blijkt uit een peiling van ZiPconomy.

Vier op de tien vrouwelijke zelfstandig professionals (zp’ers) heeft nu al opdrachten verloren door de coronacrisis, blijkt uit een peiling van ZiPconomy. Bij mannelijke zp’ers is dat 25%.

ZiPconomy hield een enquête onder 700 zelfstandig professionals die diensten (‘persoonlijk arbeid’) leveren aan opdrachtgevers in het bedrijfsleven, (semi)overheid of non-profits. Ongeveer 40% van alle zzp’ers valt in deze groep. Deze specifieke groep zelfstandigen heeft gemiddeld een hogere opleiding en de tarieven en inkomens liggen duidelijk boven het gemiddelde van alle zzp’ers. Maar ook in deze groep zitten kwetsbare zelfstandigen, denk bijvoorbeeld aan ondernemers in de creatieve sector.

Vrouwen verliezen meer opdrachten en offertes

De helft van de mannelijke zp’ers zegt dat zijn opdrachten gewoon doorgaan tijdens de crisis. Voor 21% van de mannen gaan opdrachten ‘deels’ door. “Ik moet thuiswerken en dat heeft impact op de doorlooptijd en het aantal declareerbare uren per week”, verklaart een van de respondenten. Een kwart van de mannen verloor klussen.

Van de vrouwelijke zelfstandigen kan 36% gewoon doorwerken. Een kwart kan ‘deels’ op de normale manier verder, 40% verliest opdrachten.

Vrouwelijke ondernemers ondervinden ook meer problemen met acquisitie. Bij 45% van de vrouwen zag een klant af van de offerte. Dat overkwam mannen iets minder vaak: zo’n 36% van de mannelijke zp’ers verloor een potentiële klus.

Vaker korte opdrachten

Waar komt dat verschil vandaan? Een belangrijke oorzaak is de duur van de opdracht. De ondervraagde mannen doen vaker langere (interim-)opdrachten. Zo’n 80% werkt als interim-professional, 20% doet korte klussen.

Bij vrouwen is de verdeling 50/50. Het is dus logisch dat vrouwen gemiddeld eerder het effect merken van de coronacrisis: hun klussen zijn gemiddeld eerder afgelopen.

Financiële buffer

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke zp’ers in 2019 gemiddeld minder omzet haalden dan mannen. Toch zijn er nauwelijks verschillen te zien in de financiële buffers tussen mannen en vrouwen. De helft van zowel de mannen als de vrouwen heeft een spaarpot om minimaal negen maanden zonder opdracht te overbruggen. Een kwart heeft gespaard voor de komende twee tot vier maanden.

Nederlandse zzp’ers die in de problemen komen door de corona-crisis, kunnen geld krijgen van de overheid. De staat vult hun inkomen aan tot het sociaal minimum. Lees hier meer over de Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO).

Zo’n 52% van de mannen gaat ‘zeker geen gebruik maken’ van de TOZO, 20% waarschijnlijk niet. Vrouwen zijn iets minder stellig: 36% vraagt de regeling ‘zeker niet’ aan, 24% waarschijnlijk niet. 14% van zowel mannen als vrouwen zegt zeker gebruik te gaan maken van de regeling voor inkomens ondersteuning.

Doelgroep

Van alle zelfstandigen zonder personeel wordt iets meer dan de helft ingehuurd door overheid of bedrijfsleven. De rest werkt voor particulieren of verkoopt producten.

Dit onderzoek door ZiPconomy is gedaan onder de groep zzp’ers die ingehuurd worden. Soms voor een korte opdracht of dienst (bijv. advies, coaching, maar bij ook optredens), soms voor langere tijd, voorbeeld als interim manager of interim professional. 

Het gros van deze groep heeft minimaal HBO opleiding en had in 2019 een gemiddelde netto omzet (omzet minus kosten) van € 78.000. 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Dag Claartje,

    Fijn en belangrijk dat jullie onderzoek doen. Ik vind de kop boven het artikel echter niet zo handig gekozen, behoorlijk stigmatiserend (vrouwen in een hokje duwend), dat was vast niet jouw/jullie bedoeling. Vandaar dat ik even reageer.

    Iets meer verdieping in het onderzoek en de oorzaken achter de uitkomsten en subtiliteit in verwoording ervan had andere inzichten opgeleverd en beweging kunnen brengen in de ontwikkeling van de samenleving en arbeidsmarkt. Jammer. Gemiste kans voor de eMENSipering 🙂 Volgende keer beter. Suggesties nodig, dan mag je altijd bellen.

    Groet,
    Marjolein